Review: Jack Pastor, Pnina Stern, Menahem Mor (eds.), Flavius Josephus. Interpretation and History, (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, vol. 146), Brill

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.