Scripta Judaica Cracoviensia

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14

Redaktor naczelny: Edward Dąbrowa
Opublikowano online: 13 października 2016

Artykuły

Ilość

Historical and Chronological Observations on Josephus’s Account of Seleucid History in Antiquities 13.365-371: Its Importance for Understanding the Historical Development of the Hasmonean State

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 7–21
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.001.5660

The Propaganda of the Jewish Rebels of 66-70 C.E. according to their Coins

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 23–40
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.002.5661

The Impact of the Barbarian Invasions on the Jews of Roman Italy: New Perspectives

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 41–56
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.003.5662

Targum Onkelos and Torah Scroll from the Collections of Francesco Petrarch: A Paleographic and Linguistic Background

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 57–68
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.004.5663

Progressive Preacher Szymon Dankowicz (1834-1910). A Study   in the History of Progressive Judaism in Partitioned Polish Lands

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 69–84
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.005.5664

Jewish Barristers and the Jewish Bar as Described by the Anti-Semitic Weekly Rola

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 85–98
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.006.5665

An Annotated Translation of Pinchas Szerman’s Poilishe Khazones in Fargangenheitun Tzukunft, [The Polish Cantorate in the Past and the Future,] 1924

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 99–109
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.007.5666

A Case Study of Radical Assimilation in Poland. The Family Markusfeld

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 111–132
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.008.5667

The Herman Hescheles House of the Poor Israelites in Lvov.  History of the Facility until 1939

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 133–142
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.009.5668

Jews in Cracovian municipal council in the Polish Second Republic (1918-1939). Some general remarks

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 143–153
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.010.5669

“At the Outset of the Day”: Mystical Aspects of Clothing and Books in the Work of S. Y. Agnon

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 155–170
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.011.5670

Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction after World War Two, Frankfurt am Main: Peter Lang 2013, 170 pp.ISBN 978-3631639092(Brygida Gasztold)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 173–175
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.012.5671

Literackie podsumowania: polsko-hebrajskie, polsko-izraelskie -R. Löw , [Literature summaries: Polish-Hebrew, Polish-Israeli - R. Löw], (“Przełomy -Pogranicza.” Studia Literackie VIII), Białystok 2014, 256 pp. ISBN 978836401132) (Łukasz Tomasz Sroka)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 177–179
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.013.5672

Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł[The Polish Roots of Israel. Introduction to the Subject. Selection of Sources], Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapest 2015, 710 pp., b/w ill. ISBN 978-83-7866-177-1 (Kondrad Meus)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 181–187
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.014.5673

Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exile, Collection « Migrations », Tours,  Presses Universitaires François-Rabelais 2016, 330 pp. ISBN 978-2-86906-408-9 (Maciej Tomal)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 189–195
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.015.5674

Socio-anthropologie des judaïsmes contemporains, « Bibliothèque d’études juives », Paris, Honoré Champion 2015, 368 pp.  ISBN 978-2-74532-801-4 (Ewa Tartakowsky)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 197–201
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.016.5675

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.