DPAR grammars for ECG diagnosis justification

Piotr Flasiński

Abstrakt

A novel model of dynamically programmed attributed regular grammars, DPAR, for the ECG diagnosis justification purposes is presented in the paper. A formal model, power properties and a case of DPAR grammar are described. The formalism of DPAR grammars allows to differentiate between certain subclasses of ECG phenomena.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl