Separation of Police from Polish Peoples Republic Milicja – Systemic, Organizational and Media Endeavours

Mariusz Ciarka

Abstrakt

The article presents the changes accompanying the development of the Polish Police after the political transformation that took place in Poland in 1989. Particular attention has been paid to socio-economic changes and accompanying changes in law enforcement authorities, starting from the change of the name from the Militia to the Police, through personnel, structural and legal changes. It was also pointed out that currently operating Police refers to the tradition of the police from the interwar period. In 2019, the Polish Police celebrates its 100th anniversary and it is a professional formation serving the public.

Słowa kluczowe: Police, Militia, transformation, international structures
References

az (2017), Polska organizatorem 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu w 2019 roku!, RMF24, https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polska-organizatorem-47-europejskiej-konferencji-regionalnej,nId,2396183

CBOS (2013), Bezpieczeństwo publiczne, komunikat z badań Nr BS/63/2013, Warszawa

CBOS (2018), Oceny działalności instytucji publicznych, komunikat z badań Nr 121/2018, Warszawa

Hanausek T. (1996), Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków, Kantor Wydaw. Zakamycze Misiuk A. (2000), Historia Policji w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

OBOP (1997), Zaufanie społeczne do policji w ostatnich latach, Warszawa, http://tnsglobal.pl/archiv_files/083-97.pdf

Pieprzny S. (2011), Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa, Wolters Kluwer

Strona internetowa Policja online, zakładka Historia, http://www.info.policja.pl/inf/historia

Ustawa o policji państwowej (1919), Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 363, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900300179

Ustawa o Policji, Dz.U. 1990, Nr 30 poz. 179

Utworzenie Policji, strona internetowa Policja online, zakładka Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny, http://policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30751,Utworzenie-Policji.html

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.