The Apostle by Sholem Asch as a Haggadic Midrash of The Book  of Acts and the Pauline Epistles 

Maja Sowińska

Abstrakt
This article proposes that the second part of Sholem Asch’s christological trilogy—the novel The Apostle—be considered as a form of haggadic midrash of The Book of Acts and Pauline epistles. By giving certain examples, the author explains why the ‘midrash key’ differs in this case from a simple fictionalisation of New Testament texts—and further discusses what this reveals about the attitudes, expectations and desires of Asch himself.
Słowa kluczowe: Sholem Asch, midrash, Apostle, New Testament, Pauline epistles
References

Source literature

Asch, S. (1939), The Nazarene, trans. M. Samuel, New York.

Asch, S. (1943), The Apostle, trans. M. Samuel, New York.

Asch, S. (1945), One Destiny: An Epistle to the Christians, New York.

Asch, S. (1949a), Mary, trans. L. Steinberg, New York.

Asch, S. (1949b), The Apostle, trans. M. Samuel, London.

Asz Sz. (1943), Der man fun Natseres, New York: Kultur Farlag, vol. 1-2.

The Book of Acts, Pauline Epistles, [in:] Holy Bible. King James Version (KJV), pub. HarperCollins Religious, 2008.

Secondary literature

Baumgarten, J. (2005), Introduction to Old Yiddish Literature, ed. and trans. J.C. Frakes, Oxford.

Intrater, A. (2011), Who Ate Lunch with Abraham? The appearances of God in the form of Man in the Hebrew Scriptures, Peoria.

Rosik, M., Rapoport, I. (2009), Wprowadzenie do literatury egzegezy żydowskiej okresu biblijnego rabinicznego, Wrocław.

Siegel, B. (1976), The Controversial Sholem Asch: An Introduction to His Fiction, Bowling Green, OH.

Sitarz, M. (2010), Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków.

Kalinowski, D. (ed.) (2011), Szalom Asz. Polskie żydowskie konteksty twórczości, Kutno.

Kalinowski, D. (ed.) (2013), Świat dramatów Szaloma Asza, Kutno.

Kalinowski, D. (ed.) (2015), Szalom Asz dialogiczny. Wstępne rozpoznania, Kutno.

Kuligowska-Korzeniewska, A., Adamczyk-Garbowska, M. (eds.) (2013), Szolem Asz. Dramaty. Wybór, Kutno.

 

Internet sources

Ginzberg, L., Adam Kadmon; Jewish Encyclopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/761-adam-kadmon [accessed 26 October 2017].

Żebrowski R., Hag(g)ada, in: Polski Słownik Judaistyczny Żydowskiego Instytutu Historycznego, http://www.jhi.pl/psj/hag(g)ada [accessed 15 Juny 2017].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.