Artykuły

Ilość

Types of Appositive Relative Clauses in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3, s. 85-110
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/23005920SPL.16.005.5879

A Polish argument for the underlying status of [ɨ]

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3, s. 111-131
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/23005920SPL.16.006.5880

Le Charme Discret of Remnant Movement:  Crossing and Nesting in Polish OVS Sentences

Studies in Polish Linguistics, Volume 11, Issue 3, s. 133-165
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/23005920SPL.16.007.5881

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line