Review: Donald T. Ariel, Jean-Philippe Fontanille, The Coins of Herod. A Modern Analysis and Die Classification (Ancient Judaism and Early Christianity – 79)

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.