Artykuły

Ilość

Can Tense Be Subject to Grammatical Illusion? Part 1: A Design of an ERP Study on the Processing of Tense and Aspect Mismatches in Compound Future Constructions in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 4, s. 149-170
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.018.11336

Anglicisms in The National Corpus of Polish: Assets and Limitations of Corpus Tools

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 4, s. 171-190
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.019.11337

Three Arguments for Underspecified Representations

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 4, s. 191-217
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.020.11338

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line