On VP- focus projection and the integration of adjuncts. Evidence from Polish

Przemysław Tajsner

Abstrakt

The two main topics of the paper are VP focus projection and the integration of adjuncts in VPs. First, a few conceptual and empirical questions are raised to Hornstein’s (2009) account of VP focus projection which is based on the “pure Concatenate/dangling off” way of adding adjuncts to a VP. It is argued that an account along these lines may have to recourse to a derivational look-ahead, which is a disadvantage. It is also noted that the “dangling off “ solution proves problematic if adjuncts have to fulfill the function of modifying events. What is more, it is not clear why the integration in a structure, necessary for movement, should be treated as a sufficient condition for focus projection.
Next, the paper offers a short taxonomy of VP-pre-posing types in Polish. They appear to fall in two major categories: (i) VP- pre-posing for focus, and (ii) VP-pre-posing for topic. It is argued that in the former type, representing Focus Fronting (FF), a pre-posed VP is a separate Intonation Phrase, in which, as predicted by Truckenbrodt (2001) and others, the rightmost accented phrase must receive a prominent phrasal stress. Thus, the VP-final main stress on adjuncts is derived from the interplay of syntax and phonology, unlike in Hornstein’s (2009) account. Such a view is supported by the observed cases of VP pre-posing for topic in Polish in which the earlier distribution of stresses within a VP (derived by a Nuclear Stress Rule) is conserved after movement, and no extra phonological stress rule applies.
The second major topic of the paper is the mechanics of adjunct integration in VPs. It is argued that there are two ways in which adjuncts may be added to the structure of a VP; by Concatenate (a default option) or by Merge. The former is only possible if no further instance of Merge is to follow, which is at the completion of vP and CP phases. The less economical Merge option is used when the VP-plus-adjunct undergoes further pre-posing for focus or for topic. Finally, it is shown how the phase-wise derivation may map on the procedure of stress promotion in a structure of a VP. It is argued that adjuncts concatenated to the root, prior to Spell-out, cannot receive an appropriate number of stress grids, and hence cannot carry main VP-stress.

Projekcja „fokusu” w ramach frazy czasownikowej i syntaktyczna integracja okolicznika z uwzględnieniem danych z języka polskiego.

Dwa główne tematy artykułu to: projekcja „fokusu” w frazie werbalnej oraz sposób integracji okolicznika z tego typu frazą. Na początku postawionych jest kilka kwestii koncepcyjnych i empirycznych w stosunku do propozycji Hornsteina (2009) w tym zakresie. Uznaje się tam, że okoliczniki dodane są do struktury składniowej z użyciem prostej operacji „Połącz” (a nie operacji „Scal”) i przez to są zawieszone „luźno” w strukturze. Jednak przy tym rozwiązaniu nie da się uniknąć niekorzystnej zasady „derywacyjnej antycypacji” (ang. look-ahead). Takie rozwiązanie jest też trudne do pogodzenia z realizacją funkcji okolicznika, którą jest modyfikacja wydarzenia wyrażonego przez czasownik. Dodatkowo, nie jest jasne dlaczego integracja w strukturze, konieczna dla przesunięcia, ma być warunkiem wystarczającym dla projekcji fokusu. Następnie przedstawiona jest klasyfikacja polskich konstrukcji z przesuniętą do przodu frazą czasownikową. Wyróżnia się tutaj dwa typy: (i) przesunięcie dla fokusu, oraz (ii) przesunięcie dla topika. Dla pierwszego typu, fraza przesunięta uzyskuje status „frazy intonacyjnej” i przez to, jak proponują Truckenbrodt (2006) i inni autorzy, jej najbardziej na prawo wysunięta akcentowana fraza uzyskuje dodatkowy akcent frazowy. Tak więc umieszczony w tej pozycji okolicznik uzyskuje dodatkowy silny akcent poprzez współdziałanie syntaksy z fonologią, a nie na skutek integracji 

 w ramach frazy czasownikowej, jak proponuje Hornstein (2009). Taka analiza znajduje potwierdzenie w przypadkach przesunięcia frazy czasownika dla topika. Tutaj, fraza nie ma statusu frazy intonacyjnej i nie uzyskuje dodatkowego akcentu, niezależnie od formy integracji we frazie. Drugi główny temat artykułu to mechanika integracji okoliczników w frazie czasownikowej. Proponuje się dwa sposoby takiej integracji; poprzez regułę „Połącz”(opcja bardziej ekonomiczna) 
 i poprzez „Scal”. Pierwsza dostępna jest tylko wtedy, gdy nie następuje po niej żadna operacja typu „Scal”, czyli przy zamknięciu faz vP i CP. Mniej ekonomiczna integracja poprzez operację typu „Scal” ma zastosowanie wówczas, gdy następuje po niej przesunięcie do przodu dla fokusu lub dla topika. W ostatniej części, pokazane jest jak derywacja fazowa determinuje promocję akcentów we frazie czasownikowej. Wykazane zostaje, że okoliczniki dołączone do najwyższego piętra struktury, tuż przed transferem do komponentu fonologicznego, nie otrzymują wystarczającej liczby znaczników akcentu dla realizacji silnego akcentu frazowego. 
Słowa kluczowe: Focus, topic, adjunct, Concatenate, Merge, Focus Fronting, Intonation Phrase, phase , Fokus, topik, okolicznik, operacja “Połącz”, operacja “Scal”, przesunięcie dla fokusu, fraza intonacyjna, faza
References

Adger David (2007): Stress and Phasal Syntax. — Linguistic Analysis 33: 238–266.

