Oświadczenia, umowy, formularze

Oświadczenie Autora: Securitologia_Oswiadczenie autora.pdf

Statement by the Author/Authors: Securitologia_Statement by the Author.pdf

Szablon artykułu do pobrania:Securitologia_Szablon_PL.pdf

Template of the article to be downloaded:Securitologia_Template of the article.pdf

Formularz recenzencki:Formularz recenzji_Securitologia.pdf

Reviewer Form:  Review Form_Securitologia.pdf

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.