Artykuły

Ilość

Extreme classification under limited space and time budget

Schedae Informaticae, 2016, Volume 25, s. 9–23
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20838476SI.16.001.6182

Misclassification-Driven Sample Relabeling for Supervised Kernel Principal Component Analysis

Schedae Informaticae, 2016, Volume 25, s. 25–35
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20838476SI.16.002.6183

On Certain Limitations of Recursive Representation Model

Schedae Informaticae, 2016, Volume 25, s. 37-47
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20838476SI.16.003.6184

On Loss Functions for Deep Neural Networks in Classification

Schedae Informaticae, 2016, Volume 25, s. 49–59
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20838476SI.16.004.6185

Optimization of ℓp-regularized Linear Models via Coordinate Descent

Schedae Informaticae, 2016, Volume 25, s. 61–72
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20838476SI.16.005.6186

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl