Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wersja papierowa czasopisma

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 1

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: 6 kwietnia 2018

Artykuły

Ilość

Weak Communication, Joke Targets and the Punch-Line Effect: A Relevance-Theoretic Account

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

The Prototypicality of Semantic Opposition in the Light of Linguistic Studies and Psycholinguistic Experiments

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Contact-induced right-headed interfixless N+N compounds in Polish. A corpus-based study

Studies in Polish Linguistics, Volume 13, Issue 1,
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line