Bailyn John F. (2003): Russian scrambling exists. — [In:] Simin Karimi (ed.): Word order and scrambling; Malden, Mass.: Blackwell, 156–176.

Boeckx Cedric (2008): Bare Syntax. — Oxford: Oxford University Press.

Büring Daniel.(2006). Focus projection and default prominence. — [In:] Valéria Molnár & Susanne Winkler (eds.): The Architecture of Focus; Berlin &New York: Mouton de Gruyter, 321–346

Chomsky Noam (1995): The Minimalist Program; Cambridge, Mass., MIT Press.

Chomsky Noam (2001): Derivation by phase. — [In:] Michael Kenstowicz (ed.): Ken Hale: A life in language; Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1–52.

Chomsky Noam (2004): Beyond explanatory adequacy. — [In:] Adriana Belletti (ed.): Structures and Beyond. Vol. 3 of The Cartography of Syntactic Structure; Oxford: Oxford University Press, 104–31.

Chomsky Noam (2005): Three factors in language design. — Linguistic Inquiry 36: 1–22.

Chomsky Noam (2008): On phases. — [In:] Robert Freidin, Carlos Peregrín Otero, Maria Luisa Zubizarreta (eds.): Foundational issues in linguistic theory; Cambridge, Mass.: The MIT Press, 133–166.

Chomsky Noam, Morris Halle (1968): The sound pattern of English. — New York: Harper and Row.

Cinque Guglielmo (1993): A null theory of phrase and compound stress. — Linguistic Inquiry 24: 239–298.

Epstein David and T. Daniel Seely (2002): Rule applications as cycles in a level-free syntax. — [In:] Samuel David Epstein, T. Daniel Seely (eds.): Derivation and explanation in the Minimalist Program; Malden, Mass.: Blackwell, 65–89.

Gussenhoven Carlos (1992): Sentence accents and argument structure. — [In:] Iggy M. Roca (ed.): Themantic structure. Its role in grammar; Berlin & New York: Foris, 79–106.

Halle Morris, Vergnaud Jean-Roger (1987): An essay on stress. — Current Studies in Linguistics 15. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Hornstein Norbert (2009): A theory of syntax. Minimal operations and Universal Grammar. — Cambridge: Cambridge University Press.

Kiss Katalin E. (1998): Identificational Focus versus Information Focus. — Language 74: 245–73.

Lebeaux David (2000): Language Acquisition and the Form of the Grammar. — Amsterdam: John Benjamins.

Lopez Luis (2009): A Derivational Syntax for Information Structure. — Oxford: Oxford University Press.

Nissenbaum Jon (2000): Investigations of covert phrase movement. Doctoral dissertation, MIT. Cambridge, Mass.

Reinhart Tanya (2006): Focus – The PF Interface. — [In:] Tanya Reinhart (ed.): Interface Strategies: Reference set computation; Cambridge, Mass.: MIT Press, 125–164.

Rizzi Luigi (2004): Locality and Left Periphery. — [In :] Adriana Belletti (ed.): Structures and Beyond. The Cartography of Syntactic Structures. Vol. 3; Oxford: Oxford University Press, 223–251.

Rizzi Luigi (2006): On the Form of Chains: Criterial Positions and ECP Effects. — [In:] Lisa Lai-Shen Cheng, Norbert Corver (eds.): Wh-Movement: Moving On; Cambridge, Mass., MIT Press, 97–133.

Rooth Mats E. (1992): A theory of focus interpretation. — Natural Language Semantics 1: 75–116.

Schwarzchild Roger (1999): GIVENness, AVOIDF and Other Constraints on the Placement of Accent. — Natural Language Semantics 7: 141–177.

Selkirk Elizabeth O. (1995): Sentence prosody: intonation, stress and phrasing. — [In:] John A. Goldsmith (ed.): The Handbook of phonological theory; Oxford: Basil Blackwell, 550–569.

Selkirk Elizabeth O. (2005): Comments on Intonational Phrasing in English — [In:] Sonia Frota, Marina Vigario, Maria Joao Freitas (eds): Prosodies 2005; Berlin: Mouton de Gruyter, 11–58.

Stepanov Arthur (2001): Cyclic domains in syntactic theory. — University of Connecticut, PhD dissertation.

Svenonus Peter (2004): On the Edge. — [In:] David Adger, Cecile de Cat, George Tsoulas. (eds.): Peripheries: Syntactic Edges and their Effects; Dordrecht: Kluver, 259–287.

Tajsner Przemysław, Cegłowski Piotr (2006): Topicalisation and Object Fronting in Polish. — [In:] Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (ed.): IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 99–129.

Tajsner Przemysław (2008): Aspects of the Grammar of Focus. A Minimalist View. — Frankfurt am Main: Peter Lang.

Truckenbrodt Hubert (2006): Phrasal Stress. — [In:] Keith Brown (ed.): The Encyclopedia of Languages and Linguistics. Vol. 9; Oxford: Elsevier, 572–579.

Winkler Susanne (2000): Silent Copy and Polarity Focus in VP Ellipsis. — [In:] Kerstin Schwabe, Ning Zhang (eds.): Ellipsis in Coordination; Tübingen: Otto Niemeyer, 221–247.

Zubizarreta Maria Luisa (1998): Prosody, Focus and Word Order. (= Linguistic Inquiry Monograph 33). — Cambridge, Mass. MIT Press.

Zubizarreta Maria Luisa, Vergnaud Jean-Roger (2005): Phrasal stress, Focus and Syntax. – [In]: M. Everaert, H. van Riemsdijk (eds.): The Blackwell Companion to Syntax; Oxford: Blackwell Publishing.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line