Lista recenzentów współpracujących

2018

Jan Doktór (ŻIH im. Emanuela Ringenbluma w Warszawie)

Leszek Hońdo (UJ)

Anna Jakimyszyn-Gadocha (UJ)

Stanisław Obirek (UW)

Eugenia Prokop-Janiec (UJ)

Maciej Tomal (UJ)

Ewa Węgrzyn (UJ)

Konrad Zieliński (UJ)

2017

Jan Doktór (ŻIH im. Emanuela Ringenbluma w Warszawie)

Adam Kaźmierczyk (UJ)

Joanna Lisek (UWr)

Jerzy Ochman (UJ)

Marek Piela (UJ)

Jacek Purchla (UJ/UEK) 

Magdalena Ruta (UJ)

Radosław Rybkowski (UJ)

Łukasz Tomasz Sroka (UP im. KEN w Krakowie)

Wacław Wierzbieniec (URz)