Indeksacja w bazach danych

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

DOAJ – Directory of Open Access Journals

IC Journals Master List

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Arianta

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.