Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Opublikowano online: 15 marca 2018

Artykuły

Ilość

THE OLDEST HEBREW DOCUMENT IN POLAND (1485) AND ITS TRANSLATIONS 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 9-23
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.001.8170

JEWS AND OTHER RELIGIOUS CONFESSIONS AS SEEN IN THE FRENCH LANGUAGE PERIODICALS PUBLISHED BY THE HUGUENOTS IN THE UNITED PROVINCES (1680-1715) 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 25-46
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.002.8171

WOMEN PROTAGONISTS IN THE HEBREW MORALITY COMPOSITION TZEMACH TZADIQ BY LEON MODENA

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 47-61
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.003.8172

THE APOSTLE BY SHOLEM ASCH AS A HAGGADIC MIDRASH OF THE BOOK OF ACTS AND THE PAULINE EPISTLES 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 63-72
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.004.8173

Itzhak Katzenelson’s Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk in Translation: The First Four Decades

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 73-81
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.005.8174

DOWN THE LADDER OF DESPAIR: THE HOLOCAUST LEGACY OF ITZHAK KATZENELSON 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 83-98
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.006.8175

SUPPORT YOUR OWN, ON YOUR OWN: LOCAL GOVERNMENT SUBSIDIES FOR JEWISH INSTITUTIONS DURING THE PERIOD OF GALICIAN AUTONOMY, 1866–1914

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 99-114
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.007.8176

BETWEEN HASKALAH AND ZIONISM. THE EXAMPLE OF THE JEWISH COMMUNITY OF BRODY

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 115-125
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.008.8177

NACHMAN KROCHMAL AND THE ARGUMENT FROM DESIGN  

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 127-139
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.009.8178

OF LOVE AND WAR: POLES AND JEWS IN RUTU MODAN’S THE PROPERTY  

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 141-152
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.010.8179

30 YEARS OF THE RONALD S. LAUDER FOUNDATION IN POLAND, 1987-2017

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 155-167
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.011.8180

PROFESSOR JAN MARIAN MAŁECKI (1926-2017): IN MEMORIAM 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 169-173
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.012.8181

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.