Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Opublikowano online: 15 marca 2018

Artykuły

Ilość

The Oldest Hebrew Document in Poland (1485)  and its Translations

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 9-23
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.001.8170

Jews and Other Religious Confessions as Seen in the French Language Periodicals Published by the Huguenots in the United Provinces  (1680-1715)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 25-46
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.002.8171

Women Protagonists in the Hebrew Morality Composition zemach Tzadiq by Leon Modena 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 47-61
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.003.8172

The Apostle by Sholem Asch as a Haggadic Midrash of The Book  of Acts and the Pauline Epistles 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 63-72
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.004.8173

Itzhak Katzenelson’s Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk in Translation: The First Four Decades

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 73-81
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.005.8174

Down the Ladder of Despair: The Holocaust Legacy  of Itzhak Katzenelson 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 83-98
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.006.8175

Support Your Own, on Your Own: Local Government Subsidies for Jewish Institutions during the Period of Galician Autonomy,  1866-1914

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 99-114
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.007.8176

Between Haskalah and Zionism. The Example of the Jewish Community of Brody 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 115-125
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.008.8177

Nachman Krochmal and the Argument from Design 

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 127-139
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.009.8178

Of Love and War: Poles and Jews in Rutu Modan’s The Property

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 141-152
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.010.8179

30 Years of the Ronald S. Lauder Foundation in Poland, 1987-2017

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 155-167
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.011.8180

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017): In Memoriam

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 169-173
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.012.8181

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.