The Statute Organizing the Followers of the Law of the Old Testament in the Free City of Kraków and its Environs: Origins, History, Regulations

Anna Jakimyszyn

Abstrakt

The year 1815 saw the emergence of a new State on the map of Europe – the Free City of Kraków, which, because of its affiliation to the small group of European Republics, was also referred to as the Republic of Kraków. The Free City of Kraków stretched along the left bank of the River Vistula, bordering to the west with the Kingdom of Prussia, to the north and east with the Kingdom of Poland and to the south with the Austrian Empire. Its total surface area was 1150 km², which – apart from Kraków which became the capital – also contained three small private towns, Chrzanów, Nowa Góra and Trzebinia, as well as 244 villages.

References

Bartel, W.M. (1976): Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815–1845), Kraków.

Bieniarzówna, J. (1948): Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846, Kraków.

Chwalba, A. (2000): Historia Polski 1795–1918, Kraków.

Gerhardt, A. (2001): Rodzina Wodzickich w Krakowie w XVIII i XIX wieku, Kraków.

Gierowski, J.A. (1983): Historia Polski, t. III: 1764–1864, Warszawa.

Lachnicki, I. (1815): Biografia włościanina nad brzegiem Niemna powyżey Łosośney mieszkaiącego, Warszawa.

Meciszewski, H. (1851): Historia Rzeczypospolitej Krakowskiej. Epoka czasu od miesiąca maja 1815 do listopada 1846 roku, Kraków.

Meciszewski, H. (1846): Sześć lat politycznego bytu 1827–1833, Berlin.

Staszic, S. (2003): O przyczynach szkodliwości Żydów, Krzeszowice.

Tessarczyk, A. (1863–1870): Rzeczpospolita Krakowska Wolna, Niepodległa i ściśle Neutralna pod opieką trzech wielkich Mocarstw: Austrji, Prus i Rosji, a za rękojmią Kongresu Wiedeńskiego (1815–1846), Kraków.

Tokarz, W. (ed.) (1932): Pomniki prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815–1818, ed. W. Tokarz, vol. I: [Akta zasadnicze. Protokoły Komisji Organizacyjnej], Kraków.

Wachholz, S. (1957): Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r., Warszawa.

[Wodzicki, S.] (1816): Uwagi nad pytaniem, czyli Żydzi w Polsce mają, tak lub nie być przypuszczanymi do praw, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.