Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Jan Machnik. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Ich redaktorzy przyjmują do druku teksty polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną

www.pau.krakow.pl
 

ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MNISW: 7
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Opublikowano online: 31 stycznia 2018

I. TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA, JĘZYK

Sortuj według

Tożsamość – czy to tylko suma spotkań i opowieści?

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 11-21
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.019.8317

National Identities Expressed Through Intercultural Communication in the Balkans (Current Conditions and Perspectives)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 23-28
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.020.8318

Croats’ Troubled Search for Identity

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 29-42
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.021.8319

Kreowanie tożsamości narracyjnej – status i korpus języka macedońskiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 43-51
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.022.8320

Gdy wspólny (?) język dzieli... Polityczne i prawne skutki rozpadu języka serbsko-chorwackiego (względnie chorwacko-serbskiego)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 53-68
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.023.8321

Polityka Imperium Rosyjskiego wobec państw, narodów bałkańskich 1826–1914

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 69-81
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.024.8322

Symbolic Representations of Identity and the History of the Jews in Macedonia’s Public Space

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 83-88
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.025.8323

Political, Economic and Cultural Infl uences of neo-Ottomanism in post-Yugoslavian Countries. An Analysis Illustrated with Selected Examples

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 89-101
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.026.8324

II. TOŻSAMOŚĆ NARODÓW I MNIEJSZOŚCI

The Case of Kosovo: Separation vs. Integration Legacy, Identity, Nationalism

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 105-123
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.027.8325

Serbia’s Policy towards Kosovo after 2000. A Typology of Explanations

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 123-134
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.028.8326

The Politics of Nation – Building in Kosovo after 2008

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 135-150
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.029.8327

Poszukiwanie tożsamości wspólnotowej a samoidentyfi kacja etniczna mieszkańców Bośni i Hercegowiny w świetle literatury

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 151-162
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.030.8328

Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju?

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 163-192
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.031.8329

The Position of National Minorities in Bosnia and Hercegovina befor and after the Breakup of Jugoslavia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 193-204
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.032.8330

Political Situation of Ethnic Minority Groups in Independent Montenegro

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 205-219
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.033.8331

Małe grupy mniejszościowe na Bałkanach i problem ich samoidentyfikacji: procesy transgresji na przykładzie Goranów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 221-232
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.034.83320

Między Ruthenią, Ukrainą a Słowacją – o współczesnych dylematach tożsamościowych Rusinów wojwodińskich

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 233-243
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.035.8333

Bułgarzy czy Macedończycy? Wokół spisu ludności w Macedonii Piryńskiej z grudnia 1946 r

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 245-261
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.036.8334

Ruch na rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 263-278
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.037.8335

III. TOŻSAMOŚĆ I PROJEKTY CYWILIZACYJNE

Ancient Macedonians and Greeks: between the Identity and Civilization Aspirations

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 281-291
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.038.8336

The Evolution of the Presidency in the Post-Yugoslav Countries in the 1990s – the Non-institutional or Instiutional Element of the Democratic System

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 293-311
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.039.8337

Nieudana próba budowy wspólnego państwa – Serbii i Czarnogóry

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 313-321
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.040.8338