Review: Łukasz T. Sroka, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta (1850–1918) [Les Juifs à Cracovie. Studium de l’élite de la ville 1850–1918], (Prace Monograficzne nr 489/Travaux monographies no 489)

Anna Jakimyszyn

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.