Stan Tymiński – the Unrecognized Charismatic Leader

Marcin Gajek

Abstrakt

The spectacular result of Stanisław Tymiński in the 1990 Polish presidential election not only shocked a substantial segment of public opinion but also confounded numerous commentators of Polish political life, who started to seek the causes of the enigmatic candidate’s success. The explanations given by both publicists and social scientists were dominated by the opinion that Tymiński’s success resulted from the demagogical nature of his political program, and the immaturity of Polish society, which at that time had not yet adapted to democracy after 45 years of real socialism. In contrast to those explanations, the present paper attempts to demonstrate that Stan Tymiński possessed numerous traits of a charismatic leader (or, at least, he consequently created his image in that direction), which in turn, allows us to understand the results of 1990 Polish presidential election better.

Słowa kluczowe: Stan Tymiński, charisma, presidential elections
References

Bazylko P., Fąfara P., Wysocki P. (1991), Czarna teczka. Rzecz o sztabie wyborczym Stanisława Tymińskiego, [in:] Bitwa o Belweder, (Eds.) Grabowska M., Krzemiński I., Wydawnictwo Myśl–Wydawnictwo Literackie, Kraków

Błasiak W. (2014), Siedem dni ze Stanem Tymińskim: Codzienność z szokową transformacją w tle, Wojciech Błasiak, Dąbrowa Górnicza

Bralczyk J., Mrozowski M. (1993), Prezydencka kampania wyborcza w telewizji, [in:] Dlaczego tak głosowano: Wybory prezydenckie ’90, (Eds.) Gebethner S., Jasiewicz K., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Cichosz M. (2003), (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Dudek A. (2013), Historia polityczna Polski 1989-2012, Wydawnictwo Znak, Kraków

Filipowicz S. (1995). Romantyzm. Model partycypacji euforycznej, [in:] Szyszkowska M. (ed.), Człowiek jako obywatel, Instytut Studiów Politycznych PAN

Gadamer H.-G. (2007), Prawda i metoda: Zarys hermeneutyki filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Grabowska M. (1991), Socjologia nie skonsumowana. Sztab wyborczy wobec badań socjologicznych, [w:] Bitwa o Belweder, (Eds.) Grabowska M., Krzemiński I., Wydawnictwo Myśl–Wydawnictwo Literackie, Kraków

Jasiewicz K. (1993), Polski wyborca – w 10 lat po sierpniu, [in:] Dlaczego tak głosowano: Wybory prezydenckie ’90, (Eds.) Gebethner S., Jasiewicz K., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Karwat M. (2001), Charyzma i pseudocharyzma, „Studia politologiczne” No. 5 Kasprzyk K.W., Komorowski A., Osuchowski P., Szulc M. (1991), Stan: Śladami Tymińskiego przez trzy kontynenty, Oficyna Cracovia, Kraków

Kiełmiński Z. (1993), Programy wyborcze w kampanii prezydenckiej w Polsce w 1990 r., [in:] Dlaczego tak głosowano: Wybory prezydenckie ’90, (Eds.) Gebethner S., Jasiewicz K., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Kofman J. (1991), Komentarz na wiosnę, „Krytyka” No. 24-25 Kozakiewicz M. (1991), Byłem marszałkiem kontraktowego..., Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa

Krzemiński I. (1991), Wybrać lepszy świat, [in:] Bitwa o Belweder, (Eds.) Grabowska M., Krzemiński I., Wydawnictwo Myśl–Wydawnictwo Literackie, Kraków

Raciborski J., Bartkowski J. (1991), Wybory Prezydenta RP: kampania wyborcza i wyniki, [in:] Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, (ed.) Raciborski J., Instytut Socjologii UW – Agencja Scholar, Warszawa

Samsel R. (2002), Pokuta: Stan Tymiński – patriota czy blagier?, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów

Samsel R., Waloch M. (1991), Wszystko o Stanie Tymińskim, Wydawnictwo CO-MER, Toruń

Schweitzer A. (1974), Theory and political charisma, “Comparative Studies in Society and History” No. 16 (2)

Socha A.J. (1991), Spałem z Tymińskim, Zakłady Wydawnicze Versus, Białystok

Tymiński S. (1990), Święte psy, Wydawnictwo Officina, Łódź

Tymiński S. (1991), Apel do wyborców, [in:] Bitwa o Belweder, (Eds.) Grabowska M.,

Krzemiński I., Wydawnictwo Myśl – Wydawnictwo Literackie, Kraków

Tymiński S. (2013), Przyczynek do wolności, Nova Printing, Ontario

Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Winiarska-Maziuk A. (1991), Kampania wyborcza w telewizji, [in:] Bitwa o Belweder, (Eds.) Grabowska M., Krzemiński I., Wydawnictwo Myśl–Wydawnictwo Literackie, Kraków

Zaborny P. (2005), Stana Tymińskiego z Polski do Polski, Wydawnictwo SIGMA–Stowarzyszenie „Sophia”, Warszawa–Katowice

Żukowski T. (1993), Wyniki głosowania: Mapa polityczna polski jesienią 1990 r., [in:] Dlaczego tak głosowano: Wybory prezydenckie ’90, (ed.) Gebethner S., Jasiewicz K., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.