Artykuły

Ilość

On Metonymically Motivated Delexicalization of Quantifying Nouns in English and Polish: A Corpus Investigation

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 4, s. 199-219
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.17.010.8242

An Experiment in Labelling Draw-a-Map Maps

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 4, s. 221-240
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.17.011.8243

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line