Review: David M. Jacobson & Nikos Kokkinos (eds.), Herod and Augustus. Papers Presented at the IJS Conference, 21st–23rd June 2005 (IJS Studies in Judaica – 6)

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.