Benedikt Eckhardt (Ed.), Jewish Identity and Politics between the Maccabees and Bar Kokhba. Groups, Normativity, and Rituals (Supplements to the Journal for the Study of Judaism – 155), Brill, Leiden – Boston 2012, pp. 282; ISBN 978-90-04-21046-2 (Edward Dąbrowa)

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.