Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersja papierowa czasopisma

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 4

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: 20 stycznia 2017

Artykuły

Ilość

Between the text and the page: Żołtarz Dawidów in manuscript and print

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 4, s. 167-187
Data publikacji online: 20 stycznia 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.16.009.6168

Stylistic Dominants in English and Polish Poetic Texts: Literary Semantics Facing Translation Studies

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 4, s. 189-208
Data publikacji online: 20 stycznia 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.16.008.6167

Well, Don’t These Two Look Dapper! Epistemological Positioning on Celebrity Gossip Websites  

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 4, s. 209-234
Data publikacji online: 20 stycznia 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.16.010.6169

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line