Diagnosing Police Activities Using Qualitative Research Methods

Magdalena Dobrowolska-Opała

Abstrakt

The article presents the possibilities of implementing qualitative research for analysis activities taken by the Polish Police, especially in the aspect of the formation activities in the field of internal security of the state. In addition to the proposals of a threeway perception of the Police in terms of the subject of the research and description of the specifics of the qualitative research, the reader was invited to include a qualitative methodology for analysis of police problems. The article ends with a brief description of the qualitative study implemented for the purposes of the doctoral dissertation on the role of the police in the field of ensuring security for football matches.

Słowa kluczowe: shooting training, firearms, training system in the Police, Police
References

Aleksandrowicz T.R. (2014), Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, Difin Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Gdynia, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Dobrowolska-Opała M. (2018), Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek

Gibbs G. (2012), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Mider D. (2017), Polacy wobec przemocy politycznej Studium typów postaw i ocen moralnych, Warszawa, Elipsa Dom Wydawniczy

Nicpoń M., Marzęcki R. (2010), Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, [w:] Mikucka-Wójtowicz D. (red.), Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość: problemy badawcze młodych politologów, Kraków, Wydawnictwo Libron

Pawłuszko T. (2013), Wstęp do metodologii badań politologicznych. Skrypt akademicki, Częstochowa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Tarka P. (2017), Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych, „Wiadomości Statystyczne” nr 3 (670) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.