Artykuły

Ilość

Are Dispositional Adjectives a Case of Transposition? – Semantic Effects of -liw(y) Attachment to Verbal Bases in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 2, s. 69-92
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.18.004.8743

The Rise of an Indefinite Article in Polish: An Appraisal of Its Grammaticalisation Stage (Part 1)

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 2, s. 93-121
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.18.005.8744

Sandhi-Voicing in Dialectal Polish: Prosodic Implications

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 2, s. 123-143
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/23005920SPL.18.006.8745

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line