Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna (wybór)

Michał Kokowski

Abstrakt

Przedstawiono wybór bibliografii z zakresu naukometrii, bibliometrii oraz informetrii.
Bibliografia została wyselekcjonowana w ramach autorskich badań prowadzonych w zakresie: a) aktualnej debaty na temat naukometrii, bibliometrii oraz informetrii w Polsce, b) historii tych dyscyplin oraz c) historii naukoznawstwa.
Zaletą takiego wyboru jest uwzględnienie wielu publikacji, które: a) przedstawiają poglądy zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów; b) omawiają poważne ograniczenia metodyczne naukometrii, bibliometrii oraz informetrii; c) ukazują nierozerwalny związek tych dyscyplin z naukoznawstwem.
Prezentowaną niżej bibliografię autor wykorzystał także w dwóch artykułach opublikowanych w tomie 14. Prac Komisji Historii Nauki PAU (rok 2015).

Słowa kluczowe: bibliografia, naukometria, bibliometria, informetria, metodologia naukometrii, nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, polskie i międzynarodowe standardy naukometrii
References

BIBLIOGRAFIA

Adler, Robert; Ewing, John; Taylor, Peter 2008: Citation statistics: A report from the International Mathematical Union (IMU) in cooperation with the International Council of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) and the Institute of Mathematical Statistics (IMS). Available online: http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf.

Ahangar, Hemmat Gholinia; Siamian, Hasan; Yaminfirooz, Mousa 2014: Evaluation of the Scientific Outputs of Researchers with Similar H Index: a Critical Approach. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216429/pdf/AIM-22-255.pdf.

Allik, Jüri 1998: Thoughts about the quality of social sciences in Estonia. Trames 2(52/47), pp. 91–107. Available online: https://books.google.pl/books?id=LfsoSfvGhPcC&pg=PA91.

Altmetrics 2015: We make article level metrics easy. Available online: http://www.altmetric.com.

The American Society for Cell Biology (ASCB) (together with a group of editors and publishers of scholarly journals) 2012: San Francisco DORA Declaration on Research Assessment. Available online: http://am.ascb.org/dora/; http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf.

Amin, Mayur; Mabe, Michael 2000: Impact Factors: Use and Abuse. Perspectives in Publishing 1, October 2000. Available online: http://www.ntu.edu.sg/home/mwtang/ifuse.pdf.

Amsterdamska, Olga; Leydesdorff, Leot 1989: Citations: Indicators of Significance. Scientometrics 15(5/6), pp. 449–471. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Loet_Leydesdorff/publication/226823268_Citations_Indicators_of_significance/links/0c96051ba0bb7a69be000000.pdf.

Anderson, Warwick 2008: Use of Journal Impact factor in peer review of individual applications. Chief Executive Officer, Australian Government: National Health and Medical Research Council. Research Committee (February 2008). Available online: http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/about/senior_staff/articles/journal_impact_factors.pdf.

Antonowicz, Dominik; Brzeziński, Jerzy M. 2013: Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka 4, ss. 51–85. Publikacja dostępna w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8861/1/Antonowicz%20i%20Brzeziński%20-%20PARAMETRYZACJA%202013%20-%20NAUKA%2c%204.pdf.

Archambault, Éric; Vignola-Gagné, Étienne 2004: L’utilisation de la bibliométrie dans les sciences sociales et les humanités. Science-Metrix Rapport final préparé pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Montreal, Quebec, Canada: Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Available online: http://www.science-metrix.com/pdf/Science-Metrix_Utilisation_bibliometrie_SSH.pdf.

Archambault, Éric; Larivière, Vincent 2009: History of the journal impact factor: Contingencies and consequences. Scientometrics 79/3 (2009). Available online: DOI: 10.1007/s11192-007-2036-x; http://science-metrix.com/pdf/Archambault_Scientometrics_HistoryIF.pdf.

Archambault, Éric; Vignola-Gagné, Étienne; Côté, Grégoire; Larivière, Vincent; Gingras, Yves 2005: Welcome to the linguistic warp zone: Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities. In P. Ingwersen & B. Larsen, (Eds.), Proceedings of the ISSI 2005 Conference, Stockholm, July 24–28 (Vol. 1, pp. 149–158). Available online: http://www.ost.uqam.ca/Portals/0/docs/Chapitres/linguistic_warp_zone_benchmarking_ssh.pdf.

Archambault Éric, Vignola-Gagné, Étienne; Côté, Grégoire; Larivière, Vincent; Gingras, Yves 2006: Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities: the limits of existing databases. Scientometrics 68(3), pp. 329–342. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-006-0115-z.

Acharya, Anurag; Verstak, Alex; Suzuki, Helder; Henderson, Sean; Iakhiaev, Mikhail; Lin, Cliff Chiung Yu; Shetty, Namit 2014: Rise of the rest: the growing impact of non-elite journals. Available online: arXiv2014.1410.2217v1; http://arxiv.org/pdf/1410.2217.pdf.

Arnaud, Pascal; et al. 2013: Young Researchers in Digital Humanities: A Manifesto. Available online: http://dhdhi.hypotheses.org/1855.

Arnold, Douglas N. 2009: Integrity Under Attack: The State of Scholarly Publishing. SIAM News 42 (10), 12. Available online: https://umn.edu/~arnold/siam-columns/integrity-under-attack.pdf&usg=AFQjCNH9WHM_AGTUVsqhfL-grblp50_Y1w.

Arnold, Douglas N.; Fowler, Kristine K. 2010: Nefarious numbers; ARXIVE. Available online: arXive: 1010.0278v4 [math. HO] 17 November 2010; http://arxiv.org/pdf/1010.0278v4.pdf.

Association for Information Science and Technology (AIST) 2015: History of Information Science. Available online: https://www.asist.org/about/history-of-information-science/.

Atanasov, Liuben D.; Cankova, Galina D. 1990: Bibliometria, naukometria, informetria – nauka czy metoda? [W:] Kocójowa Maria (red.). Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydawnictwo UJ (Uniwersytet Jagielloński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 959. Prace Historyczno-Literackie 74), ss. 55–62.

Baldi, Stéphane 1998: Normative versus social constructivist processes in the allocation of citations: A networkanalytic model. American Sociological Review 63, pp. 829–846. Available online: http://www.jstor.org/stable/2657504 (stable URL).

Barber, Bernard 1961: Resistance by scientists to scientific discovery. Science 134, pp. 596–602. Available online: http://web.missouri.edu/~hanuscind/8710/Barber1961.pdf.

Bart, Simon 2002: Undead Science: Science Studies and the Afterlife of Cold Fusion. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Bartneck, C.; Kokkelnans, S. 2011: Detecting h-index manipulation through self-citation analysis. Scientometrics 2011, 87(1), pp. 85–98. Available online: DOI: 10.1007/s11192-010-0306-5; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043246/pdf/11192_2010_Article_306.pdf.

Beck M., T.; Dobrov, C. M.; Garfield, E.; De Solla Price, D. 1978: Editorial statements. Scientometrics 1(1), pp. 3–8. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/papers/scientometricsfirstissue1978.pdf.

Bednarek-Michalska, Bożena; Derfert-Wolf, Lidia 2008: Open Access nowy model komunikacji naukowej. Publikacja dostępna w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=33897.

Bensman, Stephen J. 1984–2011: Listing of Research Publications. Available online: http://www.lib.lsu.edu/sp/subjects/staff_details.php?name=notsjb.

Bensman, Stephen J. 2007: Garfield and the Impact Factor: The Creation, Utilization, and Validation of a Citation Measure: Part 2, The Probabilistic, Statistical, and Sociological Bases of the Measure. Baton Rouge, La., 2007. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/bensman/bensmanegif22007.pdf.

Bensman, Stephen J.; Kraft, Donald H. 2007: Tibor Braun, the Journal Scientometrics, and the International Development of a New Discipline. [In:] The Multidimensional World of Tibor Braun: A Multidisciplinary Encomium for His 75th Birthday, pp. 71–73. Edited by Wolfgang Glänzel, András Schubert, and Balázs Schlemmer. Leuven, Belgium: International Society for Scientometrics and Informetrics.

Bilckenstaff, J.; Moravcsik, M.J. 1982: Scientific output in the Third World. Scientometrics 4(2), pp. 135–169. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02018451.

Blockmans, Wim; Engwall, Lars; Weaire, Denis (eds.) 2014: Bibliometrics: Use and Abuse in the Review of Research Performance. London: Portland Press Ltd. Wenner-Gren Volume 87. ISBN 9781855781955. Available online: http://www.portlandpress.com/pp/books/online/wg87/default.htm.

Błocki, Zbigniew; Życzkowski, Karol 2012: Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych. PAUza Akademicka 160, 22 marca 2012; ss. 1–2. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/160_1&2_2012.pdf.

Błocki, Zbigniew; Życzkowski, Karol 2013: Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki. Nauka 2/2013, ss. 37–46. Publikacja dostępna w Internecie: http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf2/BZ_Nauka13.pdf.

Bonheim, H. 1993: The reception of Polish philology abroad. Scientometrics 26(2), pp. 243–253. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02016217?journalCode=11192.

Bookstein, Abraham 1982: Robustness Properties of the Bibliometric Distributions. NSF grant IST-8026564. Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.21.8612&rep=rep1&type=pdf.

Bookstein, Abraham 1990a: Informetric Distributions, Part I: Unified Overview. Journal of The American Society for Information. Science 41(5), pp. 366–375. Available online: http://topology.eecs.umich.edu/archive/bookstein_I.pdf.

Bookstein, Abraham 1990b: Informetric Distributions, Part II: Resilience to Ambiguity. Journal of The American Society for Information. Science 41(5), pp. 376–386. Available online: http://topology.eecs.umich.edu/archive/bookstein_II.pdf.

Bornmann, Lutz; De Moya Anegón, Félix; Leydesdorff, Loet 2010: Do Scientific Advancements Lean on the Shoulders of Giants? A Bibliometric Investigation of the Ortega Hypothesis. PLoS ONE 5/10, e13327. Available online: DOI: 10.1371/journal.pone.0013327; http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0013327&representation=PDF.

Braun, Tibor; Glänzel, Wolfgang; Schubert, András 2010: The footmarks of Eugene Garfield in the journal Scientometrics. Annals of Library and Information Studies 57, September 2010, pp. 177–183. Available online: http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10231/4/ALIS%2057(3)%20177-183.pdf.

Brittain, J. Michael 1984: Internationality of the social sciences: implications for information transfer. Journal of the American Society for Information Science 35(1), pp. 11–18. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630350103/abstract.

Broadus, R. 1987: Toward a definition of ‘bibliometrics’. Scientometrics 12(5–6), pp. 373–379. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02016680?journalCode=11192.

Brodman, Estelle 1944: Choosing Physiology Journals. Bulletin Medical Library Association 32, pp. 479–483. http://garfield.library.upenn.edu/brodman/brodmanbmlav32p479y1944.pdf.

Brookes, Bertram C. 1969: Bradford’s Law and the Bibliography of Science. Nature 224, pp. 953–956 (06 December 1969). Available online: DOI: 10.1038/224953a0.

Brookes, Bertram C. 1977: Theory of Bradford’s law. Journal of Documentation 33(3), pp. 180–209.

Brookes, Bertram C. 1988: Comments on the scope of bibliometrics. [In:] L. Egghe, R. Rousseau (eds.). Informetrics 87/88: select proceedings of the first International Conference on Bibliometrics and Theoretical Aspects of Information Retrieval, Diepenbeek, Belgium 25– 28 August 1987. Amsterdam, Elsevier Science, pp. 29–41. ISBN 0-444-70425-6.

Brookes, Bertram C. 1990: Biblio-, Sciento-, Infor-metrics??? What are we talking about? [In:] L. Egghe, R. Rousseau (eds.), Informetrics 89/90. Selection of Papers Submitted for the Second International Conference on Bibliometrics, Scientometrics and Informetrics, London, Ontario, Canada, 5–7 July 1989. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, pp. 31–43. Available online: http://www.uff.br/ppgci/editais/Brookes31.pdf .

Brooks, Terrence A. 1985: Private Acts and Public Objects: An Investigation of Citer Motivations. Journal of the American Society for Information Science 36(4), pp. 223–229, July 1985. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630360402/abstract .

Brooks, Terrence A. 1986: Evidence of complex citer motivations. Journal of the American Society for Information Science 37(1), pp. 34–36. Available online: https://courses.washington.edu/infx598/win12/complexCiterMotivations.pdf.

Brumback, R.E. 2008: Worshiping false idols: the impact factor dilemma. Journal of Child Neurology 23(4), pp. 365–367. Available online: http://jcn.sagepub.com/content/23/4/365.full.pdf+html.

Brzeziński, Jerzy M. 2013: Ocena parametryczna – co dobre, co zmienić. Forum Akademickie 11, ss. 30–33. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/11/ocena-parametryczna-co-dobre-co-zmienic/.

Budd, John M. 1999: Effects of article retraction on citation and practice in medicine. Bulletin of the Medical Library Association 87(4), October 1999, pp. 437–443. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC226618/pdf/mlab00089-0069.pdf.

CAMERON, Brian D. 2005: Trends in the Usage of ISI Bibliometric Data: Uses, Abuses, and Implications. Librarian and Staff Publications. Paper 3. Available online: http://digitalcommons.ryerson.ca/islandora/object/RULA%253A30/datastream/OBJ/download/Trends_in_the_Usage_of_ISI_Bibliometric_Data__Uses__Abuses__and_Implications.pdf.

Caplan, Victoria; Chen, Diana 2009: Analyze & Improve Your Citation Counts. Library-VPRDO Joint Workshop for Faculty & Research Staff; HKUST Library. December 8, 2009. Available online: http://repository.ust.hk/ir/bitstream/1783.1-6184/4/HSS-dec-8-2009.pdf.

Carrizo-Sainero, Gloria 2000: Toward a definition of ‘bibliometrics’. Journal of Spanish Research on Information Science 1 (2), p. 5986. Available online: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/pdf/bibliometria-eng.pdf.

Cawkell, Tony; Garfield, Eugene 1980: Assessing Einstein’s impact on today’s science by citation analysis, [In:] Einstein: The first hundred years, ed. by M. Goldsmith at al. Oxford: Pergamon, 1980, pp. 31–40. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/papers/assessingeinstein.pdf.

Centre for Science and Technology Studies 2007: Scoping study on the use of bibliometric analysis to measure the quality of research in UK higher education institutions. Report to HEFCE. Leiden: Centre for Science and Technology Studies, Leiden University.

Chung, Kee H.; Cox, Raymond A. K. 1990: Patterns of Productivity in the Finance Literature: A Study of the Bibliometric Distributions. Journal of Finance 45(1), pp. 301–309. Available online: DOI: 10.2307/2328824; http://www.jstor.org/stable/2328824 (stable URL).

Citrome, Leslie 2007: Impact Factor? Shmimpact Factor! Psychiatry (Edgmont) 4(5), 2007 May, pp. 54–57. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921314/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921314/pdf/PE_4_5_54.pdf.

Clemens, E.S.; Powell, W.W.; Mcilwaine, K.; Okamoto, D. 1995: Careers in Print: Books, Journals and Scholarly Reputations. American Journal of Sociology 101(2), pp. 433–494. Available online: https://www.udel.edu/soc/faculty/parker/SOCI836_S08_files/Clemensetal_AJS85.pdf.

