Indeksacja w bazach danych

BazTech (Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
http://baztech.icm.edu.pl/

Index Copernicus

ERIH Plus

ProQuest

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

Genamics

Worldcat

ZBD

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl