Securitologia,2018, No 1

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska
Rok wydania: 2018

Creating the English-language version of the journal “Securitologia” is financed under contract No. 724/PDUN/2018 from the funds allocated by the Minister of Science and Higher Education for dissemination of science. 

Artykuły

Ilość

Diagnosing Police Activities Using Qualitative Research Methods

Securitologia, 2018, No 1, s. 3-14
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.002.9925

Policy of the Russian Federation towards Kurds in the Syrian Conflict

Securitologia, 2018, No 1, s. 33-50
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.004.9927

Diagnozowanie działalności Policji z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych

Securitologia, 2018, No 1, s. p1-p13
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Kurdów w konflikcie syryjskim

Securitologia, 2018, No 1, s. p29-p46
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Polityka rządu tureckiego wobec niezależnych mediów po próbie zamachu stanu z lipca 2016 roku

Securitologia, 2018, No 1, s. p47-p66
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.