An effective approach to Picard-Vessiot theory and the Jacobian Conjecture

Paweł Bogdan,

Zbigniew Hajto,

Elżbieta Adamus

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl