Indeksacja w bazach danych

Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique

The Modern Language Association

DOAJ - Directory of Open Access Journals

NSD

Central and Eastern European Online Library

Google Scholar

ICI Journals Master List

ProQuest Central

ERIH Plus

Index Copernicus

EBSCO

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ( CEJSH)

WolrdCat

ZDB

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line