SPROSTOWANIE / ERRATA

Agnieszka Bukowska

Abstrakt
References

Helena Bulinska-Stangrecka (2011), Telepraca – wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” nr 90, http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/90-2011_15.pdf.

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.