Wiosna Arabska i jej następstwa na przykładzie Tunezji, Egiptu i Libii

Artur Wiśniewski

Abstrakt

The purpose of this article is to show the process of social and political changes taking place in selected Arab countries in 2010-2011. The author analyzes the events of the Arab Spring, pointing to its causes, course and consequences in both regional and international context. It also explains issues regarding Islamic culture as a factor having a significant impact on the course of the Arab revolution.

Słowa kluczowe: Arab Spring, revolution, Islam
References

Armbruster J. (2011), Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie

Armstrong K. (2004), Krótka historia islamu, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie Bankowicz M. (2008), Muammar Kaddafi: arabski lider czarnej Afryki?, „Forum Politologiczne” Vol. 7, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e11c885fb95c-459f-8ec7-583a04978bc0/c/07-10.pdf

Ben Jelloun T. (2015), Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych, Kraków, Karakter

Bodziany M. (2015), Społeczeństwo Egiptu po upadku rządów Mubaraka. Egipski sen o demokracji, cz. 2, [in:] Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność, (red. nauk.) Bodziany M., Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7289/Bodziany%20M _Spoleczenstwo_Egiptu.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Guzik P. (2014), Rewolucja, status quo czy chaos – społeczeństwa wybranych krajów arabskich cztery lata po arabskiej wiośnie, „Studia Socialia Cracoviensia” No. 2(11)

Kazimierczak K. (2012), Nowa Tunezja, nowa władza, nowa rzeczywistość. Wpływ Francji i Unii Europejskiej na sytuację polityczną po obaleniu prezydenta Zine Al-Abidin Ben Alego, „Forum Politologiaczne” tom 13, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. desklight-91794911-57c1-40e1-97f4-d9a08f87e6d3/c/13-17.pdf

Krukowska M. (2012), Tunezja i Maroko – oblicza Arabskiej Wiosny, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa” nr 2, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/MKsrode k_%20KES%202_18.pdf

Miarka A. (2014), Wojna domowa w Libii – przyczyny, przebieg, implikacje, [in:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, (Ed.) Okraska T., Katowice, JAK, https://www.researchgate.net/publication/320505490_Wojna_domowa_w_Libii_-_przyczyny_przebieg_implikacje

Muszkiewicz M. (2014), Fala demokracji w warunkach islamu. Spojrzenie z polskiej perspektywy, „Społeczeństwo i Ekonomia” No. 1 (1), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-958b1033-3797-4f46-842cafd10af76942/c/SaE_2014_1_1_154-172.pdf

Nowak P. (2014), Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w prawie międzynarodowym na przykładzie interwencji NATO w Libii w 2011 roku, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenc-kiego” No. 1, http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2014/nr_1/piotr_nowak.pdf

Nowotarski B. (2012), Jak budować nowe demokracje i jak strzec je przed erozją, http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ne/nowotarski/jak_budowac_i_chronic_demokracje.pdf

Osiewicz P. (2015), Przyczyny oraz przebieg procesu zmian politycznych w Egipcie w latach 2011- 2014, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/download/5537/5618

Osiewicz P. (2016), Proces zmian w państwach arabskich po 2010 roku. Krytyczna analiza stosowanych pojęć, https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10318/

Stosunki_miedzynarodowe_w_regionie-rozdzial1.pdf?sequence=2&isAllowed=yQadirMushtaq A, Afzal M. (2017), Arab Spring: Its causes And Consequences, „JPUHS” Vol. 30, No. 1, http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-Jun17.pdf

Sadowski M. (2017), Islam. Religia i prawo, Warszawa, Wolters Kluwer Stempień M. (2019), Wojna domowa w Libii w latach 2014-2018, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” No. 1(65), DOI: 10.26399/meip.1(64).2019.11/m.stempien Turczyński P. (2012), Libijska wojna domowa i międzynarodowa interwencja 2011 roku – podstawy społeczeństw Libii i Zachodu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” No. 1, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0025-041/c/httpwww_wso_wroc_plimagesplikiwpikbnzn2012zn1201212turczynski.pdf

Wachowska K. (2014), Społeczność międzynarodowa wobec Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny” No. 1, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojsdoi-10_14746_pp_2014_19_1_10/c/5427-5519.pdf

Żebrowski A. (2017), Terroryzm – wybrane aspekty, [in:] O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego, (EdS.) Indaszczyk A., Lipińska-Rzeszutek M. (red), Warszawa, ASPRA-JR

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.