Lista recenzentów współpracujących

2017

Jan Doktór (ŻIH im. Emanuela Ringenbluma w Warszawie)

Adam Kaźmierczyk (UJ)

Joanna Lisek (UWr)

Jerzy Ochman (UJ)

Marek Piela (UJ)

Jacek Purchla (UJ/UEK) 

Magdalena Ruta (UJ)

Radosław Rybkowski (UJ)

Łukasz Tomasz Sroka (UP im. KEN w Krakowie)

Wacław Wierzbieniec (URz)

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.