Close, Frank 1992: Too Hot to Handle: The Race for Cold Fusion. London: Penguin Books. https://books.google.pl/books?id=WisABAAAQBAJ.

Coile, Russell C. 1977: Lotka’s Frequency Distribution of Scientific Productivity. Journal of the American Society for Information Science 28(6), November 1977, pp. 366–370. DOI: 10.1002/asi.4630280610.

Coile, Russell C. 1978: Lotka’s Frequency Distribution of Scientific Productivity. Center For Naval Analyses, Arlington VA USA. Professional Paper No. 216, pp. 23; February 1978; Available online: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA054425.

Cole, Jonathan R. 2000: A Short History of the Use of Citations as a Measure of the Impact of Scientific and Scholarly Work. [W:] The Web of Knowledge A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. Blaise Cronin and Helen Barsky Atkins (editors). Medford New Jersey: Information Today, Inc., Chapter 14, pp. 281–300.

Cole, Stephen 1970: Professional standing and the reception of scientific discoveries. American Journal of Sociology 76, pp. 286–306. Available online: http://www.jstor.org/stable/2775594 (stable URL).

Cole, Jonathan R.; COLE, Stephen 1972: The ‘Ortega’ Hypothesis. Science 178, pp. 368–375. Available online: http://www.columbia.edu/cu/univprof/jcole/_pdf/2000Garfield_Citation.pdf. Przekład polski: Hipoteza Ortegi. Zagadnienia Naukoznawstwa 1991(1), ss. 618–629.

Coleman, Raymond 1999: Impact factors: Use and abuse in biomedical research. The Anatomical Record 257, pp. 54–57. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-0185(19990415)257:2<54::AID-AR5>3.0.CO;2-P/epdf.

Collins, Keith 2015: Why researchers keep citing retracted papers. Retraction Watch, December 31, 2015. Available online: http://qz.com/583497/researchers-keep-citing-these-retracted-papers/.

Cook, Hal; et al. [w sumie 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny] 2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors. Medical History 53(1), ss. 1–4. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/ (29.11.2014); 3.0.CO;2-I/abstract" _cke_saved_href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(198707)38:4<305::aid-asi11>3.0.CO;2-I/abstract" target="_blank">http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(198707)38:4<305::AID-ASI11>3.0.CO;2-I/abstract.

<305::aid-asi11>

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1987b: Testing the Ortega hypothesis: Facts and artifacts. Scientometrics 12, pp. 293–295. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02016665.

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1989a: Problems of citation analysis: Acritical review. Journal of the American Society for Information Science 40, 342–349. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(198909)40:5<342::AID-ASI7>3.0.CO;2-U/abstract.

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1989b: Citation analysis and the science policy arena. Trends in Biochemical Science 14, pp. 8–10. Available online: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0968-0004(89)90077-7.

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1996: Problems of citation analysis. Scientometrics 36, pp. 435–444. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02129604.

Maćkiewicz, Katarzyna 2011: Bibliometria w pracy bibliotekarza. Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (9 maja 2011). Publikacja dostępna w Internecie: http://bu.uwm.edu.pl/sites/default/files/files/pdf/bibliometria_w_pracy_bibliotekarza.pdf.

Marcus, Adam; Oransky Ivan 2010–2015: Retraction Watch (Blog); http://retractionwatch.com.

Marcus Adam, Oransky, Ivan 2012: Bring On the Transpaonfey Index. The Scientist, August 1, 2012. Available online: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32427/title/Bring-On-the-Transpaonfey-Index/.

Marder, Eve; Kettenmann, Helmut; Grillner, Sten 2010: Impacting our young. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107(50), December 14, 2010, p. 21233. Available online: DOI: 10.1073/pnas.1016516107; http://www.pnas.org/content/107/50/21233.full.pdf.

Maričić, Siniša; Spaventi, Jagoda; Pavičić, Leo; Pifat-Mrzljak, Greta 1998: Citation context versus the frequency counts of citation histories. Journal of the American Society for Information Science 49(6), pp. 530–540. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(19980501)49:6<530::AID-ASI5>3.0.CO;2-8/abstract.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 1973: System of Document Connections Based on . Scientific and Technical Information Serial of VINITI 6(2), pp. 3–8. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/marshakova/marshakovanauchtechn1973.pdf.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 1995: Vklad Rossii v razvitie nauki: bibliometričeskij analiz. Moskva: TOO “Janus”.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 1996: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 2000: Polemiki. W naukowym klubie. Forum Akademickie 6/2000. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/06/artykuly/12-polemiki.htm.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 2001: Nauka"polska uprogu XXI wieku, analiza bibliometryczna dorobku Polski i państw Unii Europejskiej, Roczniki Biblioteczne 45, ss. 147–165.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 2009: Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.

Martellucci, Sergio; Rosati, Angela; Scaramuzzi, Francesco; Violante, Vittorio (eds.) 2009: Cold fusion. The history of research in Italy. Translation by: Chiara Maria Costigliola. Roma: ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment. Available online: http://www.enea.it/en/publications/volume-pdf/Cold_Fusion_Italy.pdf.

Martin, Ben R. 2012: Can bibliometrics be used to evaluate research in the social sciences and humanities? Presentation at the International Workshop on ‘Evaluation of Research in Social Sciences and Humanities: Problems and Perspectives’, Ca’ Foscari University of Venice, 16–17 March 2012. Available online: http://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/2009-Giornate-informative/Venice_Evaluating_SSH_Martin.pdf.

Martin, Ben; Tang, Puay; Morgan, Molly; Glanzel, Wolfgang; Hornbostel, Stefan; Lauer, Gerhard; Lenclud, Gerard; Lima, Luisa; Oppenheim, Charles; Van Den Besselaar, Peter; Zic-Fuchs, Milena 2010: Towards a Bibliometric Database for the Social Sciences and Humanities – A European Scoping Project. Areport produced for ESF, ANR, ESRC, DFG and NOW. Brighton: Science Policy Research Unit, University of Sussex. Available online: https://globalhighered.files.wordpress.com/2010/07/esf_report_final_100309.pdf.

May, R. M. 1997: The scientific wealth of nations. Science 275 (Feb 7, 1997), pp. 793–796. Available online: http://www.jstor.org/stable/2891640 (stable URL).

Meadows, Arthur Jack 1974: Communication in Science. London: Butterworths.

Mendel, Gregor 1866/1996: Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungen des naturforschenden VConines in Brünn, Bd. IV für das Jahr 1865, Abhandlungen, 3–47. Angielski przekład: Experiments in Plant Hybridization. Available online: http://www.esp.org/foundations/genetics/classical/gm-65.pdf.

Meneghini, Rogerio; Packer, Abel L.; Nassi-Calo, Lilian 2008: Articles by Latin American Authors in Prestigious Journals Have Fewer Citations. PloS ONE 3(11). Available online: DOI: 10.1371/journal.pone.0003804. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003804.

Merton, Robert K. 1965: On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript. Chicago: University Chicago Press (II wyd. 1985; III wyd. 1993).

Merton, Robert K. 1968: The Matthew Effect in Science. Science 159 (3810), pp. 56–63; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/merton/matthew1.pdf (29.11.2014).

Merton, Robert K. 1973 / 1982: The Sociology of Science. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-52091-9. Polskie tłumaczenie: 1982: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa.

Merton, Robert K. 1973 (1942): The Normative Structure of Science. [In:] Merton 1973, pp. 267–278. Available online: http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/merton_sociology_science.pdf.

Merton, Robert K. 1988: The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellect.=" Property. ISIS79, ss. 606–623; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/merton/matthewii.pdf (29.11.2014).

Merton, Robert K. 1995: The Thomas Theorem and The Matthew Effect. Social Forces 74(2), pp. 379–424; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/merton/thomastheorem.pdf (29.11.2014).

Merton, Robert K.; Garfield, Eugene 1986: Foreword to Little Science, Big Science and Beyond. [In:] D. J. de S. Price, Little Science, Big Science and Beyond. New York: Columbia University Press. Reprinted in Essays of an Information Scientist 10 (1987), pp. 73–74. Available online: http://www.garfield.library.upenn.edu/lilscibi.html.

Mingers, John; Leydesdorff, Loet 2015: A Review of Theory and Practice in Scientometrics. European Journal of Operational Research. 246 (1) (1 October 2015), pp. 1–19. Available online: DOI: http://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.002; http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1501/1501.05462.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2010a: Kronika MNiSW 04/2010. Projekt nowelizacji ustaw"re ormujących uczelnie gotowe. Forum Akademickie 04/2010; https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2010/04/kronika-mnisw-042010/.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2010b: KOMUNIKAT nr 19 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/31035ede76959098b434f775295a66b9.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2011: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja dostępna w Internecie: http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/rzetelnosc_broszura_fin_low.pdf (29.11.2014).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012a: Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla"potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Publikacja dostępna w Internecie (27.04.2012): http://www.nauka.gov.pl/zespoly-ministra/zespol-specjalistyczny-do-oceny-czasopism-naukowych-dla-potrzeb-przyszlej-oceny-parametrycznej-i-sporzadzenia-wykazu-wybranych-czasopism-naukowych.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U., 2012, poz. 877). Publikacja dostępna w Internecie: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012c: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (wtorek, 4 września 2012). Publikacja dostępna w Internecie: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e2b810326a6720150d60432bd5adf952.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2013: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Publikacja dostępna w Internecie: http://ewaluacja.indexcopernicus.com/download/20130529_KOMUNIKAT_w_sprawie_kryteriow_i_trybu_oceny_czasopism_naukowych.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2014a: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym; https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2014b: Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych; https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015a: Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Publikacja dostępna w Internecie (1.01.2015): http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015c: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 r. poz. 2015) [wchodzi w życie zdniem 1 stycznia 2017 r.]. Publikacja dostępna w Internecie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2015/D2015000201501.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015d: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Publikacja dostępna w Internecie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1862/D2015000186201.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015e: Działalność upowszechniająca naukę. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015f: Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015–2030. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030,akcja,pdf.html.

Mishra, S.K. 2009: Does the Journal Impact Factor Help make a Good Indicator of Academic Performance? Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.159.7508&rep=rep1&type=pdf.

Modzelewski, Karol; Leszczyński, Adam 2011: Nauka"nie jest od zarabiania. A humanistyka"już na pewno. Gazeta Wyborcza 16 stycznia 2011 r. Wywiad z Karolem Modzelewskim przeprowadzony przez Adama Leszczyńskiego. Publikacja dostępna w Internecie: http://wyborcza.pl/1,97863,8951217,Nauka_nie_jest_od_zarabiania__A_humanistyka___juz.html.

Moed, Henk F. 2005: Citation analysis in research evaluation. Dordrecht: Springer. ISBN:978-1-4020-3713-9 (Print)978-1-4020-3714-6 (Online). “Information Science and Knowledge Management” 9. Available online: http://link.springer.com/book/10.1007%2F1-4020-3714-7; https://books.google.pl/books?id=D9SaJ6awy4gC.

Moed, Henk F. 2010: The Source Normalized Impact per Paper (SNIP) is avalid and sophisticated indicator of journal citation impact. Available online: arXiv:1005.4906; https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.4906.pdf.

Moed, H.F.; De Bruin, R.E.; Van Leeuwen, Thed N. 1995: New bibliometric tools for the assessment of national research performance: data"description, overview of indicators and first applications. Scientometrics 33(3), pp. 381–422. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Thed_Van_Leeuwen2/publication/246934846_New_bibliometric_tools_for_the_assessment_of_national_research_performance/links/5515cefd0cf2f7d80a35955b.pdf.

Moed, Henk F.; Linmans, Janus; Nederhof, Anton; Zuccala, Alesia; Lopez Illescas, Carmen; de Moya Anegon, Felix 2009: Options for a Comprehensive Database of Research Outputs in Social Sciences and the Humanities. Standing Committees for the Social Sciences and the Humanities of the European Science Foundation (ESF).

Moed, Henk F.; Van Leeuwen, Th. N. 1996: Impact factors can mislead. Nature 381, p. 186 (16 mg Committ7u7Zd005.="F.; Linedscikacja do Zucca>; The ntometrics 33(375 pp. 3793424;35vailable online: http://dx.doi.org/10.1016/007/s11192-Z07-1872-z.http://www.naukarchgate.net/profile/Thed. Dor_echt: Splication/246949456158_Mr=""on SInf_atives natie_jiblicalw_i_n_the_ings=""_ntific wea_itute="" for_b on __n_asseh-i.

Moed, ht: Sp data assessmvadrecht: Sp d. Dor8: Articslettodsg="y of Sthe ings=""entific wealitute="" form>The ntometrics 33(375 1p. 1–1637 Marvailable online: http://dx.doi.org/10.1016/007/s11192-Z07-1853-2; http://wbooknaukarchgate.net/profile/Thed. Dor_echt: Splication/246949456157umajiblodsg="y of _the_ings=""_ntific wea_itute="" forks/551500b7d527aa6d3ca656862 Pub ta.

Moed, ht:iéton; Z The CHIMIAernational Worknal Impathe Ccal stem> 53(164(422.pp. 379710. 8vailable online: DOI: http0162533/ia="" .. Pro78; ://dx.doi.org/10.10162533/ia="" .. Pro78; ref="https://booknaukarchgate.net/profile/ThedGeoffrey_BodenhausThlication/246949664045_Bometrics be _at_ons="" natig=""_tion impks/551500b495/06/aa4e88b0862 Pub target="_blank">http://wbooknaukarchgate.net/profile/ThedGeoffrey_BodenhausThlication/246949664045_Bometrics be _at_ons="" natig=""_tion impks/551500b495/06/aa4e88b0862 Pub ta.

Moed, ht:iéton; Z http://wbooknaukarchgate.net/profile/ThedGeoffrey_BodenhausThlication/2469efd28627_Sou_kip="" _he_k-i.

Moed, nastwo/IvanRrd="" 5: Ci9-Gi6e Sournu 14, ="" ’selopal =""entifi[In:SourChka-mcl ReseHred.f Eduon/246,ober 20152010, 05andons Ba:earch Outp&likacj=""""e52(8) 186 AAvailable online: http://wbooknau3.nd/view~pkaon /tion imps/iaka-mcl b ta.

skie.umacze.:manczblesktóraametrliżujekę. Publct factors ca A Eukiedyśducestaodag="" twora wykaings=""finaopism naukowych. Pu,ałaśdbezwzględnyteriów um zatru 27 ilośyznawania orazgingtówm>The EBIB> 381, 9-Gi6 (7u7ZdPład: ExpeMatifj Dynki.="" likacja dostępna w Internecie: http://www.esp.o="" rmat9-Gi6/73/m nastwo/Iv.php.

Moed, nge46,oPhilippeckerul-HAdam; čnli_07/e Sournal citatage:=""Reseiometric tooldase of Shanarativ="" Sciencopud the WebScience. [In:Sournal citatage:=""ReseWebScience. [I the ncopud:Insarative="" lysis. lable online: http://www.nauk48(1/10.1SIG1SIGMET/dase/up?dois/sigic _07//m nge46b ta (29.1ASIS&T4 r. oAl="" Mee_SSHpeMcs be u r. oshop on p>

Moed, sik:=""chael H.; Juliud : SystMresg=""Scientific wealgrowthm>The arch Outpcy Res> 381,2 pp. 38126678. A5ankacja do Z968-048-7333(7377-706-1ailable online: http://www.naukntifi[Idir Socbookntifi[Iicle/10.1pii8-0487333737-7061.

