Artykuły

Ilość

Wh-pronoun and complementizer relative clauses: unintegration features in conversational Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 1, s. 1-26
Data publikacji online: 30 maja 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.001.6728

How much does pragmatics help to contrast the meaning of hearsay adverbs? (Part 1) 

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 1, s. 27-56
Data publikacji online: 30 maja 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.001.6728

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line