Indeksacja w bazach danych

SCOPUS

Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique

The Modern Language Association

DOAJ - Directory of Open Access Journals

NSD

Central and Eastern European Online Library

Google Scholar

ICI Journals Master List 2016: 93.85

ProQuest Central

ERIH Plus

Index Copernicus

EBSCO

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ( CEJSH)

WolrdCat

ZDB

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line