Moed, sik:=""chael H.; Juliud : 8 Revdd (II he Inteentations.="the Eurot applDerekS. Prollace, Li As a Littne 198ield Libronember 14, 2097),84m>The ntometrics 33(37 pp. 381447. Available online: http://www..springer.com/article/10.1007%2FBF021296017141.

Moed, sik:=""chael H.; Juliud : 88 the ShouRdoiLittW="" widience, Bilumbnutions="" Littnce. [I Dopment="" .išags="re, biblJwo/evanH ng KoSHpeW="" entific andailable online: https://books.google.pl/books?id=D9SaCAy1lN8wiD4a.

Moed, si, Karo: ENn Z.5: A Rea"nie naopisnaukbiurokr-jed. Ukaże się w:MertBiveno, KaroJciala 20Uniw(filep. The Inż (9 rnia usząanistyka"j> 33(. Łódźdawnictwo Uniwowej Bipcy Rn1973BiblŁódz, Rocz665< likacja dostępna w Internecie: http://www.naukorska=sco=.elka.pu.pl/sitewpewp-ent/107/up?dois//1862/0/, si, Ka5-206-a"nie-w-opisnau-biurokr-jed-RZM5-203010-1f" ta.

Moed, seiS.K.A. G.; ZePuayXiao HNn T.; Ametrlisa;ís.A. Nuin B: A ReSourDibutions=""the Amerisymptoe/1 Nu 14, hicaion impsLittneo an IPcations/volLatiaearch Out4, hr From uthomic PerfDe="" of nAreumbnsrstwf nWithiaeDibcrete Loed="m" Modelailable online: https://inkv.org/ftp/Cold.5P1.0071f" ta.

Moed,ug.K.David : SystTrtega hypothesis: Faognitn="" file Götebftp:iology ofiuproItute="" foConiid Götebftpsversity Pret>

Moed,ulkaychael H.; J.4: CommMdsg="y of She social sy of Science:="" iolmelections="" . ScEuroying=reseaadiouastka-omym>The nl Sciences anormation Sci> 10 (1 9-K.Agerl4: Co. 1–10165.http://www.ssi.:=""ica/artient/107/5 9-/50/l.pdf" ta.

Moed,uldnyr-Niegoo, KaroPiotrB: A ReFabry do oed="óbpewnbudie włabku Polm>Forum Akademickie 04/2165.8//186, em>99blikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2010/045/07-08201bry do rzadsoblatabudie wł-bku Pola.

Moed,urphychLarry J.4: CystLian=’seLawShe sociHities? PresJournal of the American Society for Information Science 49(624 pp. 53046422. 6vailable online: MoedNr, A, O.4: C9:ormatioeval=: s in neu4, Namel das s in neu4eDibzip: Natureiakes=""nl das ment Conn Sci> 10 (30 pp. 53021424;2261

MoedNrlimov, V48(ly V48(lyves=8: T9003, G1:IPcations/volLBeyon?id=LatiNrlimovLBeyoes of anstormailable online: http://wyboield.library.upenn.edu/mertnrlimovl" ta.

MoedNrlimov, V48(ly V48(leves=; ,ulden ko, Z.997: 67: Čittmy ždf Dotkowychoevali: [W:]>NatuMatl of y k sympos um nforssledauchłanicuacisporiza bivitie najukę. i”> 33(. Č.1m>NatuMag="yliza biblitie najukę. i> 33(. va: TO>

MoedNrlimov V48(ly V48(leves=, ,ulden ko, Z.997: 69/: C1a:>NatuНаукометрия, Изучение развития науки как информационного процесса> 10 ((NatureychoevalyroIz übhłaitie nayukę. i kak rmative/e_rinogzyznotmenta> 10 ). Москва: Издательство nfoНаука

Главная Редакция Физико-Математической Литературы. [: C1a:>NatuMresg=" of natince, BiluSing=reseAmerDopment="" Science. [I tsInformation SciePss:=""> 33(. Wa=""""1910DCrewordignhnologies,yeDione_ri,lipcber 20197),71Publlable online:
http://dx.ds?idre/ftp/reickr?/The=578482.

MoedNrlimov, V48(ly V48(leves=; ,ulden ko, Z.997: 71b: Natureychoevala> 33(. Tacze.ndingisławSZisndarszawa: Miniwnictwo Unawowej Bo-nical I Poz

MoedNr=scMollS89b: C: nfoP="" law9. Aion.=""ScieBaadatid’selawluSitical="" tesnd artiodsg=""Sciegioumn anam>The ntometrics 12, p7 pp. 38121124;2261ilable online: http://www.nauk4mickieai/doi/10.1abs1016/007/1296026411?nal citCode=11192.

MoedNrrR.E.ssessid : S6: Natuuating_Sveliometrics be :eAmeruf Reseication/246 artition analysis. 33(. Ct4,ry HillisNJ, biblJwo/evmmuniputl nbosizoJanuIndailable online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.159.473.8004=rep1&type=pdf" ta.

MoedNrsh-Std=""tarles; otte E12: Can the Baadatid’seLawSciencring="" diction.cEuroyizereseAmerration=of She Coiakain ew of resnal of the AmerMtionf tary. Avrisal sc (ESF) r. wAge)a d0 pp. 3791444.13vailable online: httpkacja do3163d.536-50516/00.2.013; ref="https://ww.naukacbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC3324807/Coldme o0100-02-14" target="_blank">http://www.naukacbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC3324807/Coldme o0100-02-14" ta.

<305:ature 381,: The Edio (eal: nfB1974ittn?id=’m>Nature 381,463 186 58vailable online: http://www.nauka.

<305VESFNe, A, Otitt: C9:ormatioeval=: Ehe neu4, Namel das s in neu4eDibzip: Begriffsbgioummu" dWnschafing ermi Entwe.pen, sp">hm>Natureiakes=""nl us mekt Connn Sci> 10 (30 pp. 53021424;2261

MoedNhof, Anton; hESFJ.; Zwaaobertlf.A. 1991:IQty="" judnt” sjournal cit uas cators and esearch in Iormance/linShe socinities? Pr the scienl Sciethe behaviorciences andm>Journal of the American Society for Information Science 49(6)2(5p. 3793349. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(1998050106)4242::3ID-ASI7>3.3.CO;2-8/abstract" ta.

MoedNeu201g0197James; CounsellisCakestoph4, 2002pact factors can:s="" artifb="" m>The Eean Journal of OperGastkaeneciies,ye& Heps aes,y> 12, p4/3F) r02ch 201p. 53020424;211ailable online: http://journals.ploslaukdoi/eeanjgh/Fpdf ver9-Gi2/0306/act fac_ors can__="" _art_fb="" m1.aspx.

MoedNicolaisTh. Jeppli_00ystTrtenl ScietctcitatioSSHperds a BiletthosizoJaShe tion analry="" m>PloS edings of the Natiican Society for Information Science 40, Technicalaes,y> 12, 40 1p. 1–12003, ailable online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICmeet.145040 Th2tract" ta.

MoedNicolaisTh. Jeppli_007tation analAsis. ScieAl="" ew of Theormation Science 40, Technicalaes,y> 12, 41 1p. chaptl n1p. 26760424;641ailable online: httpkacj do Z02/4kes._007.144041r. a href="https://prenctteemat.rut, Jo/view~tefko/Couo/es/e530/Reic of /NicolaisTh%20tion ana%20ysis. http://wbookctteemat.rut, Jo/view~tefko/Couo/es/e530/Reic of /NicolaisTh%20tion ana%20ysis.

MoedNicolaisTh. Jeppl; Hjřr">hdg Sc1g01i_007tatice in" po/107iit ucieBaadatid’selawluaical reviexaeemns.="the EuroreceSved . JourJournal of the ment Conn Sci> 10 (6, pp. 3815424;377ailable online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.159.749.8217=rep1&type=pdf" ta.

MoedNobelpsize/ftpn:SourOfweaScieWebSSeerthe Natioobelce, ze5: A Reaobelce, ze artiLa/emateem>lable online: http://www.the-aobelpsize/ftp/aobel_psizesa.

<305VatiootidTh. Rrd="" 5: T1e nce 40, pkacj=""""stTrtetkauonliwithiactionwatcsm>Nature 381,478. 38126003,vailable online: httpkacja do Zucc478026a; ref="https://ww.nauka.http://www.nauka.

MoedNowGretPiotrB: 0KomuPiśmikust Uniwz zakarcukę. łeczna. Wi katenistyka"j. Wi kaz Addmcznemny czasoriza bivdag=""miliometryczne i ymi: możliwi intel m-rol I e A huThe aiki Biblowej Bi> 33(. al of Achaescellaina (Ptw Unioyższego aolnicła Zawodie A. MJizaiicosaunikeiego. Pu wzczynie) 2. 606444.18>

MoedNowGretPiotrB: 0Kykaz jozlejtchłaie salS89C.eBaadatidInteidreśle Au stermj. Wgzyzoztryu kompletci intepismbusopism naukowych (wtowiotekarza.wtowiego w ew nh. PublThe ioteka Uni> 381,8. 147–444.142>

MoedNowGretPiotrB: 06F) r08. 1993 33(. ań: Uniwwnictwo Uniwersytetu Ślrmail Lesziewicza, Wy>

MoedNowGretPiotrB: KomuFunkcjeółczesnej nczasopism naukowych. Pu A Eupomiędzy 1obkaże A mila Adczywesto intąblThe iouletyn EBIB> 381,8(144)30529rdrecobeukowych cfinaA Eunarzędzykaie_od_r-jedel m czablikacja dostępna w Internecie: http://www.n Jn.o="" pl/ojs/i.

MoedNoyoJanuE.C.M.derhof, Anton.J89b: C: The Inational Workarativ="" uciede="" of =’earch in Iormance/linSartifsment of nativere of tkedge Manatlatif01ihe socinities? Pr the scienl Sciethe behaviorciences and> 33(. Le. Veiversity of ChicLe. Ve>

MoedO’ectiorK.Dahłl Oan Loosnk F.rmitt81e Empironf taaArthry and mbnsture 246 artiBometrics be blThe ary. AvrTrends> 10 (30 1p. 1–9003, ailable online: http://wbooknauk. Vplosil:

MoedOECD : 8 ReThe numm AvrRecto Lhe NatiOECD shop on ‘Ence 40, Technicalaes,yicator of eShe sociHred.f Eduon/246ndonsorK.DSTI/SPR/85.60> 33(. aiv=":iOECD>

MoedOECD : 8C: The Matthresg=" of natince, c and Technical InfoAe ie n ProbR&DuSitical="r the uts inthresg=" of nhe sociHred.f Eduon/246ndonsor> 33(. aiv=":iOECD>

MoedOgdTh. TrevnfoNassB"" levanDavid L.8: ArtiMattUpr the Doad ucienal Impact Factor Helem>ScieAl=it ucieOccupnal WorkHyge, m> 381,52 pp. 37974. 8vailable online: http://www.annhyg.oxatidnals.ploscontent/107/52/2/7ll.pdf+" ta.

MoedOluić-Vychv Leo;Vj na7: The Baadatid’sedibutions="": From socisical/gm-eiometric tool“law9. Ato socimore 198rcientod="al="imodeldm>Journal of the American Society for Information Science 49(6)8(9p. 3798374. 842rgioptl 14, 2 Thm>lable online: http://www.naukariccube/article/10.s1016/002%2FI)1097-4571(1998050709)48%3A9<837%3A%3AASI7>3.7.CO;2-8%3B2-S?r3_"hterer.

sinted in hds.) 20091aa0. 381242030.54>

MoedO JnoAe:="" Max-t Hyck-Grchlsd="fti_00y/: CitaBer: http://onlin Jnae:="".mpg.de/Ber: <-mbelarns.="; http://www.n Jnae:="".mpg.de/676463cer: <_dbelarns.="_engf" ta.

sTaczenie: 19ska uphttpDeklarndostBer: iegoaprawie szczot=""tWgzyępna wuocenwew y kowyc.wto intsł Pu,a[znawrodl I i katetical I Pi k]atenistyka"j.em>The EBIB> 381,N15)/: Ci (637ZdPład: ExpeBoże stBednarek-ael H upr, gruw eńB: 0KWywiaeryfja dos:enaanna Głago wiGreta"j. eńB: 0 w spikacja dostępna w Internecie: http://www.n Jnae:="".mpg.de/67616/Ber: <_Erklaerung_pf" ta.

MoedO Jnoety for Itute=""e 2002paReic sociBudapod zO JnoAe:="" Ies g_Svem>lable online: http://www.naukbudapod n Jnae:=""ies g_Svemftp/reic.

MoedO t AntoTobias7: The Sens, Technbnsens, Tbou.cEuroit factors cam>The Cardiovascularearch Out> 33(3),. 1–19. hm>lable online: http://dx.doi.org/10.1016/016/S0 Ar-6363(96)00215-5; http://www.cardiovascarc.oxatidnals.ploscontent/107/cardiovascarc/33/1/1l.pdf" ta.

MoedOlatiIvanIv008: A ReSn 10imod zeredly tion The artionwatc Watut> 33(,ember 14, 28thcz6655m>lable online: http://www.actionwatcwatut/artiEur-actionwatc-watut-leickrboard/ n 010-mod -eredly-tion -actionwn -rs/1005.

MoedOlatiIvanIv00;ch 20Adam; 011: N0: Why calw Tbes, Tbou.cactionwatcs? Abble online: http://www.actionwatcwatut/arti/04/kr8/0y/why- calw-a-bes,-Tbou.-actionwatc05.

MoedOsarehczFan. Vh6: ImpaBometrics be , tion anaysis. 381,46 pp. 38114900315vailable online: http://www.naukdegruiów/arti of /j/ary..: Im.46.issue-3/ary..: Im.46.3.749/ary..: Im.46.3.749.xta.

MoedOsarehczFan. Vhdrecstafavi, Esmaeel5: T1e Lian=’seLawSartifrs in "" dibutions=""She Coiputl nnce 40, us"" dWebScience. [I (WoS) dl =""e: Fo003, G9m>The Collnetrnal of Operntometrics 381,5 pp. 3791719. A83ailable online: httpkacja do Z8/kr9737766.. P1.107 G911 href="http://www.pnasfosareh/proffaes/rzetColdOsareh-mod afavi-collnet%5B1%5D.orcrget="_blank">http://www.naukfosareh/proffaes/rzetColdOsareh-mod afavi-collnet%5B1%5D.orc.

MoedOsii, AdamZbignof T: Can iotekaoevalavdag="ąriza biyel m czaabku Polkowej jegzyicatory finanajno, i kaw ejfinakie t. [W:]>NatuKul spo,yicatorilesksiążni> 381, zbióroying i trpo sinjaj jedisa;blor8: 12. 606–203065< likacja dostępna w Internecie: http://www.naukoepot.ce46b lwbitstueam/lungee/123456789/2363/iotekaoevala_dag=""_iza biy_iny_czasbku Pol_owej jegz_icatory ow_najno, i k_w ejow_kie t. ta.

MoedOsii, AdamZbignof T: C3iniwadyel zalety stosie waeiometric toi kowy.em>The Wiadomi inteersytetu 04/2s. 6063o0034ublikacja dostępna w Internecie: http://www.serwisy.umcs.l;blorsitewiadomisci30529/wu: I_net" ta.

