Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersja papierowa czasopisma

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: 30 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Types of Appositive Relative Clauses in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3, s. 85-110
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/23005920SPL.16.005.5879

A Polish argument for the underlying status of [ɨ]

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3, s. 111-131
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/23005920SPL.16.006.5880

Le Charme Discretof Remnant Movement:  Crossing and Nesting in Polish OVS Sentences

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3, s. 133-165
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/23005920SPL.16.007.5881

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line