Artykuły

Ilość

Failures prediction based on performance monitoring of a gas turbine: a binary classification approach

Schedae Informaticae, 2017, Volume 26, s. 9-21
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20838476SI.17.002.7246

Regression SVM for Incomplete Data

Schedae Informaticae, 2017, Volume 26, s. 23–35
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20838476SI.17.001.6807

DPAR grammars for ECG diagnosis justification

Schedae Informaticae, 2017, Volume 26, s. 37–47
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20838476SI.17.003.8149

An effective approach to Picard-Vessiot theory and the Jacobian Conjecture

Schedae Informaticae, 2017, Volume 26, s. 49-60
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20838476SI.17.004.8150

A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata

Schedae Informaticae, 2017, Volume 26, s. 61–68
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20838476SI.17.005.8151

 Short review of dimensionality reduction methods for failure detection

Schedae Informaticae, 2017, Volume 26, s. 69-78
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20838476SI.17.006.8152

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl