Artykuły

Ilość

Expressive N+N Combinations in Polish and the Coordination/Attribution Cline

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 1, s. 1-18
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.001.10281

On the Adverbialization of Polish Indefinite Quantifiers of Nominal Origin:  A Diachronic Study of trochę ‘a bit’, odrobinę ‘a bit’, and masę ‘a lot’

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 1, s. 19-42
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.002.10282

Timing is everything! On derivational complexity and multiple workspaces

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 1, s. 43-59
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.003.10283

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line