The Institution of the Hasmonean High Priesthood(Supplements to the Journal for the Study of Judaism – 165), Brill, Leiden – Boston 2014, pp. 347; ISBN 978-90-04-25177-9

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.