MoedOsii, AdamZbignof T: C3bpeBożek mi Avrowych cfin>sinfleksjlineiometric toi (AvaiThe nie syki i Sz(iouletyn stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z d)> 12, p230529 (A85p. 29 lestopad13 r. likacja dostępna w Internecie: http://www.nauknie syę. i.pl/sitei.

MoedOsii, AdamZbignof T: C3cnistere: 19sumysłfin>sinfleksjlineiometric toi (2vaiThe nie syki i Sz(iouletyn stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z d)> 12, p4_07/ (A8pp. 21 gruw2011 r. likacja dostępna w Internecie: http://www.nauknie syę. i.pl/sitei.

MoedOsii, AdamZbignof T: CKomuZalety i adyeiometric toi>sinfleksjlineiometric toi (3vaiThe nie syki i Sz(iouletyn stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z d)> 12, 24_07/ (A8pp. 30cznia 2011 r.4 likacja dostępna w Internecie: http://www.nauknie syę. i.pl/sitei.

MoedOsii, AdamZbignof T: CKbpeOce stbku Polkowej jegzywenistyka"j.em>tet EwalKryzysowyanitiesa___iakie tej (23a 2013 r.KWywublikacja dostępna w Internecie: http://www.kkhpdzialekt Cony/dyskusjl/dyskusja-o-ppnu-201ut-zmi c-w-owy.eporznictwa Wy19-zego-ym-2/z-os"" Ka5y_cza-bku Pol-owej jegz-w-nistyka"j.e5.

MoedOsso, KlesMan.a; Osso, KdamdingisławS1935/1936w(fited in <196497),8The a"nie kie ta. Jej zeb-przy, orgngiz dostiwoju ój> 12, XX/1935. 1479. A2blikacja dostępna w Internecie: http://www.nauknbc/ftpnzialary.walecic adaseD9Sa20723; Engcj="atlatilas="": M. Osso, KlesS. Osso, Ki 1936w(fited in <196497),8Inational Workew of > 12, p41936. 1–19. A2; rnted in 381,3, p4196o. 1–724. 8v; rnted in

MoedOtlet,kerul 1934: The MraitéeS. Pment Conn Sci. Le levre sur nliLevre.hry an19swalPrns.qui> 33(. Bruschls: LeeuKeer201ghVe>

MoedOtsu,Mert1a82Reviiometric toolying=reseJapaneseences an sophis Sciesce 40, pkacjons. Scieary. Avrartirmation Science 49(621. 1–19003,61

MoedP1utie t,zczyek : KomuSegregujmy się s mil(owej Bcyska em2zcych zyznof.hristi, Adm.lKry"już„yczny s/radelfij tej9. Abezpod.govna?vaiThe cy Rnyni> 381,10ca 2014 r. likacja dostępna w Internecie: http://www.naukpy Rnyninziatygodl kpy Rnyni/owyc./1548773,1,owych.cy-ka em2zcya-z-znof-tisty Adm-kry"ju-yczny-s/radelfij tej-bezpod.govna.reic.

MoedPark, HNn Wooszczydesbkuff,zcoet8: ArtiKorJournal cit uhe socinces anation analx/The ntometrics 33(375 pp. 38144922. 6vailable online: https://inkv.org/ftp/arxiv/papers/1005G9115G911.145f" ta.

MoedPawych t,zcudosn : KomuJak m cziaćrowych cfin?l(owej Bcyska em2zcych zyznof.hristi, Adm.lKry"już„yczny s/radelfij tej9. Abezpod.govna?vaiThe cy Rnyni> 381,10ca 2014 r. likacja dostępna w Internecie: http://www.naukpy Rnyninziatygodl kpy Rnyni/owyc./1548773,3,owych.cy-ka em2zcya-z-znof-tisty Adm-kry"ju-yczny-s/radelfij tej-bezpod.govna.reic#PhotoSwipe1426094269986.

MoedPeres, F.C.;swalal96: ImpaBraziliuthogScieQu""tWrly Buuioti"the EuroInational Workisal sc (ESFcadeg 12, 41 1p. 2676165.69>

MoedPetrki, AdamWacławS: ArtiBiiotpewnTiingicam>Forum Akademickie 04/2165.8//108blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/108/07-08226_biiot_na_tiingicam" ta.

MoedPengeeburvanDavid A09: DoesTmeruf Rartioisuf Resenal citaicsScieAlutivkadImmu"y ofia9swalTmerap011Ex/10i Connicz> 381,57F) r09p. 37919. A1ailable online: httpkacja do Z07/s2 Pu5-r09-0 Ar-y href="http://www.ils.unc/viewcouo/es/_07/4faltei.ls690_109/Reic of / r09Pengeeburv-UseMisuenal of Mcs be " target="_blank">https://inkils.unc/viewcouo/es/_07/4faltei.ls690_109/Reic of / r09Pengeeburv-UseMisuenal of Mcs be " ta.

MoedPfctsgresSuzanne5: T1e ct factors can A Euwhhe InteH?lPre="" n ’sementagIn:The Tmerican Society for InfoBioccal stem artiMa eculareBiaes,y> 12,1ilable online: http://www.nauk48bmb/ftp/esbmbg=""y/esbmbg=""y_cle/10..aspxD9Sa11078.

MoedPilcton;d-prj 2002a003, 12d:IPcations/volLmpaiotekaoevaablikacja doetępna w enternecie: http://www.nauk4;d-prjpilcsitei.

MoedPilcton;d-prj 2002atiKróloszczę. i, ings=""eka uphch uc przPublThe Wucest> 381,: 02. 21.05 n15209-Gi2 (1010ublikacja dostępna w Internecie: http://www.nauko-phyl/gmfa/20/rzetColy/krolki-na-lwucest-21-u5-r2-lec. ta.

MoedPilcton;d-prj 2002b ha"jczę intrj cytie wrowych cyz rozlpracekowej je nakie [In:Rs="rt zta 20151965003, G1pewnood.govzczbazy„nces anation analx/ex9. Adonia ącrj , istphch śwsc h. Pu pkacja doiblThe Zagam 1 2011owej aniastwi> 381,15124;2/: 02. 60654. 8vaiikacja dostępna w Internecie: http://www.naukbg.us.pl/sitei.

MoedPilcton;d-prj 2002ozpongs=""eowych cfinaka uphch ww ew nzczbgy ofiSzkomedycyn m>PloSKardio ofe kie ta> 381,57/: 02. 60636024;362>

MoedPilcton;d-prj 200KomuOce stbkko: Unlitutytujedeowej jednpoz Adamiza bię cytie Unlewnorzyd: Ex e Itutytututorionky ofiSzPANnteKraj jiem>The a"nie> 12, 24_004. 1474900315 likacja dostępna w Internecie: http://www.naukpyrnniwew y.parsiteimagIs/atorizetCcjaplicatia doe/owyc./_004/02/N_204_09_pilcsita.

MoedPilcton;d-prj 200KbpePod.govowya, Klźl k jaj intm>Forum Akademickie 04/2165.8//104. 1474024;4 likacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/104/07-08213-za-pod.govowy_, Kli Bi_jaj sntm" t.

MoedPilcton;d-prj 2005a ha"jczę intrj cytie wem>Forum Akademickie 04/209-Gi5. 147310. 39blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/105/04/16-za-n"jczesce j_cytie wem" t.

MoedPilcton;d-prj 2005b ha"etkap.wtojaj int kowy.e:ółczesneyusta h kowyc.wtobtricdj. Wi kanakie [In:Forum Akademickie 04/2129-Gi5. 1473624;37blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/105/12915-za-n"_tkap.wt_jaj snt_w_nay.em" t.

MoedPilcton;d-prj 2006aReFaionky ofiaRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/2i9-Gi6. 147210. 31blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/Ci9-8_orionky ofiam" ta.

MoedPilcton;d-prj 2006b hFl roatefau InteśrodieiskuRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/269-Gi6. 147249. Ablikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/C6/32_fl ro_i_fau Im" ta.

MoedPilcton;d-prj 2006cw biurosce 40, & behaviorRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/2165.8//106. 1475249.5Ablikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/C7-08252_niurosce 40,_art_behaviourm" ta.

MoedPilcton;d-prj 2006d:dImmu"y ofiaateiikrobgy ofiaRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/29//106. 147300. 31blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/C9/30_immu"y ofia_i_iikrobgy ofiam" ta.

MoedPilcton;d-prj 2006emmMddycyna kht:i. WaRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/2109-Gi6. 1472624;3ublikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/109-6_medycyna_kht:i. Wam" ta.

MoedPilcton;d-prj 2006f:eBiaes,iaatebioccal aRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/2119-Gi6. 1472624;3ublikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/119-5_bgy ofia_i_bioccal am" ta.

MoedPilcton;d-prj 2006g:eBiaes,iaamy ekularnaate 198"juRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/212//106. 1473249. < likacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/106/12/32_bgy ofia_my ekularna_i_ 198"jum" ta.

MoedPilcton;d-prj 2007a:ki i Szrctwa zeRen"jczę intrj cytie weska upht pkacja dolin.gotn. Pu x esię sy e Sc nakaegółowlni kaw ew naa dziukzbgy ofi. Wi kateicdj. Wi kn:Forum Akademickie 04/269-Gi7. 14724003,vaiikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/107/C6/24_oweji_rctwa zem" ta.

MoedPilcton;d-prj 2007b hLepsi od Węgigressłabsi od Hiszpanli: d wes Int"on pkacja doi wchod ąci kanasd: Exółczesneyustaa H dle kie tinteidreszczodcznia 2011 r00ocena 2014 r07n:Forum Akademickie 04/2109-Gi7. 147210. 29blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/107/109-8_lepsi_od_wegigr_slabsi_od_hiszpanlim" ta.

MoedPilcton;d-prj 2007cw Wirsucina Adczywesto ićrowych am>Forum Akademickie 04/2119-Gi7. 14722003, likacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/107/119-2_wirsucina_ Adczywestosc_owych am" ta.

MoedPilcton;d-prj 2007d:IPa upht pkacja doliza 201 r00003, G7 wchod ąceanasd: Exółczesneyustaa H dle bgy ofiSzmy ekularnejatebioccal " lipna wyoBioccal i 539-Gi7. 147199003, 1>

MoedPilcton;d-prj 2008a:kCytie lno ićremickie fin: pkacja dolizaafiliucych kie tej emickieblowejiza 201 r00003, G7 wchod ąceanasd: Exółczesneyustaa H dle tejattutytujedm>Forum Akademickie 04/21/ r08. 1473249. likacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/108/01/32_cytie lnosc_emickie owm" ta.

MoedPilcton;d-prj 2008b hDrugigeiiejsceanakraju: pkacja dolizafiliucych UJiza 201 r00003G7 wchod ąceanasd: Exółczesneyustaa H tejattutytujedm>Forum Akademickie 04/22/ r08. 14726003,7blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.makademickie.pl/fa/201- Outiwuticlutiwuti/108/02/-6_drugig_iiejsce_w_krajum" ta.

MoedPilcton;d-prj (zePssńton.; Szatyych iczsH.) 2008cw Okręor Ilag je pie tej oweji?>PloS ełląd> 10 (1 9-r08. 147124; likacja dostępna w Internecie: https://prennauktygodl kpełlad pl/odreny-slag je-pie tejki-na-a.

MoedPilcton;d-prj 2008desTmeruf Ritation impacator of e to "" n ifm artisup="rt ered qty="" arch in Iin kieartm>ScieAlutivkadImmu"y ofia9swalTmerap011Ex/10i Connicz> 381,56/ r08. 14738124; 8Ablikacja dostępna w Internecie: http://wbooknaukarchgate.net/profication/246923556632_Sou_uf natition imp_cator of e_to_"" n ifm_art_sup="rt_ered-qty="" _archgate_ca_kieart.

MoedPilcton;d-prj 20N0: KatWgzryz dostJednosteklowej Bi ka20N0rdre czecie karazysztuko?>The PAUzademickie 381,102, 16 gruw2011 r.0, em>1blikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/102_1_20N0rita.

MoedPilcton;d-prj 20N1iniwnsoko cytie wrowych cyzwydzykłfinobtricdj. Wi kaUJin.gotn. Pu x esię sy e Sc.lAsisbiblnasdisb lokj. Wjateiiędzynarodieejm>ScieAlesziatl > 10 (1 744.13v0/041. 147110. 19blikacja dostępna w Internecie: http://www.issuu/articles-matl alecsicles_1 7_8_3/18.

MoedPilcton;d-prj 20N1003, 12:kC y arto pkacjaie ćreza biyeowychoevaj. We?akie [y badnie:nia ew nyobtricdj.ynyookowjwzego ymółczesneyustau h pizrcau r00.>The PAUzademickie 381,14744.149,22 gruw2011 r.1003 5cznia 2011 r.2. 6069. hm>ikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/147_149_6&7_. P1.ita.

MoedPilcton;d-prj 20N2atiC y h mniejse:nc y iękse:nA Eupomiar musi byćrtatinsam. (Odp jiedźpewnoo em2kęil LeszPssniaateHa bnyoSzatyych icz).>The PAUzademickie 381,156,23 lutWgzy r.2. 672m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/156_2_. P2.ita.

MoedPilcton;d-prj 20N2b hIF eszsię dob-prm>Forum Akademickie 04/21/ r12. 1473624;37blikacja dostępna w Internecie: http://www.nauk.mp.lod pl/up?doi/aksucinisci3artykul_pilcsita.

MoedPilcton;d-prj 20N2cniskłpe brzytwch A Euc ysb dleółoanakie [I nzczbędzytiooble ww ew nzczę. i.>The PAUzademickie 381,16497), kjiet2011 r.2. 6. 4 likacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/164_4_. P2.ita.

MoedPilcton;d-prj 20N2d: nfOkręor Flag je9. Anaszej owejiatejej9.ychdzytipodwodle

The PAUzademickie 381,175, 6 w-pra 2011 r.2. 6. 4 likacja dostępna w Internecie:
http://www.uauza.kraj j pl/175_4_. P2.ita.

MoedPilcton;d-prj 20N Rea"niaoevalavA Eunie="rozumikui:nc y ksnia. Wo ić?>The PAUzademickie 381,286,26 lutWgzy r.5, em>1blikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/286_1_20N4" ta.

MoedPindlie amWand151988n iotekaoevalavtejej znnie: 19sdle badnUnlewdsksiążnąblThe Singie okKsiążem> 49(617. 14730124; ,61

MoedPindlie amWand151990n iotekaoevala, rmativevalavtestometricsKocójie amMan.aw(fid.).>The Zyznob emfinodag="y ofiSzkodydaks__iaiotekarza aniastwizkormativejedeowej jed> 12,1iKrajfin: wnictwo UniweJ (ersytetu Ś Jagiglloi, Ad. Zeo ytylowej Biwersytetu ŚlJagiglloi, AdWgzy959m>PloS eacekHcatory. Wo-Lation 04/214). 60674. 731

MoedPindlie amWand151994: The Inativevalav kowy.e ormativejed:odag="y i znob emy> 12,1iKrajfin: rds a istniwAutorfinoi wnictcfina eaclowej Bi ka9.ersity ofas

MoedPlaz amL.M.dewalal96: I8n Signof SocanSciedrical="idaseba"" he socifsment of natiarch in Ice ie nj:ieation of ReseSpanlshiarch in If Rp">htences andm>5. Międzynarodieauninterendostnt. W Klźl kfina kowy.e ihnical Ie,kHcnxtri,l40036nc erwc151998 (ppner)>

MoedTmerPloS LoS MEDICINE> 04/2Edio (s 2006: EDITORIALesTmerct Factor Hel Gaml. It is ti C to firtif being= ay to fsment science, c and ration=of blThe LoS Mtioni m> 381,3 pp. June5: 06. 1–70744.708dew291ailable online: httpkacja do 371rnals.pl.picd.0030291 href="https://prennaukacbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC1475651tColdpicd.0030291b target="_blank">http://wbooknaukacbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC1475651tColdpicd.0030291b ta.

MoedPłlźl kam; 011: N Rea"niaoevalavA Euc ysb jajizaty atzu zrobgćr.gorliwino> The PAUzademickie 381,28897)2 esr014 r.5, em>1blikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/288_1_20N4" ta.

MoedPocj="aAcickiyScience. [Is9: DoesThe Tmerpast,dictsof nartifu of ScieEuroit factors caSartisis:ratoot uciestometrics

MoedPoing=amWil: 011Gramitt81e Lian=’seLawSew osion blThe ary. AvrTrends> 10 ((numm4, 2 81e Bometrics be p. 530210. 39bllable online: http://wbooknauk. Vplosil:

MoedP bee S.,embrek J.vA Euzob. Solle kr Ie,kmbrek J.vde

MoedP bem97Jason : K4: Altics be blChaptl nfrom BlaisT Cssnii,lCcal/"y R. Sugimoto .) 2009 r.4 lThe ieyortiBometrics be : Haie:ss"" dMultidi Cosl WorkIators and eseSutiearly ct Fac> 33(. CambridgeamMassachuf ttanuUSAvA EuLortri,lEngcartiUKesTmerMIToPre=em>lable online: http://warfv.org/ftp/arxiv/papers/10051507/1507.0132rb ta.

MoedP bem97J.deTaraborelli,km.deGrothczP.derhylri,lC. 20N0: Altics be Revistykfod n (26 ber 2015),10ubllable online: http://www.vltics be bftp/stykfod n5.

MoedP btd="" am;lain51969aReThe nitical="" iotekagraphy;uaroiektiim iotekagraphy> 33(. LortriReaorth-Wepnern kieytical I,eSutio Operary. Aian "" >

MoedP btd="" am;lain51969b: nitical="" iotekagraphy orliometrics be ?rJournal of the ment Conn Sci> 10 (25. 381410. 349bllable online: http://wbooknaukarchgate.net/profication/2469236031787_nitical="" _Botekagraphy_or_Bometrics be .

MoedP sńton 01;unismue t,zMarek4 r.5apaBrsnimyeiometric toiz6655m>The PAUzademickie 381,3.2. 29rpaźdzytrstaa 6655m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/3.2_3_20N4" ta.

MoedP sńton 01;unismue t,zMarek4 r.5b ha"nie ałecrtm>The PAUzademickie 381,3.424;321. 170. 31 gruw2011 r.5m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/3.9_321_3&4_20N4" ta.

MoedP sńton 01;uSzatyych icz,eHa bnaT: Can owej Bcysz dużym h.>The PAUzademickie 381,153. 2 lutWgzy r.2. 647249. m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.uauza.kraj j pl/153_2&3_. P2.ita.

<305VatiRaaoben; hESy F. J.v/104: nleep"" dbeau – in5sce. [In:The ntometrics 33(359 pp. 38146165.47vailable online: http://www.naukcwts.nl/tv alect Cons/avr-slbeau-stometrisita.

<305Rnhttp://wbooknaukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305RnPloS ełląd Gey ofi. Wy> 12, 43(10u. 6478474. 844 likacja dostępna w Internecie: http://www.naukarchgate.net/profication/2469268746303_i i S_gey ofi. We_w_nces an_tion ana_x/

<305RnPloS ełląd Gey ofi. Wy> 12, 44(9p. 6479210. 93ublikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 33(3n152 (3pp. paźdzytrsta51996 likacja dostępna w Internecie: http://www.gazeta.us.pl/sitenodei/04/11.

<305Rn 12, 45 pp. 1471619. A6< likacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 381,30. 15.04.: I7. 1471744.18>llable online: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 33(32 (46p. paźdzytrsta51997blikacja dostępna w Internecie: http://www.gazeta.us.pl/sitenodei/00871.

<305Rn 12, 46 pp. 1471374. 137blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 33(33 (59p. gruw eńB1998blikacja dostępna w Internecie: http://www.gazeta.us.pl/sitenodei195211.

<305Rn 12, 47(10u. 64788424;894>

<305Rn 12, s. 60610. 10>

<305Rn 04/212/1999. 147300. 31blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 33(37 (637,na 2iec51999blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 33(3nr 8 (64). maj51999blikacja dostępna w Internecie: http://www.gu.us.pl/sitenodei192691.

<305Rnhtow int kowy.eaiThe m Akademickie 04/20 9-r00. 14726003,vaiikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rnhtow nt_w_nay.e/arnks/54c812cf0cf289f0cecfb3a3sita?origin=ication/246_iczn&ev=prf_ica_xda;p://www.naukmakademicsiteclutiwuti/100/0y/artykuly/10-ka em2ktm" t.

<305RnScieActa Gey ofi.e kieogica> 04/219950031999blScieActa Gey ofi.e kieogica> 04/250(4). mber 14, 2r00. 38150124;504ailable online: http://www.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rnhttp://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rnhttp://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 381,36(1003,u. 06/: 02. 3815124;5vaiikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rnhttp://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 12, 109-Gi2m>ikacja dostępna w Internecie: http://wbooknaukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rnhttp://wbooknaukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 04/215 1p. 0 9-r03. 3791019. A19blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305RnPloS ełląd Gey ofi. Wy> 12, 0i9-Gi3; 47(5). 1473800. 38vaiikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 12, 079-Gi3; 51(7u. 647555003559blikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 04/212//103; 167. 147124; likacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 04/2teiiędzynarodieim obieguormativejedeowej jed 1996003, G3 [Rol ScieActa Geyphyl/gm kieogica in Iektional WorkSce, c and Commu"ion/24651996003, G3]blThe Pcation/246sicieEuroItute="" ScieGeyphyl/gs,oPocj="aAcickiyScience. [Is> 33(. 01/ r04;41(M003,6):7124;92m>ikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 12, 52(9p. 647866003872m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.kse.wnoz.us.pl/siteCold9-Rnhttp://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 04/2019-Gi5. 1740.ikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305RnSciePocj="akiear Rrchgate> 33(. SciePocj="akiear Rrchgate> 33( 26 1p. 6478500386>llable online: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rnhttp://www.naukpgi.pl/siteimages/atories/pełladtColdpg_ r05_07_16sita.

http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rn 04/2109-Gi5; 12(10u. 6. 35m>ikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rn

<305Rnhttp://www.naukę. a.pl/siteg2/oryginali/043_05/e43b787a34caff79e1051df4a8e10fddsita.

<305Rn 12, 19-Gi9. 147440034vaiikacja dostępna w Internecie: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Głagorz_Rnhttp://www.naukę. a.pl/siteg2/oryginali/043_05/e43b787a34caff79e1051df4a8e10fddsita.

<305Rn 04/2019-Gi93n1529blikacja dostępna w Internecie: http://www.eprieks.rcyczbftp/13432/1/onhttp://www.eprieks.rcyczbftp/13432/2/on

<305Rn 12, 39-Gi9. 147374. 41blikacja dostępna w Internecie: http://wrennaukę. a.pl/sitepie tIki-naa/jak-podwzzo yc-it fac-ors ca-czasopisma-i-iira Nl yklne-ęt doe-la-ttutytutu-iro0-głagorz-on

<305Rn 04/212aiikacja dostępna w Internecie: https://prenprenumeruj.makademickie.pl/fa/201i/04//12/kuyczy-yczny-czasopism-punktie wi ka.

<305Rn 04/22i/043. 147400. 4 likacja dostępna w Internecie: https://prenprenumeruj.makademickie.pl/fa/201i/043/02/cytie wa-i-w Kli Bi-hirscha-gdzyt-sznaac-jak-oatioz ca.

<305RndaoItutytutu F/rozo0/i UW1: N ReUchwkła RndyoItutytutu F/rozo0/i UW1w sie sht propinie wi k zmiaWanakatWgzryz doteiiędzynarodiei k czasopisministyka"j.zWi kvtespołe.zWi kn:ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukf/rozo0/a.uw.pl/sitewp-conecnt/up?doisi/045/01/Uchwkła-Rndy-owej Bij-IF-UWsita.

<305Rndicuti, F/rlippo; m Atunato, Satuto; Capnel">ho, Claudio2008 hersity y="" atition impada Naib""ioJa: tie rduaroobjee iee measof Science, c and tt facn:Foru eoceedingsicieEuroNnal WorkAcickiyScience. [Is9cieEuroUSA> 04/2105(45). 2008 Nov 41. 379172610. 1727vailable online: http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC25822635.

http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC25822635Coldzpq17261sita.

<305RnisigamL. stl0.s 1960niskEurvn/2.el eation of Resescience, c and sl ykln:The ntomeem> 49(6131. 379141744.1419bllable online: http://www.naukgngino/artigam.s/ntomeem/sce. [I%20magaz

<305Rnna, ShushanT: Can Bometrics bereza ysis9cieoutpu narti osibi="" atisce. [Inartiticalres,yiininingapore duv=ng r00003 r09. The Webres,y> 12, s 1p. Ale/10. 96>llable online: http://wrennaukwebres,ybftp/: Ca/v9n1/a96>" ta.

<305Rntajew Ki, Jerzmitt73ReThe Wpna w do rmativejedeowej jed> 12,1iKc h.ioe hersytetu Ś Śliego.>

<305Rntajew Ki, Jerzmitt82ReThe Botekarzadeowej jevteorsh jevoraz irodkkormativejedeowej jo-tical Iz Wjanakomu"ikejedespołe.zWed> 12,1iKc h.ioe hersytetu Ś Śliego.> nf eacekowej Biwersytetu ŚlŚliego. Pu wzKc h.ionut9. Anr 490>

<305Rntajew Ki, Jerzmitt93ReThe Ele ConyeowychaniastwizkgłfinnetterunkSzrczwojuaę. i europej tej> 12,1iKc h.ioe hersytetu Ś Śliego.> nfSkrypnyeersytetu ŚlŚliego. Pu9. Anr 480>

<305Rntajew Ki, Jerzmitt94: wnbr wesknob emyodag="y ofi. We imativy ofiSzę. i (rmativejedeowej jed)1iKc h.ioe hersytetu Ś Śliego.>

<305Rntajew Ki, Jerzmitt99Rea"niaoevala,eiometric toa,epkacja dol, cytie wan:ForuGazeta Ursytetu 33(3nr 8 (64). maj51999blikacja dostępna w Internecie: http://www.gu.us.pl/sitenodei192691.

<305Rntajew Ki, Jerzmi-Gi2ReThe Wknowade: 19sdoaiotekarza aniastwi,uc ysb jiedze okiotekarzce wiróżWi kvdawkate> 33(. Way zawa: wnictwo UniwSBP>

<305Rnyw"" amW. Boyt 1996peTmerHcatorynartiHcatorkagraphy oformative of Rsce. [I: Sricurnflec"ioJa. The Inative of R eocess"" d&isknag Con> 12, 32 1p. 3810. 17>llable online: http://www.neb.simmoJa.view~watkttu/rnyw"" rita.

hRe=riekedorm: Hahn, Buckeart .) 20091998. 3812249. 31

MoedRedmaobeB1iK.; Yar wdi, H. N.; Merz, J. F. 2008 hRrchgate ethbe blEmpir2.el develop Consiinirc tac/246n:Forunal of the Mtionf tEthbe > 12, 34. 38180744.809bllable online: MoedForuRrchgate Trends> 10 ( r07apeTmeratio Scieiometrics be measof blntometrics 10 ( r07 1p (ioptl 14, 2r07ubllable online: http://www.naukarchgatetrends/artiissue1-soptl 14,-, G7/sceo Con

<305ForuRrchgate Trends> 10 ( r07bpeTmeratio Scieiometrics be measof blntometrics 10 ( r07 ,u. Novl 14, 2r07bllable online: http://www.naukarchgatetrends/artiissue2-novl 14,-, G7/scemetrics

<305ForuRrchgate Trends> 10 ( r08 hCelebr t=ng scielegacy ofombrek de Solle kr Ien:ForuRrchgate Trends> 10 (7rgioptl 14, 2r08. (ipe Scl issue wh kamarkt scie25thnarrsity yryResesciedekEu ofombrek de Solle kr Ieubllable online: http://www.naukarchgatetrends/artiwp-conecnt/up?doisi/041/01/Rrchgate_Trends_Issue7rita.

<305Revheim, Rosławai-Gi2Rect Factor Hel A Eupolubgćrc y lekceważyć?iThe XXIuninterendostPnob emh a Botekarza Mtij.zWi k> 33(. ikacja dostępna w Internecie: http://www.nau2.bg.am.p aninsiteinne/kinterendos/matl ykly/G3_R_Revheim.doc.

<305Ro Cr, RobiniChin; Bord="" t, Rateel1: N ReThe Mengingful METRICSbll 21st-C, curyRary. Aian’seGuidC to Bometrics be , Altics be nuartiRrchgate ct Fac> 33(. Ch=""go, Il: http://www.naukalabftp/acrl/sions/alabftp.acrl/0/rzsiconecnt/ication/246s/booksartdigitalarcal ces/digital/9780838987568_ics be _OArita.

<305Romary, Laof nt1: N1ReThe nutiearly Commu"ion/246n:HartbookResenical Iorktommu"ion/246> 33(. De Gruu r. ISBN 978-3-11-022494-8>llable online: http://warfv.org/ftp/arxiv/papers/10051105/1105.3287b ta.

<305RossnCr, Mike; VatiEpponuHekEuer;iHcll,lEmma5 r07: Show C tciedntan:Forunal of the Ex/10i Connl Mtioni m> 381,204(13). 2007 mbe 24. 381305249. 053ailable online: http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC21509905.

http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC21509905Coldjem2043052sita.

<305RouschgubeBrendan; RouschgubeR Word5 r00peLOTKA: Adicogram to fit a piyte lawada Naib""ioJ to observedofrequendyedntan:ForuCy14,ics 33(34(1ublPs/10 4ailable online: http://www.cy14,ics

<305RoyleczP.deOvCr, R.itt94: Tmeruf Rcieiometrics be iators and to measof Sarchgatedicodue ie"" atiAus taliaWaacickie.a. The Aus taliaWaAcickie.uartiRrchgate ary. Aies> 10 (25. 3817744.88>

<305Sadow Ki, Ireneusz; Maca, BogdanmW. : K4: Paraoevajz dostiakatWgzryz doa jednosteklnwej Bi kaw roku 20N3 jajo pcaktyka ewaluadyjnstiapeocesattutytucj Worny A Euprzypickk owejanistyka"j.zWi kvtespołe.zWi kn:a"nie 2i/044. 1476165.10 m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukpinsi aninsiteę. i/N_214_05_Sadow Kisita.

<305Salminieicz,eSttykaław1: N ReZ pus Pu wzpróżWe…lThe nie syki i Sz(iouletyn stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z d)> 12,. 25 kjiet2011 r.5m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.nauksie syę. i.pl/sitei/

<305Sangwal, KeshraT: Can On tciereln/246ship betweenition imps9cieication/246eoutpu nartiHirschii. 33(393(3). 2012 mbe. 38198765.1004 likacjsh"dIf : http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC3495097/Cold11192_. P2_Ale/10._805sita.

<305Sawi 04/21i/043 likacja dostępna w Internecie: https://prenprenumeruj.makademickie.pl/fa/201i/043/01/czasopisma-owej je-i-cytie waa.

<305Sawi 04/20765.08i/043 likacja dostępna w Internecie: https://prenprenumeruj.makademickie.pl/fa/201i/043/07-08eę. aoevay. We-pranie-mozgowa.

<305Scaraouzzi, F.5 r00peTeniYhgasReseCold Fusif : AtiEye-Witness Accouf n:Accouf abi="" in Rrchgate: Pocjcies artiQuy="" The Assofaeem> 49(68(1003,u. 3817744.101oilable online: http://wrennauklenr-""nrbftp/acrobat/Scaraouzziecnyhgasofb ta.

<305SchekmaobeRarty 20N3:kHow nal cit ucjae The Natof > 12,. ForuCell> 49(6artiThe ntomeem> 49(6are damag=ng sce. [In:The TmerGurdiaW> 12,. Monday s. mber 14, 2r13ailable online: http://wrennaukTmeguardiaW/articom Conisfreei/043/dec/09/how-nal cit -owtof -sce. [I-cell-damag -sce. [I.

<305SchneidCr, Jes/10 Wibftp; SřrenseobeMadszP.1: N ReMeasof=ng archgatedierative [Inoformdi oduy= couf Aies: sociriskReseoevh="y ofi.y= onal WorismblPs/10 InfosociECPR genery= conterende im Montreal, Aug.1 r.5m>ianel P307: Rrchgate=ng scieGovtion [InofoKnieledge PocjciesReMevh="y ofi.y= artiConcoptual Challeng bllable online: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Mads_Sorenseo2lication/2469281407549_Measof=ng_archgate_ierative [I_mf_iedi oduy=_couf Aies__Eur_risk_mf_oevh="y ofi.y=_onal Worismb_Ps/10_Inf_ECPR_genery=_conterende_Montreal_Augus _/045/arnks/55e5b60708aede0b57371f3fsita?origin.

<305Schorr, AlatiEde rdu197 ReLotka’seLaw1artiMapRary. Aianshipn:Forunal of the scieA Cr=""n Socieny snfoInativn/2465nce. [I> 33( 26 3u. 38118424;19doilable online:

<305Schu14,t, A.; BrauobeT.itt92: Tmree scemetrics 33(323 1p.pp0. 19bllable online: http://wrenarnkksie=nger/article/10./ do 0G7%2FBF02020910/lookttuidC/000sing.

<305SegleobeP10 O.itt92: Tme skewness atisce. [In:Forunal of the scieA Cr=""n Socieny snfoInativn/2465nce. [I> 33( 43/s. Octo14, tt92. 3816210. 638>llable online: http://wrenne: 3.0.CO;2-0/abs tac/.

<305SegleobeP10 O.itt97: Why sociit factors caShe nal cit ushould not beruf d snfoeation ong archgaten:ForuBMJ> 12, 314(7079p. tt97 Feb 15. 38149824;50vailable online: http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC21260105Cold9056804sita.

<305SelleobeMary K.itt93ReThe Bometrics be : AtiAnnotaon oBotekagraphy> 33(. New York: G1iK. Hall. ISBN 08161-19546>

<305SeobeSubir K.itt96a: It scireuarormative of Rit l yklismiartiwhatormativcs 12, 2 1p. 3811003,bllable online:

<305SeobeSubir K.itt96b: Rrleat [Inartifutof Science, co-rmativcs 12, 2 249. u. 38170. 74ailable online: http://www.naukissi-socienybftp/jissi/jissi_vol02_nr02-03sita.

<305SeobeSubir K.itt96c: Tmeore/2.el issuesiinition impapeoces : ASew of .SThe TmerIektional Worknal of the ntometrics 12, 2 249. u. 38115424;198 (ew of Acle/10.ubllable online: http://www.naukissi-socienybftp/icdiad1114/jissi_vol02_nr02-03sita.

<305SeobeSubir K.itt96d: Futof Science, co-rmativcs 12, 2 4). 811bllable online: http://www.naukissi-socienybftp/icdiad1115/jissi_vol02_nr04sita.

<305SeobeSubir K.itt99:ktion analTmeoriesReDifterent As/1cts9cieEuroGamIn:In Cesar A.Mant>s-Chapula .) .),:Foru eoceedingsicieEuro7thiConterende cieEuroItktional WorkSocieny snfontometrics 12,. 381441003449bllable online: http://wwww.books.ploglefa/2books?id=rdDtx-bm9fAC.

<305SeobeS.K.; GaobeS.K. 1990n Boobometrics be : concopt9artiapption/246ein tciestud atiicodue ie"" atince, c sts.oItktional Workm AkadonoInativn/2465artiDocu Conn/246515 3u. 38110. 21>

<305Seweryn, Anna; SwobodabeIzabela 20N3a: CYTBIN A Eukrajiei i. 12, 24m>ikacja dostępna w Internecie: http://www.open.eiomfa/2ojsei/

<305Seweryn, Anna; SwobodabeIzabela 20N3b:kCytie niaawpie t kabaza kabotekagrafi. Wi kn:[W:]iThe XIIunrajieekm AkadImativejedeowej BijzkoTical Iz WjaSpołe.zeńsUniwA EuImativejeawA EuImnie doetWyze niaaErynCyfr Bij, Zakopane, 240. 27 wrześ2011 r.3 r> 33(. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukp onbftp.a/2kinterendo./ 2makad/re="zytorika/Seweryn_Swobodasita.

<305Shapiro, F0etiR.itt99:kOriginsRcieiometrics bes,ition impai/ 33( 43(5). 38133749. 39bllable online: http://www.ne: 3.0.CO;2-T/abs tac/;jsess"on2d=23D7A367612E64B84F70975877623128.f03t01.

<305Shelton, Robert D.; m eart, PaNaint>; Goree ty, RomanT: 09:kDo new SCI nal cit uhavInadifterent onal Workbt>s?:The ntometrics 33(379 ,u. May5 r09. 38135124;363ailable online: http://wrenarnkksie=nger/article/10./ do 0G7%2Fs11192-009-0423-1.

<305ShiebCr, StucleT: Can Mof SarasoJ to outlawact Factor Helm9from pty onnel discuss"onsn:The TmerOccasl WorkPamphlet b of f Rsctiearly commu"ion/246> 33(9(Junm 14th. 2012ubllable online: https://prenb ofs.harv"" rviewpamphlet/: Ca/06/14/mof -arasoJ-to-outlaw-it fac-ors cam-from-pty onnel-discuss"onsa.

<305Sionrska, Annaitt87: Stometrics 33(312 3u. 381241003257bllable online: http://warfarnkksie=nger/article/10./ do 0G7%2FBF02016295.

<305SiitytseobeGunnar1: N1ReAchiev=ng completInarticompar onlidntanartioutpu niators and snfosctiearly pkacjsh=""eie tcienistykties artiso SclRsce. [I bllable online: http://www.bometrics be.u"ivbe.ac.at/0/rzadmin/user_up?doi/ub_bometrics be/sievtytseosita.

<305Skae tIkZlatbeMartaitt88n Bometrics ba A Eupojęcoa,edag="y, terunkSzbadińn:ForuRo i Bii BotekarzIz W> 12, 32 2u. 64725424;283>

<305Skae tIkZlatbeMartaitt93ReThe Bometrics y. Weabad niaarozwojuadyscyplnyoę. jed> 12,1iWeocław: wnictwo Uniwersytetu ŚlWeocławgo. Pu> nfActa ersity ine osWee oslavbensis9. Anr 1485>

<305Skae tIkZlatbeMartai r01a ha"cjmovnartitheoPocj="aWay5Tie rds5nce. [IScience. [In:Foruntometrics 33(352 2u. 381211003223ailable online: http://warfarnkksie=nger/article/10./ do 023%2FA%3A1017911722525.

<305Skae tIkZlatbeMartai r01bpeKilka uwag okiotekaics 12, 119-Gi1 (29). ikacja dostępna w Internecie: http://wrennaukeiomfa/2-Gi1/29/zlat>" ta.

<305>

<305Skae tIkZlatbeMartai r02ReThe BotekagrafiIntePocucie194544.1996peowychaniaczaaaza izaadyscyplny> 12,1iWeocław: wnictwo Uniwersytetu ŚlWeocławgo. Pu> nfActa ersity ine osWee oslavbensis9. Anr 2337>

<305Small,lHenrmitt73ReCo-tion impai/ socince, c and Litern of : ASnew Measof SciesociReln/246ship betweeniTniwDocu Consn:Forunal of the TcieA Cr=""n Socieny snfoInativn/2465nce. [I> 33( 24 4). July/Augus itt73. 381265003,69bllable online: http://www.piearis.gseis.uclarviewgleazer/296_aradings/smallsita.

<305Small,lHenrmi r04n On tcieshouldeasReseRobert Mertf : Tie rds5antivn/2vC tcior atition impn:Foruntometrics 33(360 1p. 3817124;79bllable online: http://www.arnkksie=nger/article/10./ do 023%2FB%3ASCIE.00000273 do68393.bc.

<305Smith. Liata C.itt73ReCo-tion impai/ socince, c and litern of : aSnew measof Sciesocireln/246ship betweeniUniwdocu Consn:nal of the scieA Cr=""n Socieny snfoInativn/2465The ntomeem> 49(624. 381265003,69bllable online: http://www.piearis.gseis.uclarviewgleazer/296_aradings/smallsita.

<305Smith. Liata C.itt81:ktion analAza ysisn:Foruary. AvrTrends> 10 (30. 38180. 106>llable online: http://wwww.naukideae .il:

<305Smith. Rid="" i r06:ktommConnr : Tme piyte he scieunrel, c ""eit factors caSosit a aticiesnfogootior =""m.oItktional WorkForunal of the Epickieres,y> 12, 35(5). 381112424;113doilable online: http://wrenije.oxsnfdnal cit bftp/conecnt/35/5/1129.fullsita+" ta.

<305SnijdCr, RoWord5 rN3:kMeasof=ng minigraph : ASqua c ta iee mevh=" to assessence, c and tt fac artiso Set" rwleat [IaiThe mirs iMonday> 12, 18(5). 6 May5 r13ailable online: http://wrendx.doibftp/1do5210/fm.v18i5.4250.http://warffirs mondaybftp/ojsei/

<305Sokal, Alati1996peTransgress"" dscieboundariesReTie rduatransftivn/2vC h4,icneutbesehe qua cum grae"" n:Foruno SclRTexn> 12, 46/47. 381217003,5vailable online: http://www.naukphyl/gs.nyurviewsokal/transgress_v2_noafktiwo" rita.

<305Sokal, Alat; Bricmont, Jeati1997/1998a/1998bReThe Imppnof oItktllecoutlles> 33(. Paris: Edi imps9Od/rz Jacob. Octo14, tt97. Przekładuargiee tiReThe FashioWoonlinonseose. Pos modern itktllecouit ’ abuf Rciestomeem> 49(. New York: P=""dor. lable online: http://www.eielkirkega"" rdk/eniwp-conecnt/up?doisiFashioWoonl-Nonseose-Pos modern-Itktllecouit -Abuf -of-ntomeem-Alat-Sokal-Jeat-Bricmontsita.

hPocuphnorzekładReThe ModWeabzduri lOeowdużye niuupojęć zzakarcueoweja intsłytediczez pos modernka"j.zWi kvttktlektualistfin> 33(. PkarreA Nl damgo.> Way zawa: Prószyńs Szkol-ka, 1998>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1951a hQua c ta iee measof Resesciedevelop Con atisce. [In:ForuAate=vesiinktional Wors d’hcatoire desence. [Is> 33( 14. 3818500393>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1951b hQua c ta iee measof Resesciedevelop Con atisce. [In:Act Rdu VIiCongrčsoItktional Workd’Hcatoire desence. [I.itt50. A Nl dam. Paris: Heive &ktie. 381410. 421>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1961d1965a:5The ntomeem s""em Babyl46> 33(. New HaveobeCon : Yaleaersity iny Press;hPocuphnorzekładReWęzłieekknob emyohcatorkiaę. i.oWay zawa: wnictwo Uniwowej BiwPWN. Se ba A Omega9. A38>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1963d1967a:5The Littlcisce. [I,eiogestomeem> 49(. New York: Columbiaaersity iny Press.ISBN 0-231-08562-1>hPocuphnorzekładReThe Mkła i-naa A Euwieeka i-naa> 33(. Way zawa: wnictwo Uniwowej BiwPWN. Se ba A Omega9. A70>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1965b hNetworkt he ntomet and Ps/10sn:The ntomeem> 49(6149(3683). 3815100. 5.5m>lable online:

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1967bRea" imps9""n ikacjshior Pe bsh. The Inktional WorkSce, [InartiTicalres,y> 33(370. 381840. 90>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1970:ktion analMeasof ReseH rduSce. [I,eSoftuSce. [I,eTicalres,ynuartiNonsce. [I.i[In:] C.iE. Nelson, & D1iK. Poclock .) 200. ForuCommu"ion/2465Among ntomet sts artiErgine10s> 33(. L/aongton, Massachuf ttsReD.C.iHekEu artiCot fny. 3810. 22>

<305Solle kr Ie,ombrek J. de 1976: ASgenery= tcior atibometrics bereztioscir cu ula iee adat tageapeoces esn:Forunal of the scieA Cr=""n Socieny snfoInativn/2465nce. [I> 33( 27(5). 38129249. 06>llable online:

<305Solle kr Ie,ombrek J. de; de B. DebavCr, DoWord51966:ktolleborn impai/ arorm osibnlicollegen:ForuA Cr=""n Psyctieog st> 33( 21(11u. Nov.51966. 38110110031018>llable online: http://wrendx.doibftp/1do1037/h0024051.

http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/DoWord_BeavCr2lication/246917263883_tolleborn imp_ia_aa_x/ osibnl_College/arnks/54070ff80cf23d9765a8342esita?inViewer=0&itaJsDown?doi=0&origin=ication/246_det"ia.

<305Sokołie Ki, Leszek1: N RePaszkwilnorzeciw ę. aoevaiin:Foru AUzademickie 04/2294. 23 kjiet2011 r.5. 6. 3. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2-94_3_/045sita.

<305Sorokoe Ki, Pkarre: Can Pockieka z t 12, 8 2u. 6472600.277. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukquy=""a ieeso Sres,yrw of .ftp/PL/Volume19/PSJ_8_2_Sorokoe Kirita.

<305SriramaobeBharkEu : Can Dogvn/2smiartiscieKnieledge Indus ti lMof SAccurkEelvrAssess"" dscieWorkScieGifon onutiears.i[In:] D465Ambrose, Robert J. SeciebergnuartiBharkEu Sriramao .) 200. ForuTme Eff1cts9cieDogvn/2smi465Gifon ness artiTal, c Develop Con> 33(9(New York, Londf : Routlege,eTayl4r & Ffaeeis Group. 2012u. 38111544.127bllable online: http://www.naukvn/h.umtrviewsriramao/0/rzsiAmbroseII_Cr09.ita.

<305SteeobeR. Grant1: N1ReRc tac/246sai/ socince, c and litern of : it scie""eid. [ISciearchgatedfrautirmcreas=""?:Forunal of the Mtionf tEthbe > 12, 37 4). 88124424;253ailable online: http://www.jme.bmj/articonecnt/earlyi/04//12/23fjme./04/.040923.

