Securitologia

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska

„Securitologia” jest czasopismem naukowym wydawanym w wolnym dostępie, publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

Publikowanie czasopisma "Securitologia" na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas (Warsaw)
& European Association for Security (Cracow)

Wydawca:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska

 
ISSN 1898-4509
e-ISSN 2449-7436

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Securitologia, 2018, No 1

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska
Opublikowano online: 4 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Note from the Editor-in-Chief

Securitologia, 2018, No 1, s. 1-2
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.001.9924

Diagnosing Police Activities Using Qualitative Research Methods

Securitologia, 2018, No 1, s. 3-14
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.002.9925

Separation of Police from Polish Peoples Republic Milicja – Systemic, Organizational and Media Endeavours

Securitologia, 2018, No 1, s. 15-29
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.003.9926

Policy of the Russian Federation towards Kurds in the Syrian Conflict

Securitologia, 2018, No 1, s. 33-50
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.004.9927

Turkish Government Policy towards Independent Media after the Failed July 2016 Coup d’État

Securitologia, 2018, No 1, s. 48-66
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.005.9928

Milete min Êzîd. The Uniqueness of the Yezidi Concept of the Nation

Securitologia, 2018, No 1, s. 67-78
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.006.9929

Traditional Forms of Radicalism and Violent Extremism in the Western Balkans as the Main Challenge to Stability

Securitologia, 2018, No 1, s. 79-93
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.007.9930

Counter Terrorist Solutions in the Polish Police versus Contemporary Forms and Methods of Terrorist Organizations Activities

Securitologia, 2018, No 1, s. 94-106
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.008.9931

The Common Good and Trust in Security Organisations

Securitologia, 2018, No 1, s. 107-118
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.009.10038

Forms of Social Pathological Changes in New Religious Movements

Securitologia, 2018, No 1, s. 119-131
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.010.10039

The Polish Police in the Light of the Statements of the Police Chief Commanders in 1990-2018

Securitologia, 2018, No 1, s. 132-151
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.011.10040

Diagnozowanie działalności Policji z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych

Securitologia, 2018, No 1, s. p1-p13
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Kurdów w konflikcie syryjskim

Securitologia, 2018, No 1, s. p29-p46
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Polityka rządu tureckiego wobec niezależnych mediów po próbie zamachu stanu z lipca 2016 roku

Securitologia, 2018, No 1, s. p47-p66
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Rozwiązania kontrterrorystyczne w polskiej Policji wobec współczesnych form i metod działania organizacji terrorystycznych

Securitologia, 2018, No 1, s. p67-p79
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Dobro wspólne a zaufanie w organizacjach na rzecz bezpieczeństwa

Securitologia, 2018, No 1, s. p80-p92
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Formy patologii społecznej w nowych ruchach religijnych

Securitologia, 2018, No 1, s. p93-p106
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Policja Polska w świetle wypowiedzi komendantów głównych Policji w latach 1990-2018 

Securitologia, 2018, No 1, s. 0107-0126
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.011.10040

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.