The Polish Police in the Light of the Statements of the Police Chief Commanders in 1990-2018

Andrzej Misiuk

Abstrakt

The article presents the statements of the police chiefs from the last twenty-eight years, i.e. from the moment of police establishment in 1990 to 2018. At that time, sixteen senior officers were the chiefs of the Polish police. The subject of the analysis concerns the views of police authority on the functioning and organisation of the police service. The author of the article undertook the effort of presenting the transformation of the Polish police force from the perspective of the opinions of the Police Chief Commanders. He analyzed these opinions critically.

Słowa kluczowe: police, public safety, public order, crime
References

Cierlica E. (1992), Początek urzędowania. Spotkanie KGP podinsp. Zenona Smolarka z kadrą kierowniczą Policji 2 marca 1992 r., „Magazyn Kryminalny 997” nr 69 (1925)

Cierlica E. (1993), Nie jesteśmy gorsi od Europy. Wywiad z KGP insp. Z. Smolarkiem, „Magazyn Kryminalny 997” nr 3 (1946)

„Gazeta Policyjna” (1998a), Od reformy nie ma odwrotu. Rozmowa Romana Miśkiewicza z KGP insp. Markiem Papałą po wydarzeniach słupskich, nr 5

„Gazeta Policyjna” (1998b), W Policji powinni służyć najlepsi. Rozmowa Romana Miśkiewicza z KGP insp. Janem Michną, nr 10-11

„Gazeta Policyjna” (1999), Na reformie skorzystają wszyscy. Rozmowa Romana Miśkiewicza z KGP insp. Janem Michną, nr 1

Kryczka K. (2016), Narada kadry kierowniczej. Blisko ludzi – działania Policji w 2016 roku „Policja 997” nr 131

„Magazyn Kryminalny 997” (1990), Trzeba przyjąć najlepszych. Rozmowa z zastępcą KGP płk. Bogusławem Strzeleckim, nr 11 (1882)

„Magazyn Kryminalny 997” (1991), Nie bójmy się reformy. Rozmowa z KGP podinsp. Romanem Hulą, nr 15 (1910)

„Magazyn Kryminalny 997” (1995), Życzliwość nie kosztuje. Rozmowa z KGP nadinsp. Jerzym Stańczykiem z Elżbietą Cierlicą, nr 9 (2000)

„Magazyn Kryminalny 997” (1996), Bezpieczeństwa nie można kupić. Z KGP nadinsp. Jerzym Stańczykiem rozmawia Roman Miśkiewicz, nr 7 (2002)

Misiuk A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa, Difin 

Miśkiewicz R. (2001), Nie będzie zmian dla zmian. Rozmowa z KGP nadinsp. Antonim Kowalczykiem, „Gazeta Policyjna” nr 44

Miśkiewicz R. (2003), Inwestować w wiedzę i i umiejętności. Rozmowa z KGP nadinsp. Leszkiem Szrederem, „Gazeta Policyjna” nr 46

Noszczyński T. (1998), Reforma KGP. Rozmowa z insp. Z. Chwalińskim – członkiem komisji, „Gazeta Policyjna” nr 12

„Policja 997” (2005), Jak to zrobić – wywiad z Komendantem Głównym Policji Markiem Bieńkowskim, nr 9

„Policja 997” (2007), Uwolnić dzielnicowych! Wywiad z zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. St. Gutowskim, nr 3 (24)

„Policja 997” (2008), Kij ma dwa końce. Wywiad z nadinsp. Andrzejem Matejukiem, nr 43

„Policja 997” (2014), Co za nami? Co przed? Rozmowa z nadinsp. Markiem Działoszyńskim, nr 106

„Policja 997” (2018), Kontynuujmy to, co skuteczne. Z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Głównym Policji, rozmawia Iwona Klonowska, nr 161

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.