Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersja papierowa czasopisma

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: 6 września 2017

Artykuły

Ilość

Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis (Part 1)

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 2, s. 57-73
Data publikacji online: 12 lipca 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.003.7021

How much does pragmatics help to contrast the meaning of hearsay adverbs? (Part 2)

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 2, s. 75-95
Data publikacji online: 12 lipca 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.004.7022

The study of Polish phonotactics:  Measures of phonotactic preferability

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 2, s. 97-121
Data publikacji online: 12 lipca 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.005.7023

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line