<305SteeobeR. Grant; Capickvall,lAr ofo; marg, Fer be C.,5 rN3:kWhy hat scienu 14, cience, c and rc tac/246sai/creased?:ForuPLoS Onm> 49(. r.3 Jul 8, 8 7u. e68397bllable online: http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC37045835.

<305Stef niak, Barbarkitt87: The ntudiomobometrics y. Weapiśme, wa Wyżz zakarcuermativejedeowej jed (197744.1984)> 33(. Way zawa: C, cAkadImativejedeowej Bij,oTical Iz Wjai Ekonoie nf eacekIINTE9. A64>

<305Stef niak, Barbarkitt94: a"niaoevalaateiożliw int ykorzyst niaawynikfinaiadińapiśme, wa Wyżowej jePu wzkaroe niuupo="" adeowej jej. The Nanaa kolnictwa Wyoszego z> 12, 39tt94. 147410. 64>

<305Stef niak, Barbarki: 09:kNieativelnetkazałyukomu"ikejedepiśme, wa zWjanaowecekA Euod gęs. Pu piórstę klawiacuryRkomputer jej. [W:]iKrzyszthe Migoń, MartaiSkae tIkZlat (r) .),:Foruersytetkadpiśme, wa Wyżwobecukomu"ikejedeelektrol Iz Wj> 12,1iWeocław: wnictwo Uniwersytetu ŚlWeocławgo. Pu, ISBN: 978-83-229-3070-0. 1473544.49>

<305Stef niak, Barbark; SwobodabeIzabela 2004n Pocuphe i. hc, A. Karłieió (r) .),:ForuPiątaiOowlnokrajieuki rndaoBotekagraffin, Way zawa 1100313 ce:rwca 2003:k"htern y kodyskusost(Way zawa) > 12,. 647244003254>

<305Stent, Gunscir S.itt7an Prrvn/uriny artiu"iqueness inence, c and discovtiyn:Foruntomet and A Cr=""n> 04/2227(6). 381840. 93>

<305Strw ens, Michael r06:kTme Rol SciesociMatsocw Eff1ctiinince. [In:ForuntudiesiiniHcatorynartiPhilosophy ofonce. [I> 33( 37 2u. 38115424;170; Michael Strw enslA Euhaoepagen:lable online: http://www.naukstrw ens.ftp/archgate/sces tue/Matsocw.ita.

<305SudhiCr, K.G. 20N0: Apption/246eofoBrndsnfd’seLaw1ofoncatsef=ng toitheoPhyl/gs Litern of : ASStud atiDos caclRThrchsktion anamSaNeEuroItdiaWoItutit""C cience. [In:ForuDESIDOC:nal of the ary. Avr& Inativn/2465Ticalres,y> 33(330 2u. 3810. 14.href="http://lww.naukpcation/246s.drdo.pl/sin/ojsei/http://www.naukpcation/246s.drdo.pl/sin/ojsei/

<305Szn 12, 39-G10. 1475124;57. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukpinsi aninsiteę. i/N_310_06_Szn

<305Szknot, JAN (r) .) : K4: The OWyrtaii-naa tePocucie: K4. Diagnoza> 33(. Way zawa: wnictwo UniwICM. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pin.pl/siteimag s/plon_ication/246s/0/rzsi13_OWyrta%20i-naa%20w%20Pocuci%202014_Diagnozasita.

<305Tickusof IzbeRysz rdu1998a: Bry">hny aivn/niIaiThe m Akademickie 04/210/1998n:ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukfakademicsiteclutiwut/98/10/rtykuly/09-agcac>" t.

<305Tilukdar, Dbabr ta1: N1RePatsefnsRcieRrchgate Pcodue ie"" i/ sociBusoness Ethbe Litern of : Ituightm9from Aza ys ReseBometrics berDa Naib""ioJan:Forunal of the Busoness Ethbe > 33(398 1p. 38113749.151bllable online: http://www.naukjator.ftp/st onl/41476133.

<305Tiubes, Garmitt93ReThe BaduSce. [I:kTme Short LifInartiWeirduTimesReseCold Fusif > 33(. Rartom House. ISBN: 978-0394584560>

<305Test , Jim : Can ThaosoJ Reuters:nal of tSelec of R eocessbllable online: http://www.nokttfo/artiessays/nal cit-selec of -peoces 5.

<305ThaosoJ Reuters:Sce. [Iwatch1: N ReSucces ful Prrdic/246sa[eseNob e kr ze Winners]>llable online: http://wwww.neb.aate=ve.ftp/neb9-G160404054234/://www.sce. [Iwatch/artinobel/succes ful-pctdic/246s.

<305Tof , Waiininitt99:kKhoo Kay Kim, eofes caShe MalaysiaWohcatory: ASboobometrics beestud n:The ialaysiaWonal of the ary. Avr& lnativn/2465nce. [I> 33( 4 2u. 3814724;57. lable online: http://www.eprieks.rcyczbftp/5878/15Colsita.

<305Tadeńs S, Sławomir 20N3a: Jak oce 1aćtęrobeklnwej Bcfin: Segregacjaaknasowan:ForuPo="" aa> 12, 4 ce:rwca 2043 likacja dostępna w Internecie: http://www.naukpo="" aasitetygod"ikpo="" aa/i-naa/1544355,1,jak-oce 1ac-ęrobek-owej jcoukarad.

<305Tadeńs S, Sławomir 20N3b: Odpojiedźoautcac (owej Bcyepiekiezują zaknof. Tadeńs Sm. Krytyka „yczny 0/ricklfij tej9. Abezpodstawna?)n:ForuPo="" aa> 12, 10 ce:rwca 2043 likacja dostępna w Internecie: http://www.naukpo="" aasitetygod"ikpo="" aa/i-naa/1548773,5,owej jcy-piekiezuja-z-peof-tistys Sm-krytyka-yczny-0/ricklfij tej-bezpodstawnakarad.

<305TarnCr, S.P.deChubin, D.E. 1976: Anoscir apknaisf the OrtegabeCole nuartisce. [Inpo="cy A EuEc10.siapnes hyposcisisn:Foruno SclRSce, [InInativn/246> 12, 15 (40. 5). 38165724;662>

<305Theaerson oa" imps9Eduenal Wor, ntomet and artiCul ofclROrgngizn of R(UNESCO)1: N ReThe nutiearly Commu"ion/246s> 33(. Paris, FfaeeI:kTme erson oa" imps9Eduenal Wor, ntomet and artiCul ofclROrgngizn of . ISBN: 978-92-3-100078-vailable online: http://www.unesdoc.unescobftp/imag s/0023/002319/231938esita.

<305Vaeelay, JerricuK. : Can ct Factor Hel:ioutdaon orteors ior pnepp=ng-atonC to nal cit cert andn of ?:The ntometrics 33(392 2u. 381211003238>llable online: http://wrenv.org/ftp/Cold1: C.3076v1.

<305Vae LeeuweobeTh"dI r06:kTme Apption/246eofoBometrics beeAza ys Ri/ sociEation of Reseno SclRSce, [InRrchgaten:Who Benefitm9from itnuartiWhy it it Still Feas=onln:Foruntometrics 33(366 1p. 381130. 154ailable online: http://wwww.naukarchgate.net/profiro0/rz/Th"d_Vae_Leeuweo2lication/2469220364977_Th"_Apption/246_mf_Bometrics be_Aza ys _ia_Eur_Eation of _mf_no Scl_Sce, [I_Rrchgaten_Who_Benefitm_from_it_art_Why_it_is_Still_Feas=onl/arnks/00b7d51933e831c9f7000000rita.

<305Vae LeeuweobeTh"dI rN3:kBometrics beearchgatedeation of s, Web cience. [Iiartiscieno SclRSce, [Is artiHistykties: aSknob emn ocireln/246ship?eThe Bometrics bekA EuForschu" d&iPraxis> 33( 1i/043, Bartivailable online: http://www.naukbometrics be-pf.deicle/10./ of /173/218.

<305Vae LeeuweobeTh"dIN.; Moed,lHenk F.; Tij seobeRobert J. W.; Vi ser, Martij65n.; VatiRaan, Anthony F.5J.5 r00pemirs iEvid. [IScieserious ">hguag -bt>sRi/ sociuf Rcietion impaaza ysis Infosocieation of Reseonal Worksce. [Insystemsn:ForuRrchgate Eation of > 33(39, Augus i r00. 38115544.156>llable online: http://wrenrev.oxsnfdnal cit bftp/conecnt/9/2/155.fullsita+" ta.

<305Vae LeeuweobeTh"dIN.; Moed,lHenk F.; Tij seobeRobert J. W.; Vi ser, Martij65n.; VatiRaan, Anthony F.5J.5 r01: L>hguag kbt>s Ri/ socicovtiag kciesocince. [Iition analI. 33(351 1p. 3813544.346>llable online: hguag -scemetricshttp://www.naukcwks.ntetvr/docu Cons/avr-">hguag -scemetrics

<305Vae NonfdeobeRid="" i rN0: Aaknofusif Resemeasof blThe Natof > 12, 465. 3818640. 866>llable online: http://www.naukn of nartinewsi/04//100616/Cold465864asita.

<305Vae Raan, A.F.J.5 r04:kMeasof=ng nce. [IitapitaiSelec aReseCurrent Mai/ Issues.i[In:] H.F. Moed,lW. GlänzelnuartiUblnthmoted.) 200. ForuHartbookReseQua c ta iee Sce, [InartiTicalres,ynRrchgate> 33(9(Dnfdricat: Kluyte Acickie.uikacjsh"rs0. Chapt4, t. 3811924;50>llable online: http://www.naukcwks.ntetvr/docu Cons/avr-hartbchkluysita.

<305Vetu">he, Jerzmi1990n Ja Smi kryte bami oce 1aćtwydajnośćtknacyoę. jed?eThe Wszicaświan> 12, 424;5/1990. 1478100382>

<305Vickery, B.C.itt48n Brndsnfd’seLaw1ofoncatsef=ngn:Forunal of the Docu Conn/246> 33( 4 3u. 38119824;203>

<305Vinkler, Pet4, 2r10:kTme Eation of ReseRrchgate by Stometricshttp://wwww.books.ploglefa/2books?id=aoNwAgAAQBAJ.

<305Vlachý, Jati1994: Stometrics 33(330 249. u. 38152124;527bllable online: http://warfarnkksie=nger/article/10./ do 0G7%2FBF02018134.

<305WagabeMkłgorzata hDrabek, Anetai r02ReArtf 9A Eubazaacytie Unlpie tej litern ofyanistyka"j.zWed (st ntknaceowdubazą)n:ForuZagadnie 1a a"niaaniastwa> 12, 38(15124;152u. 6180. 89>

<305WagabeMkłgorzata hDrabek, Anetai r08::ForuAatf 9A Eubazaacytie Unlpie tej litern ofyanistyka"j.zWed (st ntknaceowdubazą)> 33(. Ks awieI:kBotekarzaawersytetu ŚlŚlągo. Pu> ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukbg.us.pl/sitei/

<305WagnCr, Izabela 20N2a: Selektywnaaaza izaaknob emuepkacja doianistyka"finahnorzedstawi 12, 8 1u. 64716624;187. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukquy=""a ieeso Sres,yrw of .ftp/PL/Volume18/PSJ_8_1_WagnCrrita.

<305WagnCr, Izabela 20N2b: Odpojiedźonaepiekiekę, czyeiawięced naetemn epkacja doiatejęzykuuargiee tim w zagrani.zWi knczasopismatediczez poe t kas/1cjalistfinaę. espołe.zWi knianistyka"j.zWi kblForu ełląd Socjr ofiSzJaj int jed> 12, 8 2u. 64727824;293 likacja dostępna w Internecie: http://wrenre="zytorika.ceonsitebitstream/hart0./123456789/4907/Odpojiedz_na_piekieke_czyei_jieced_na_temn _pkacja doi_w_jezyku_argiee tim_w_zagrani.zWi k_czasopismate_iczez_poe t k_s/1cjalistow_ę. _s/iek.zWi k_i_nistyka"j.zWi kbita?sequence=1&isAll jed=y.

<305Warg, JamesRTsu" dJua g : K4: Cion impaaza ysis artiscioiyn:[In:] The EncyclopcdiaReseInativn/2465nce. [InartiTicalres,y> 33(.kTmirduEdi imp.eInativn/2465nce. [InReterende (a Rit riekReseIGI Global)n:Mehdi KHOSROW-POUR .) .),:Inativn/2465Rrcal des Mazagement Asso Sc/246, USA. 381450765.45.5m>lable online: http://www.naukiivn-inktional Wor.ftp/ of c t0./1128935.

<305Walla[I,iMatsocw L.;eLarivičrI,iV""emnt; G=ngras, Yvesi: Can A SmalleWorldReseCion anam? TmerIeflu. [IScietolleborn impaNetworkt hn Cion impaPtac/2c blThe PLoS ONE> 33(37 3u: e33 39bllable online: http://www.jal cit bplo bftp/plo oneicle/10.?id= do 371/nal cit.pone.0033 39.

<305Web Nl (Winsławgoa),:Bereneka M.itt98:oPocj="aSo Sres,yition analI. 33( 24 1p. 3811924;3vailable online: http://wrenjis.sag pka/articonecnt/24/1d19.abs tac/.

<305Web Nl (Winsławgoa),:Bereneka M.i r00peSocjr ofia poe tInteświetlcino SclRSce, [Is tion analI. 12, 2/3( r00u. 647391003417>

<305Web Nl (Winsławgoa),:Bereneka M.i r01: OupotebieiUnire: 1a lokalWi kvtt 12, 119-Gi1 (29). ikacja dostępna w Internecie: http://wrennaukeiomfa/2-Gi1/29/bweb Nl >" ta.

<305The WellcricuTrus i rN ReSutiearly Commu"ion/246nartiPel ew of .SThe Current LartscapInartiFutof STrends. ASewport Commiss"oned by the WellcricuTrus iRrchgaten:Londf : Inativn/2465Network CIC>llable online: http://wbooknellcric.ac.uk/sites/default/0/rzsisctiearly-commu"ion/246-art-pel -rw of -mar45sita.

<305Welljams-Dorof, Alf0etitt93 [tt97] hQua c ta iee tion analDntanasoItdirs andiinince. [I Eation of : A rim4, calTmeir Appro riateeUsI.i[In:] M.iS. Ffaekel &5J.5CavIn( ) 200n:ForuEation ong nce. [Inartintomet sts. AtiEast-Wes iDScloguline Rrchgate Eation of iiniPos -Commu"is iEuro m> 49(. BudapIst: C, cAf tEuro manaersity iny Press. tt97>

<305WernCr, Rein="" i rN5:kTme focut hn iometrics besemakIs ps/10s less usefulblThe Natof > 12, 517(7534). 81245 (15 JANUARYi rN5ubllable online: http://www.naukn of nartinewsithe-focut-46-iometrics bes-makIs-ps/10s-less-useful-1.16706.

<305WestbeRobert; Secnius. K10s oni rN5a:5The Pkacjsh=""eAddic/246uSce. [I:kA Guide InfosociPerplexed> 33(. Londf : Inktional WorkSocieny he Addic/246unal of tEdi and. lable online: http://www.naukwho.ink/subst nce_abuf /ication/246s/rwleat t_ication/246s/en5.

