An Experiment in Labelling Draw-a-Map Maps

Kamil Stachowski

Abstrakt

Apart from offering a contribution to perceptual dialectology of Poland, the paper discusses an experiment in which two groups were set a map drawing task. One group was given a map on which major cities were marked while the other a map with the main regions. The two maps combined from their answers have proven to be nothing alike, suggesting that this one detail in the design of the study can dramatically influence its results, and as such it needs to be paid particular attention and further investigated. 

Abstrakt

Artykuł jest przyczynkiem do dialektologii percepcyjnej Polski, ale przede wszystkim dyskusją wyników eksperymentu, w którym dwie grupy poproszono o wypełnienie map. Jednej przedstawiono mapy z zaznaczonymi głównymi miastami, drugiej – z głównymi regionami geograficznymi. Mapy powstałe przez scalenie ich odpowiedzi okazały się diametralnie różne, co sugeruje, że ten jeden szczegół w sposobie przygotowania kwestionariusza może bardzo istotnie wpłynąć na wyniki badania, i jako taki winien być starannie przemyślany i dokładniej przebadany.

Słowa kluczowe: perceptual dialectology, draw-a-map, methodology, Polish language , dialektologia percepcyjna, metodologia, język polski
References

Alhazmi Leila (2017). A perceptual dialect map of Western Saudi Arabia. White Rose College of the Arts & Humanities. Student Journal 3, 2–16.

Bounds Paulina (2010). Perception of Polish speech varieties. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 46(2), 155–176.

Bounds Paulina (2015). Perceptual regions in Poland: An investigation of Poznań speech perceptions. Journal of Linguistic Geography 3(1), 34–45.

Bucholtz Mary, Bermudez Nancy, Fung Victor, Edwards Lisa, Vargas Rosalva (2007). Hella Nor Cal or Totally So Cal? The perceptual dialectology of California. Journal of English Linguistics 35(4), 325–352.

Calaza Díaz Laura, Suárez Quintas Soraya, Crujeiras Rosa M., Rodríguez Casal Alberto, Sousa Xulio, Ríos Viqueira José Ramón (2015). A method for processing perceptual dialectology data. In Actas XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015, María José Ginzo Villamayor, José María Alonso Meijide, Luis Alberto Ramil Novo (eds.),
282–291. Lugo: Universidade de Santiago de Compostela.

Cukor-Avila Patricia, Jeon Lisa, Rector Patricia C., Tiwari Chetan, Shelton Zak (2012). “Texas – it’s like a whole nuther country”: Mapping Texans’ perceptions of dialect variation in the Lone Star State. Texas Linguistics Forum 55, 10–19.

Demirci Mahide (2002). Gender differences in the perception of Turkish regional dialects. In Handbook of perceptual dialectology, vol. 2, Daniel Long, Dennis R. Preston (eds.), 41–50. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

Geržotaitė Laura, Čepaitienė Agnė (2016). Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės [Linguistic homeland of the young people living in Vilkaviškis: Borders, correctness and attractiveness]. Verbum 7, 84–100.

Gould Peter, White Rodney (1986). Mental Maps. 2nd edition. London: Routledge.

Lameli Alfred, Purschke Christoph, Kehrein Roland (2008). Stimulus und Kognition. Zur Aktivierung mentaler Raumbilder. Linguistik online 35(3), 55–86.

Karaś Halina (2010). Zasięg terytorialny i podziały dialektu [URL: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=dialekt-malopolski-zasieg; accessed August 30, 2017].

Koch Günter (2009). Perceptual dialectology and dubbing of dialects. In inTRAlinea Special Issue: The Translation of Dialects in Multimedia, Michela Giorgio Marrano, Giovanni Nadiani, Chris Rundle (eds.) [URL: http://www.intralinea.org/specials/article/1721; accessed August 2, 2017].

Montgomery Chris, Stoeckle Philipp (2013). Geographic information systems and perceptual dialectology: a method for processing draw-a-map data. Journal of Linguistic Geography 1(1), 52–85.

NSP = Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1955. Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Miejsce zamieszkania ludności w sierpniu 1939 r. Warszawa.

Preston Dennis R. (1989). Perceptual Dialectology. Nonlinguists’ Views of Areal Linguistics. Dordrecht, Providence: Foris.

Stachowski Kamil [forthcomig]. Przyczynek do dialektologii percepcyjnej Polski: Szczecin. Język Polski.

Theodoropoulou Irene, Tyler Joseph (2014). Perceptual dialectology of the Arab World. Al-Arabiyya 47, 21–39.

Würth Melanie (2014). Cartografías de la ciudad. Representación y estilización lingüística en mapas mentales de Buenos Aires. Boletín de Filología 49(2), 311–349.

Zielińska Anna (2013). Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim (= Język na Pograniczach 41). Warszawa.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line