Organized Recreation-Curative Stays for Adults and Children. An Analysis of Cases from the Lvov Area from the Interwar Period

Anna Jakimyszyn

Abstrakt

Abstract: Paper deals with organizations, which were mostly created by the more affluent members of the Jewish community in Lvov for improvement of the hygiene and sanitary conditions of their poorer fellow citizens and medical prevention. The aim of paper is to present their history and characteristics of different forms of assistance, recreation and treatment which the above-mentioned organizations of the Jewish population in Lvov provided in the interwar period (winter and summer camps for children and young people, day camps, the Dębina sanatorium, summer camps for adults, family stays).
 

Słowa kluczowe: 1918-1939, organized medical care for adults and children, the Dębina sanatorium, Brzuchowice, Jews, Lvov
References

TsDIAL of Ukraine, TOZ. Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce 1921-1939, fonds 503/I/57-92.

Blatt, A. (1937), Działalność Oddziału Lwowskiego TOZu w roku 1935/36 w świetle faktów i cyfr, [in:] Album pamiątkowy (Almanach Zdrowia) TOZu i Szpitala Żydowskiego Fundacji Maurycego Lazarusa, Lwów. Towarzystwo kolonji wakacyjnych i lecznictwa Dębina dla dziatwy żydowskiej we Lwowie. Sprawozdanie 1927-1928, Lwów 1928. Wiadomości TOZu. Biuletyn z pracy Ochrony Zdrowia wśród Żydów w Polsce 1928, no. 13-14.

Chwila 4 VII 1928, 17 V 1937, 10 VII 1937, 15 VIII 1937, 18 III 1939. Der Morgen 4 VII 1928. Medycyna społeczna – organ poświęcony zagadnieniom medycyny społecznej i higieny wśród Żydów. Centralny organ Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.