Kontakt z redakcją

Schedae Informaticae
Institute of Computer Science, Jagiellonian University
Łojasiewicza 6
30-348 Cracow, POLAND
mail: krzysztof.misztal@ii.uj.edu.pl

tel: +48 12 6646638

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl