Policja Polska w świetle wypowiedzi komendantów głównych Policji w latach 1990-2018 

Andrzej Misiuk

Abstrakt

W artykule przedstawiono wypowiedzi szefów Policji w okresie ostatnich dwudziestu ośmiu lat, tj. od momentu utworzenia w roku 1990 do roku 2018. Przedmiotem analizy są poglądy decydentów policyjnych na funkcjonowanie i organizację służby policyjnej. W tym czasie pełniło funkcję szefa polskiej policji szesnastu wyższych funkcjonariuszy. Autor artykułu podjął się trudu przedstawienia transformacji Policji z perspektywy opinii komendantów głównych Policji. Poddał te opinie krytycznej analizie.

Słowa kluczowe: policja, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, przestępczość
References

Cierlica E. (1992), Początek urzędowania. Spotkanie KGP podinsp. Zenona Smolarka z kadrą kierowniczą Policji 2 marca 1992 r., „Magazyn Kryminalny 997” nr 69 (1925)

Cierlica E. (1993), Nie jesteśmy gorsi od Europy. Wywiad z KGP insp. Z. Smolarkiem, „Magazyn Kryminalny 997” nr 3 (1946)

„Gazeta Policyjna” (1998a), Od reformy nie ma odwrotu. Rozmowa Romana Miśkiewicza z KGP insp. Markiem Papałą po wydarzeniach słupskich, nr 5

„Gazeta Policyjna” (1998b), W Policji powinni służyć najlepsi. Rozmowa Romana Miśkiewicza z KGP insp. Janem Michną, nr 10-11

„Gazeta Policyjna” (1999), Na reformie skorzystają wszyscy. Rozmowa Romana Miśkiewicza z KGP insp. Janem Michną, nr 1

Kryczka K. (2016), Narada kadry kierowniczej. Blisko ludzi – działania Policji w 2016 roku „Policja 997” nr 131

„Magazyn Kryminalny 997” (1990), Trzeba przyjąć najlepszych. Rozmowa z zastępcą KGP płk. Bogusławem Strzeleckim, nr 11 (1882)

„Magazyn Kryminalny 997” (1991), Nie bójmy się reformy. Rozmowa z KGP podinsp. Romanem Hulą, nr 15 (1910)

„Magazyn Kryminalny 997” (1995), Życzliwość nie kosztuje. Rozmowa z KGP nadinsp. Jerzym Stańczykiem z Elżbietą Cierlicą, nr 9 (2000)

„Magazyn Kryminalny 997” (1996), Bezpieczeństwa nie można kupić. Z KGP nadinsp. Jerzym Stańczykiem rozmawia Roman Miśkiewicz, nr 7 (2002)

Misiuk A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa, Difin 

Miśkiewicz R. (2001), Nie będzie zmian dla zmian. Rozmowa z KGP nadinsp. Antonim Kowalczykiem, „Gazeta Policyjna” nr 44

Miśkiewicz R. (2003), Inwestować w wiedzę i i umiejętności. Rozmowa z KGP nadinsp. Leszkiem Szrederem, „Gazeta Policyjna” nr 46

Noszczyński T. (1998), Reforma KGP. Rozmowa z insp. Z. Chwalińskim – członkiem komisji, „Gazeta Policyjna” nr 12

„Policja 997” (2005), Jak to zrobić – wywiad z Komendantem Głównym Policji Markiem Bieńkowskim, nr 9

„Policja 997” (2007), Uwolnić dzielnicowych! Wywiad z zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. St. Gutowskim, nr 3 (24)

„Policja 997” (2008), Kij ma dwa końce. Wywiad z nadinsp. Andrzejem Matejukiem, nr 43

„Policja 997” (2014), Co za nami? Co przed? Rozmowa z nadinsp. Markiem Działoszyńskim, nr 106

„Policja 997” (2018), Kontynuujmy to, co skuteczne. Z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Głównym Policji, rozmawia Iwona Klonowska, nr 161

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.