Final Tensing in Kurpian

Jerzy Rubach

Abstrakt

This article investigates the occurrence of tense vowels in Kurpian and reports on the results of my fieldwork conducted in the villages of central Kurpia. The article looks at declensional paradigms of nouns and concludes that lax vowels alternate with tense vowels when they are followed by a voiced consonant (an obstruent or a sonorant) at the end of the word. The descriptive generalizations are analysed formally in terms of Derivational Optimality Theory, a framework that is well equipped to handle the opacity unveiled by the Kurpian data.

Ścieśnienia końcowe w dialekcie kurpiowskim

Niniejszy artykuł omawia występowanie samogłosek ścieśnionych w systemie deklinacyjnym dialektu kurpiowskiego. Przedstawione wyniki oparte są na przeprowadzonych przeze mnie badaniach materiałowych we wsiach środkowego pasa regionu kurpiowskiego i dotyczą alternacji pomiędzy samogłoskami nieścieśnionymi a ścieśnionymi. Ścieśnienia zachodzą w końcowej sylabie rzeczowników przed spółgłoską dźwięczną, która może być albo obstruentem albo sonorantem. Analiza opisowych reguł przedstawiona jest w ramach derywacyjnej teorii optymalności.

Słowa kluczowe: Kurpian phonology, Polish dialects, Optimality Theory, derivationalism, Polish phonology , fonologia kurpiowska, dialekty języka polskiego, teoria optymalności, derywacyjność, fonologia polska
References

Beckman Jill N., Dickey Laura Walsh, Urbanczyk Suzanne (eds.) (1995). Papers in Optimality Theory [University of Massachusetts Occasional Papers in Linguistics 18]. Amherst, Massachusetts: Graduate Linguistic Student Association.

Dejna Karol (1973). Dialekty polskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Friedrich Henryk (1955). Gwara kurpiowska. Fonetyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kenstowicz Michael, Rubach Jerzy (1987). The phonology of syllabic nuclei in Slovak. Language 63, 463–497.

Kiparsky Paul (1997). LP and OT. Handout. Cornell Linguistic Institute, Ithaca, N.Y.

Kiparsky Paul (2000). Opacity and cyclicity. The Linguistic Review 17, 351–365.

McCarthy John J., Prince Alan (1995). Faithfulness and reduplicative identity. In BeckmanDickeyUrbanczyk (eds.), 249–384.

Prince Alan, Smolensky Paul (2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. [Revision of 1993 technical report, Rutgers University Center for Cognitive Sciences. Available on Rutgers Optimality Archive, ROA-537.]

Rubach Jerzy (1986). Abstract vowels in three-dimensional phonology: the yers. The Linguistic Review 5, 247–280.

Rubach Jerzy (1997). Extrasyllabic consonants in Polish: Derivational Optimality Theory. In Derivations and Constraints in PhonologyIggy Roca (ed.), 551–581. Oxford: Oxford University Press.

Rubach Jerzy (2000a). Glide and glottal stop insertion in Slavic languages: A DOT analysis. Linguistic Inquiry 31, 271–317.

Rubach Jerzy (2000b). Backness switch in Russian. Phonology 17, 39–64.

Rubach Jerzy (2008). Prevocalic faithfulness. Phonology 25, 1–36.

Rubach Jerzy (2009). Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego. Ostrołęka: Związek Kurpiów.

Rubach Jerzy (2011). The vocalic system of Kurpian. Studies in Polish Linguistics 6, 81–98.

Rubach Jerzy (2013). Exceptional segments in Polish. Natural Language and Linguistic Theory 31, 1139–1162.

Stieber Zdzisław (1973). A Historical Phonology of the Polish Language. Heidelberg: Carl Winter.

Wood Sidney A. J. (1975). Tense and lax vowels – degree of constriction or pharyngeal volume? Working Papers in Linguistics 1, 109–134.

Yearley Jennifer (1995). Jer vowels in Russian. In BeckmanDickeyUrbanczyk (eds.), 533–571.

Zduńska Helena (1965). Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line