Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Jan Machnik. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Ich redaktorzy przyjmują do druku teksty polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną

www.pau.krakow.pl
 

ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MNISW: 7
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Opublikowano online: 19 stycznia 2017

Artykuły

Ilość

Rosyjskość i polskość w świetle cywilizacyjnej aksjologii europeizmu

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 7-14
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.001.6243

Polityczna rola Kościoła prawosławnego na Cyprze w okresie turkokracji i na początku panowania brytyjskiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 15-34
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.002.6244

Cechy husyckich polemik religijnych – zarys zagadnienia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 35-44
Data publikacji online: 19 stycznia 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.16.003.6245

Nikola Pašić (1845–1926) – serbski radykalny konserwatysta

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 45-58
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Między „dziedzictwem imperialnym” i „bałkańską neurozą”

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 59-76
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

„Mitteleuropa – Zwischeneuropa”. Niemieckie koncepcje Europy Środkowej w czasie Wielkiej Wojny w latach 1914-1918

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 77-98
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Polska emigracja niepodległościowa w Tel Awiwie po drugiej wojnie światowej (1945–1948)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 99-120
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Niepartyjne inicjatywy polityczne jako nowy sposób politycznego zaangażowania obywateli?

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 121-132
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Historical Roots of the Macedonian Language Codification

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 133-146
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Wpływ mniejszości narodowych – greckiej w Albanii i albańskiej w Grecji – na relacje grecko-albańskie po 1991 roku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 147-161
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Polityka etniczna Republiki Serbii wobec wybranych mniejszości po 2009 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV,
Data publikacji online: 19 stycznia 2017

Political Parties and the Participation of Minorities in the Political Life of Macedonia and Bulgaria

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2016, Tom XXIV, s. 187-198
Data publikacji online: 19 stycznia 2017