Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Jan Machnik. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Ich redaktorzy przyjmują do druku teksty polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną

www.pau.krakow.pl
 

ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MNISW: 7
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Opublikowano online: 10 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Dzieła XVI-wiecznych padewskich profesorów prawa, filozofów i filologów w zbiorach Biblioteki  Jagiellońskiej oraz ich proweniencja

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 9-35
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.001.9976

Państwo czeskie podczas wojny trzydziestoletniej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 37-54
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.002.9977

Geneza i początki konfliktów etnicznych na Cyprze do roku 1912

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 55-74
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.003.9978

Opinia słoweńska o sytuacji Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX wieku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 75-88
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.004.9979

Realism – The Politics of Austerity

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 89-95
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.005.9980

Rozwój wydarzeń na Syberii w latach 1917–1919 i miejsce w tym procesie Legionu Czechosłowackiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 97-111
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.006.9981

Golo Manns Konzeption der Geschichtsschreibung

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 113-123
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.007.9982

Teksty funeralne jako źródło historyczne. Przyczynek do biografii Aleksego Wdziękońskiego, konsula RP w Jerozolimie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 125-143
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.008.9983

Rok 1947 w relacjach bułgarsko-jugosłowiańskich w kontekście polityki Stalina i sytuacji międzynarodowej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 143-164
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.009.9984

The Return of the Empire? The Foreign Policy of Turkey in the Justice and Development Party (AKP) Era and its Influence on the Modern Albanian State

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 165-173
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.010.9985

Język macedoński po rozpadzie Jugosławii

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 175-185
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.011.9986

Recenzje

Recenzja książki: Andrzej Kastory, Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego w latach 1948–1956, PAU, Kraków 2018, ss. 147

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 189-191
Data publikacji online: 10 grudnia 2018

Recenzja monografii: Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 269

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 193-196
Data publikacji online: 10 grudnia 2018

Recenzja monografii: Józef Łaptos, Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ss. 512

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 197-203
Data publikacji online: 10 grudnia 2018

Recenzja książki: Roselyne Chenu, En lutte contre les dictatures. Le Congrès pour la liberté de la culture (1950–1978), Entretiens avec Nicolas Stenger, Felin, Paris 2018

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 205-209
Data publikacji online: 10 grudnia 2018