Zespól redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Agnieszka Bukowska – Collegium Civitas, Polska

Redaktorzy tematyczni

Grzegorz Cieślak – Collegium Civitas, Polska

Olga Dyczkowska-Uss – Pfleiderer Group SA, Polska

dr Magdalena El-Ghamari – Collegium Civitas, Polska

dr hab. Leszek Jesień – Collegium Civitas, Polska

dr Kerry Longhurst – Collegium Civitas, Polska

dr Agnieszka Nitza – Collegium Civitas, Polska

Katarzyna A. Przybyła – Polityka Insight, Collegium Civitas, Polska

dr Maciej Szmit –  Uniwersytet Łódzki, IBM, Polska

dr Łukasz Tolak – Collegium Civitas, Polska

dr Krzysztof Tomaszycki – Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji, Polska

Mariola Wołoszyn – Collegium Civitas, Polska

dr Marek Gawron – Collegium Civitas, Polska (red. techniczno-wydawniczy / Layout Editor)

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.