Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Jan Machnik. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Ich redaktorzy przyjmują do druku teksty polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną

www.pau.krakow.pl
 

ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MNISW: 7
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Opublikowano online: 9 października 2017

Artykuły

Ilość

Wstęp

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 7-11
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.001.7247

NIEZNANA MATRICULAZIONE UNIVERSITÀ LEGISTA POLONA UNIWERSYTETU PADEWSKIEGO Z LAT 1591–1598

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 13-26
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 0.4467/2543733XSSB.17.002.7248

DZIAŁANIA JANA III SOBIESKIEGO W CELU WZROSTU ZNACZENIA RZECZYPOSPOLITEJ W EUROPIE W LATACH 1674–1683

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 27-42
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.003.7249

L'AFFAIRE DE JAWORZYNA (JAVOŘINA), 1919–1923, UN DILEMME FRANÇAIS

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 43-56
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.004.7250

LES INSTITUTS FRANÇAIS AU CENTRE D’UN PROGRAMME D’EXPANSION INTELLECTUELLE

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 57-66
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.005.7251

ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY POLITYKÓW ŚRODKOWOEUROPEJSKICH NA UCHODŹSTWIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 67-85
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.006.7252

WSPÓŁPRACA POLSKO-RUMUŃSKA W RAMACH RWPG DO ROKU 1962 (DO XVI SESJI RWPG)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 87-111
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.007.7253

MOCARSTWA ZACHODNIE WOBEC KRYZYSU W POLSCE Z GRUDNIA 1980 R.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 113-126
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.008.7254

DZIAŁALNOŚĆ JANA KUŁAKOWSKIEGO NA RZECZ POLSKI W EUROPEJSKIM RUCHU SYNDYKALISTYCZNYM

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 127-137
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.009.7255

PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ I ICH PRÓBY ZBLIŻENIA Z EWG PRZED 1989 R.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 139-154
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.010.7256

PROBLEM WYCOFANIA RADZIECKICH WOJSK Z NIEMIEC I Z POLSKI W OBRADACH KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH SENATU 25 STYCZNIA 1991 R

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 155-171
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.011.7257

LA POLOGNE EN FRANCE: LES DIFFÉRENCES DE PERCEPTION ENTRE L’OPINION PUBLIQUE ET LES INTELLECTUELS FRANÇAIS

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 173-190
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.012.7258

ZNACZEK POCZTOWY JAKO ŹRÓDŁO IKONOGRAFICZNE

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 191-206
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.013.7259

STOSUNKI ETNICZNE W CZARNOGÓRZE – ASPEKT HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 207-227
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.014.7260

THE ALBANIAN FACTOR IN SERBIA/YUGOSLAVIA IN THE 19th and 20th CENTURIES

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 229-238
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.015.7261

MIĘDZY CHRZEŚCIJAŃSTWEM A ISLAMEM. ALBANIA JAKO KRAJ WIELU WYZNAŃ PO 1991 ROKU

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 239-258
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.016.7262

POLITYKA REPUBLIKI SLOWENII WOBEC KRYZYSU MIGRACYJENGO W EUROPIE

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 259-289
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.017.7263

POLITYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSEM MIGRACYJNYM W BUŁGARII W LATACH 2013-2016

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 291-306
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.018.7264