Recenzenci

Reviewers 2015-2017:

 

Arleta Adamska-Sałaciak – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Zofia Berdychowska – Jagiellonian University, Poland

Ireneusz Bobrowski – Jagiellonian University, Poland

Paulina Bounds– Tennessee Tech UniversIty, USA

Lieselotte Brems– University of Liège, Belgium

Anna Bondaruk– John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Zeljko Bošković– University of Connecticut, USA

Wayles Browne – Cornell University, USA

Chiara Celata– Scuola Normale Superiore of Pisa, Italy

Magdalena Charzyńska-Wójcik– John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Anna Cieślicka– Texas A&M International University, USA

Billy Clark– Middlesex University, UK

Bartłomiej Czaplicki– Warsaw University, Poland

Maciej Eder– Polish Academy of Sciences, Poland

Ingrid Falkum– University of Oslo, Norway

Gisbert Fanselow– University of Potsdam, Germany

Ewelina Frąckowiak– University of Ottawa, Canada

Rafał Górski– Jagiellonian University, Poland

Maciej Grochowski– Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Thomas Hanke– University of Hamburg, Germany

Gerd Hentschel– Oldenburg University, Germany

Patrick Juola– Duquesne University, USA

Aaron Kaplan– University of Utah, USA

Henryk Kardela– Marie Curie-Skłodowska University, Poland

Jadwiga Linde-Usiekniewicz– Warsaw University, Poland

Anna Łubowicz– University of Minnesota, USA

Andrzej Łyda– University of Silesia in Katowice, Poland

Anna Malicka-Kleparska– John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Stela Manova– University of Vienna, Austria

Imke Mendoza– University of Salzburg, Austria

Grzegorz Michalski – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Krzysztof Migdalski – University of Wrocław, Poland

Tomasz Mika – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Adam Pawłowski – University of Wrocław, Poland

Tadeusz Piotrowski – University of Wrocław, Poland

Agnieszka Piskorska – Warsaw University, Poland

Renata Przybylska – Jagiellonian University, Poland

Achim Rabus– University of Freiburg, Germany

Marta Ruda– Jagiellonian University, Poland

Marek Stachowski – Jagiellonian University, Poland

Piotr Stalmaszczyk– University of Lodz, Poland

Jolanta Szpyra-Kozłowska – Marie Curie-Skłodowska University, Poland

Bogdan Szymanek– John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Aida Talić– University of Connecticut, USA

Mateusz Urban– Jagiellonian University, Poland

Marc van Oostendorp– Leiden University, Netherlands

Olga Vorobyova– Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Daniel Weiss– University of Zurich, Switzerland

Björn Wiemer– Mainz University, Germany

Jacek Witkoś– Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Sławomir Zdziebko– John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Markéta Ziková– Masaryk University, Czech Republic

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line