L’historie du cimetière militaire juif n° 387 à Cracovie

Anna Jakimyszyn

Abstrakt

K.u.K.Militär-Kommando Krakau (established as a part of Kriegsgräberabteilung) built 400 cemeteries in Western Galicia. For Jewish members of the Austro-Hungarian Army 15 war cemeteries were erected. This paper presents a short historical overview of Jewish military cemetery from Cracow (Miodowa Street) till 1939. This cemetery (no. 387) was a part of Jewish cemetery from 1804. The article also outlines the creation of the monument, which was built on this cemetery in 1937.

Słowa kluczowe: Jewish cemeteries, World War I, Cracow Jews, creation and history of military cemeteries
References

Biberstein, A. (1985) : Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków.

Brzoza, C. (1998) : Kraków między wojnami. Kalendarium 28 X 1918-6 IX 1939, Kraków.

Duda, O. (1995) : Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa.

Broch, R., Hauptmann, H. (1918) : Westgalizische Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914- 1915, Wien.

Drogomir, J. (2002) : Budowa cmentarzy na terenie Galicji Zachodniej, [dans :] Cmentarze wojskowe z I wojny światowej w Galicji Zachodniej. Historia – dzień dzisiejszy, Konferencja Międzynarodowa 26-29 września 2002, Tarnów.

Drogomir, J. (2005) : Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, vol. III, Tarnów.

Frodyma, R. (1998) : Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, vol. 3 : Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków.

Hońdo, L. (1999) : Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza. Analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków.

Hońdo, L. (2010): Cmentarz jako obraz dokonujących się przemian społeczności żydowskiej na przestrzeni XIX i XX wieku, [dans :] L. Hońdo (éd.), 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, Kraków : 55-67.

Jabłonowski, M. (1996) : Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski (1929-1939), [dans :] J. Tomaszewski (éd.), Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993 r., Warszawa : 113-123.

Jakimyszyn, A. (2010) : Powstanie i rozwój terytorialny Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, [dans :] L. Hońdo (éd.), 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, Kraków : 35-53.

Mierzwa, J. (2001) : Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski w Krakowie, Studia Historyczne 44 : 323-331.

Nykiel, B. (1993) : Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z okresu I wojny światowej, [dans :] W. Frazik et al. (éd.), Przez dwa stulecia XIX i XX w. – studia historyczne ofiarowane prof. Wacławowi Felczakowi, Kraków.

Partridge, A. (2005) : Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce, Kraków.

Schmidl, E. A. (1989) : Juden in der k.(u.)k. Armee 1788-1918 / Jews in the Habsburg armed forces, Eisenstadt: Österreichisches Judisches Museum.

Schubert, J. (1992) : Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914-1918, Kraków.

Schubert, J. (2009) : Organizacja grobownictwa wojennego w Monarchii Austro-Węgierskiej. Dziewiąty Wydział Grobów Wojennych (9 Kriegsgräberabteilung) przy Ministerstwie Wojny – powstanie i działalność w latach 1915-1918, Czasopismo Techniczne, Architektura, n° 13 (3-A/2009) : 169-200.

Schubert, J. (2011) : Pochówki żołnierskie w tradycji historycznej do czasów I wojny światowej. Powstanie cmentarzy wojskowych, Czasopismo Techniczne, Architektura, n° 16 (5-A/2011) : 173-200.

Schubert, J., Pencakowski, P. (1993) : Cmentarze Twierdzy Kraków z lat 1914-1918, Rocznik Krakowski 59 : 127-151.

Yaari, B., Haber, L., Tsin U. (n.d) : The Jewish Cemeteries in Cracow / Cmentarze Żydowskie w Krakowie: Documentation of the Jewish Cemeteries in Cracow / Dokumentacja Cmentarze Żydowskie w Krakowie, Hotzaat Teud Batei Almin, Holon.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.