Co z tą Policją?

Piotr Caliński

Abstrakt

Refleksje po konferencji naukowej Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku zorganizowanej przez Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas 23 maja 2018 roku
 

Słowa kluczowe: Transformacja Policji, Polska po 1989 roku, policja, Polska

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.