Problems of Corneal Endothelial Image Binarization

Kamil Szostek,

Jolanta Gronkowska-Serafin,

Adam Piórkowski

Abstrakt

In this paper we present two methods of binarization of corneal endothelial images. The binarization is a first step of advanced image analysis. Images of corneal endothelial obtained by the specular microscopy have a poor dynamic range and they are usually non-uniformly illuminated. The binarization endothelial images is not trivial. Two binarization algorithms are proposed. The output images are presented. The quality of algorithms is discussed.

Słowa kluczowe: binarization, corneal endothelia, image processing
References

Khan M.A., Khan M.K., Khan M.A.U., Lee S.; Endothelial Cell Image Enhancement using Decimation-Free Directional Filter Banks, IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, 2006, pp. 884–887.

Gronkowska J., Piórkowski A., Palacz O.; Ocena róznic stopni szarosci fotografii sródbłonka rogówki w relacji do innych parametrów tej warstwy oraz grubosci rogówki u pacjentów przed i po operacji zacmy, V Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Informatyki Medycznej, Polskie Towarzystwo Okulistyczne, 2003, pp. 40–42.

Khan M.A.U., Khan M.K., Khan M.A., Ibrahim M.T.; Endothelial cell image enhancement using pyramid, Inform. Technol. J., 6, 2007, pp. 1057–1062.

Mahzoun M.R., Okazaki K., Mitsumoto H., Kawai H., Sato Y., Tamura S., Kani K.; Detection and Complement of Hexagonal Borders in Corneal Endothelial Cell Image, Medical Imaging Technology, 14(1), 1996.

Ruggeri A., Pajaro S.; Automatic recognition of cell layers in corneal confocal microscopy images, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2002, 68(1), pp. 25–35.

Tadeusiewicz R., Korohoda P.; Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postepu Telekomunikacji, Cracow 1997.

Wojnar L., Kurzydłowski K.J., Szala J.; Praktyka analizy obrazu, Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Cracow 2002.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl