Zarys dziejów matematyki w siedemdziesięcioleciu Politechniki Krakowskiej

Jan Koroński

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest historia matematyki w Politechnice Krakowskiej w latach 1945–2015. Zaprezentowano sylwetki wybranych wybitnych matematyków w historii Politechniki Krakowskiej (Mirosław Krzyżański, Jan Bochenek, Feliks Barański oraz Irena Łojczyk-Królikiewicz) i podstawowe informacje o ich osiągnięciach naukowych.

Słowa kluczowe: Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki PK, historia matematyki
References

ZBIORY ARCHIWALNE

Archiwum Politechniki Krakowskiej
Mirosław Krzyżański (teczka osobowa), sygn. 98/388.
Feliks Barański (teczka osobowa), sygn. 98/387/121.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krzyżański Mirosław (teczka osobowa), sygn. S III 246.
Krzyżański Mirosław (teczka habilitacyjna), sygn. WMP 46.
Krzyżański Mirosław (teczka profesorska)
, sygn. MFC 34.

OPRACOWANIA

FLAGA Kazimierz
(red.) 2005: Politechnika Krakowska w latach 1995–2005: Jubileusz 60-lecia Politechniki
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
2015: Historia. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.impan.pl/pl/instytut/historia.

INSTYTUT MATEMATYKI WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

2015: Projekty badawcze. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.matematyka.pk.edu.pl/?addr=wspolpraca.php.

KOROŃSKI Jan

2012: Królowa nauk dla przyszłych inżynierów. Nasza Politechnika 7–8/2012, ss. 21–22.

2013: Mirosław Krzyżański (1907–1965) i jego monografia z równań różniczkowych cząstkowych. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(4), ss. 7–28.

ŁOJCZYK-KRÓLIKIEWICZ Irena

2015: A method of appropriate functions to the ordinary second order functional-differential systems. (Ed. J. Koroński). Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN 978-83-72742-847-9.

MATERIAŁY ARCHIWALNE INSTYTUTU MATEMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Pismo rektora PK z dnia 02.11.1999, sygn. R-113/4625/99.

Pismo rektora PK z dnia 21.08.2012, sygn. R-1/003295/2012.

Protokół z posiedzenia nr 104 Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w dniu 16.12.2015 (brak sygnatury).

MASIARZ Władysław
(red.) 1995: Jednostki międzywydziałowe Politechniki Krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

MUSZYŃSKI Władysław
(red.) 1995: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1945–1995. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

RĄCZKA Jan Władysław
1976: Politechnika Krakowska 1946–1976. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

WĄTORSKI Jan
(red.) 1970: Politechnika Krakowska: 1945–1970. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno--Graficzne.

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).