<305WestbeRobert; Secnius. K10s oni rN5bReTi tioeior not ti tioe?eUsInartiAbuf RcieCion anam.i[In:] WestbeSecniusi rN5a, chapt4, 4. 3814524;54ailable online: http://www.naukwho.ink/subst nce_abuf /ication/246s/pkacjsh=""_addic/246_sce. [I_chapt4,4sita.

<305Whioe, Hie rduD.5 r04a: Cion impaaza ysis artidiscoursInara ysis rw ositedn:ForuApptietiL=""uis /em> 33(325. 3818424;116>llable online: http://www.naukarchgate.net/profication/246922986 371.

<305WestbeRobert; Secnius. K10s oni r04b: Rre rd, pty uasl W,iartiscienokal Hiax:kA stud inition impaid. tktiesn:Foruntometrics 33(360 1p.38190. 12doilable online: http://www.arnkksie=nger/article/10./ do 023%2FB%3ASCIE.00000273 3.91401.9b.

<305The Wikipcdia> 33(32rN5a:5Alticshttp://wbooken.wikipcdia.ftp/niki/Altics

<305The Wikipcdia> 33(32rN5b:eCold fusif sllable online: http://wbooken.wikipcdia.ftp/niki/Cold_fusif .

<305The Wikipcdia> 33(32rN5c: Mertf iaWontivmsllable online: http://wbooken.wikipcdia.ftp/niki/Mertf iaW_ntivm.

<305The Wikipcdia> 33(32rN5d: Opepaaccessbllable online: http://wbooken.wikipcdia.ftp/niki/Opep_access.

<305The Wikipcdia> 33(32rN5a hOWyrtytępna w. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookpl.wikipcdia.ftp/niki/OWyrty_ępna w.

<305Wildga"" , Lorna; SchneidCr, Jespty W.; LarseobeBi="_r : K4: ASew of kciesocid=""acsef=stbesehe 108oauthor-levelibometrics beritdirs and. Foruntometrics 33(101 1p. 38112544.158>llable online: http://wwww.v.org/ftp/ftpnv.org/ps/10s/1408/1408.5700rita.

<305Wilhioe, Alleo W.; Forg, E 33( 335(6068u. 38154224;543ailable online: http://wwww.dx.doibftp/1do1126%2Fsce. [I.1212540.

<305Wilkin, Jerzmi-GN3 hOcenaep""aics y. Wanczasopismoę. ji kntePocucieA Eupodstawyedag="r ofi.zWe, Wace: 1eapecktyczWe, trudn int rea izadoiai pty pektywj. The Nanaa> 12, 1i/043, 1474524;54;iThe m Akademickie 04/21i/043;:Foru AUzademickie 04/2194. 17 a"j.zW011 r.3. 647124;3. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukpinsi aninsiteę. i/N_113_04_Wilkinrita.

https://prenprenumerujkfakademickiehttp://www.pauza.kraj Bfa/2194_1_3_/043sita.

<305Wilkinson, E izabethoA. tt7an TcieA bi"uiny he Brndsnfd’seLawn:Forunal of the Docu Conn/246> 33( 28 2u. 381122003130>

<305WilliamsbeRobert V.i-GN3 hThe Botekagraphy ofoTcieHcatoryneseInativn/2465nce. [InartTicalres,ynu190024;2012> 33(. 8thoEdi imp.elable online: https://prennaukaslstbftp/about/hcatory-of-rmative of -sce. [I/botekagraphy-of-rmative of -sce. [I-art-ticalres,ya.

<305Wincławgoa (Winclawgoa),:Bereneka M.itt94: Zaatosie niaaiotekaics 12, 38 4). 64720424;216>

<305Wincławgoa (Winclawgoa),:Bereneka M.itt96:oPocj="aso Sres,yition impai/ 33(335 3u. 38138749. 91bllable online: http://www.arnkksie=nger/article/10./ do 0G7%2FBF02016909.

<305Wincławgoa,:Bereneka M.; Wincławgoi,lW. 1995:lI. 12,, 31 (0. 4). 647240. 246>

<305WiszW0ewgoi,lAndrzWjatt99:kNotaophnorzewod"iczącePu KBN. Uwaga naeTurcjęaiThe m Akademickie 04/2749.8/1999. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie" t.

<305Wittlin, Al 33(3353. 6ierpieńa2003. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukviesieci Bi.anik/artsitewittlin579.php.

<305Woj 04/211/1998n:ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie" t.

<305Woj 04/252-Gi0n:ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Woleńs S, JanT: Can Czasaęjwzego yepijiedziećtęśćt( Inmt="ones1ean ji knzapic oce ynczasopism)n:ForuPAUzademickie 04/2174. 28 ce:rwca 2042. 6. 3. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2174_3_/042sita.

<305Woleńs S, JanT: C3:kUwagi o ewtiondoiaczasopismoę. ji k. The Nanaa> 12, 1i/043, 1475544.68n:ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukportaljiedzykpinsiteimag s/atork s/NAUKA/N113-05-Wolen Kirita.

<305Wouters, Paulatt99:kForuTme tion analCul ofe. Ph.D.SThesis> 33(. A Nl dambeTh"5Netherlarts:aersity iny he A Nl dam. lable online: http://www.garfield.lry. Av.upenn.pl//wouters/woutersrita.

<305Wouters, Paul; CpnasbeRodriPu : Can Foruesers, ncluiss"smiarticonerol A Eu tack"" dsciett fac cienctiearly pkacjon/246sRi/ soci21s iC, cury> 33(.kUtricatbeTh"5Netherlarts:aSURF Founda imp.elable online: http://wwww.nauksurf.ntebinariesiconecnt/assets/aurf/en5knieledgebasei/041/esers+ncluiss"sm+art+conerolrita.

<305Wouters, Paul; Leydesdorff, Loetitt94: Hasakr Ie’sedream cricutru : it scemetrics 33(331 2u. 381190. 22vailable online: http://wsrenpofe.kęw.nteportal/0/rzsi605683/16633_/94_woutersrita.

<305Wouters, Paul; Leydesdorff, Loetitt97d.) 200 hQua c ta iee Approa kes to Sce, [InartiTicalres,ynntudies.R eoceedings ciear ERASMUSeWorkshop, A Nl dambeMay5tt96n:Foruntometrics 33(38 1p. 38124;218>llable online: http://www.naukleydesdorff/profe: stsei/ero>" t.

<305Wright, Kath; McDaid, Cass Reztioe: 33(399 2u. 3811640. 167bllable online: http://www.naukcbi.nlm.nih.pl//pmcicle/10.s/PMC30665765.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1994: Jak 1eanależyRkorzyst ć zince. [Iition analI. 12, 39tt94. 14712544.139>

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1996:ktoanależyRjiedziećtoacytie 1achtknaceow. ji k. KBN. ikacja dostępna w Internecie: http://wrenkbn.icm.pl/sitepkankbn/sn/clutiwut/9602/wrobel>" ta.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1998a: iiejucieę. ilpie tej teświeciIaiThe Gazetawersytetu caaweŚ. iiesięci Bi ersytetu ŚlŚlągo. Pu teKs awieate> 33(9nr 9 (54). ce:rwieci1998. 6472724;28n:ikacja dostępna w Internecie: http://www.gazeta.us.pl/sitenode9tt7421.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1998bn Pockieki. Ostroż 1eaz tym wspczesczynnjaofmaiThe m Akademickie 04/2749.8/1998. 6475224;53. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1998cn Pocuphe peacekę. jentemiędzynclod ji knbaza kndaWi kn:Forum Akademickie 04/29/1998. 6472624;29. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1998d:Świanaę. i.oThe Wprost> 33( 50/1998 (837). ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukwprostsitecl/6903/Swian-ę. i/.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1998en Po cr „yczna 0/ricklfij ta9. n:Forunpeawy a"nii (iouletyn Mi"is ra a"nii kolnictwa Wyaszego zgo)> 33( 4/1998 (42u. 3aździer Bi 1998. 6473024;31>

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati1999:kKryte ba są jasnIaiThe m Akademickie 04/24/1999. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukfakademicsiteclutiwut/99/4/rtykuly/14-pełlics" t.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r00pe“nce. [Iition analI. 04/2II. 6476124;74. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pau.kraj Bfa/2PKHN-PAU/pkhn-pau-II- r00-6sita.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r01n Pockieki. Bometrics y. Wea 1eporozuvie 1a. Forum Akademickie 04/29/ r01, 1474024;44. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r02: Bometrics y. Wa s y ofian:ForuZagadnie 1a a"niaaniastwa> 12, 10032(15124;152u/-Gi2, 147724;29. ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukkomi ŚfizyKiriinsiteimag s/atork s/pcjao/s y ofianita.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r10:kersytetu Ś zaknzece ynA Euczyeiacr zrobić, żebylpie teau.zelnie znałyuwzegej tefaek"" a k, Wprost24/ r10 1408). ikacja dostępna w Internecie: http://www.naukwprostsitecl/184569/ersytetu Ś-z-pezece y/.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r13n Pozy jaeę. ilpie tej temiędzynclod ji knfaek"" a k.nntudia BAS 3(35). 6478424;106;oPocj="asce. [Iiinoinktional Worifaek"" b:ForuINFOS BAS> 12, 15(152u. 29 6ierpW011 r.3. 647124;4. ikacja dostępna w Internecie: http://www.orka.sejm.pl/siteWydBAS.nsf/0/59106DE53D3E5673C1257BDCGi29AC5E/0/rz/Stroly0/rz/Stroly0/rz/Inats_152ENnita.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r15a:5NieekknacekSyzyfan:ForuPAUzademickie 04/2282. 29 6"j.zW011 r.5. 647124;2. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2-82_1&2_/045sita.

<305Wróonlwgoi,lAndrzWjaKajetati r15b: a"niaoevalaatak, aleajemi?:ForuPAUzademickie 04/2287, 5nmt=c11 r.5. 6. 3. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2-87_3_/045sita.

<305Wyatt, H V.i1961n Knieledge eztiprrvn/uriny-jal cey9from ransftivn/2465to DNAn:ForuPty pec ieesiinoBSres,yieztiMtioninm> 04/218 2u. 38114424;156>

<305Yagi, E 33(321(lu. 381640. 84llable online: <305Yitzhaoi,lM.itt98:oTh"5‘">hguag iprrterende’ ineno Sres,y:emeasof cie‘">hguag isklf-tion imp’,e‘reln/2vlinwn-">hguag iprrterenderitdirs an’ arti‘mutualiuf Rcie">hguag s’n:Foruntometrics 33(341(124;2). 881243003254>llable online: http://www.arnkksie=nger/article/10./ do 0G7%2FBF02457981.

<305Yourg, NeorkS.; Ioannidis, John P>ll.; Al-Ubaydli,lOmt=i r08::Why Current Pkacjon/246aPtac/2c eMay5DcatortRSce, [In:ForuPLoS Mtioninm> 04/2(Octoberi r08) 5. Issue 10. e20t. 381124;5>llable online: http://www.naukupf.pl//pcznacickiy/_docs/DcatortSce, [Inita.

<305Zakrzews S, Jakub : Can Oiarftivieaę. i.oThe PAUzademickie 04/2154, 9 lutePu : Ca. 647224;3. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2154_2&3_/042sita.

<305Zakrzews S, Jakub; Życzkoe Ki, Karol 201424;2015: Mi"is 10s wo. 3unk y kortykułyuę. jen(lub czasopisma)n:ForuPAUzademickie 04/227744.279. 25 grudn011 r.4nA Eu8 6"j.zW011 r.5. 676. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2-77_279_6_: K4.ita.

<305Zakrzews S, Jakub; Życzkoe Ki, Karol 2015: eofesorowilAndrzWjowilKajetatowilWróonlwgoiemuew odpojiedzi.oThe PAUzademickie 04/2287, 5nmt=c11 r.5; 6. 3. ikacja dostępna w Internecie: http://www.pauza.kraj Bfa/2-87_3_/045sita.

<305Ziabicoi,lAndrzWjatt94 hOcenaeitdywidualnżowej jcfinahnzes/ołfinaę. ji k. The Nanaa kolnictwa Wyoszego z> 12, 39tt94. 1473424;48>

<305Žic Fuchs, Milena1: N0:kForuTmiek"" about OutputsReTie rdm a Botekagraphnd Datab>s InfosociHistyktiesnartino SclRSce, [Is> 33(.kStratePnd Workshop: Address"" dscieShortag kcieDntanoniscieno SclRSce, [Is artiHistykties.kStrasbourgnu1424;215Eu Septemb4, 2r10>llable online: http://wrennau.esf/ftp/fileadmin/arnks/no Scl/Dnta_Shortag /Zic%20Fuchs.pp/.

<305Žic Fuchs, Milena1: N4:kBometrics besReusInartiabuf Ri/ socihistykties.k[W:]iWim Blockstys, Lars Engwall,lDe"is Weaired.) 2001: N4. 38110765.116>llable online: http://www.naukportlartpress/artipp2books/ne:

<305Ziman, John r00peForuRrclRSce, [I:uwhatoit it,iartiwhatoit mea6s> 33(. Cambridge: Cambridgeaersity iny Press. ISBN 978-0-521-77229-7>

<305ZirklebeConway5tt64: Sricuoddktiesni/ socidelnyed discovtiyResemendelismb:Forunal of the Hectdity> 12, 55 2u. 3816544.7vailable online: http://wrenjhectd.oxsnfdnal cit bftp/conecnt/55/2/65.ex tac/.

<305Zntykecoi,lFlorkan 1925/198an PrzedmiotahnzadaW011ę. ilo jiedzyk The Nanaa Pocupa. JWjakoteby, orgngizndostiarozwód> 12, V(1925). 647124;78. Engcj="a ransln/246 198an ”Tme Subj1ctiMatsefnartiTaskskciesocince. [IicieKnieledge) by Chf=stopcir Kasparek.i[In:] BohdaW Walentynieió () .),:ForuPocj="aConerib""ioJa toitheonce. [Iicience. [I> 33( (Dnfdricat: D. Reideluikacjsh=ng Companynu1982; ISBN 83-01-03607-9). 381124;81>

<305Zuccala, Al 33( 57 2u (Janu Avr r06u. 381152003168>llable online: http://www.itdividual.utcaoneo.ca/azuccala_neb9In osionltollegInita.

<305Zuccala, Al 12, 32 (Mgate r13ubllable online: http://www.naukarchgatetrends.artiissue-32-march-/043/eation ong-the-histykties-vionlizong-the-forgotsen-sce. [I 5.

<305Żmigrodzoi,lZbigW0ewitt98:oKatePork ,ifaek"" iaiThe m Akademickie 04/210/1998n:ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Żmigrodzoi,lZbigW0ewitt99an Pockieki. eofesor wy3unk ie y: Krytyka „yczny 0/ricklfij tej9. Ai yczny oknacie Wjaknzez KBN. The m Akademickie 04/21i1999. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie" t.

<305Żmigrodzoi,lZbigW0ewitt99b:eC yepeofesor jes ikotebny? Do ce:Pu wykorzystye ny jes ię.czy 04/23i1999. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Żmigrodzoi,lZbigW0ewitt99c: Uro iliotekaics 04/29i1999. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Żmigrodzoi,lZbigW0ewitt99dn PockiekipeNie bódmy sięeTurcji. Nie ckionezujmyedag=" bometrics y. Wi kn:Forum Akademickie 04/210/1999. ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Żmigrodzoi,lZbigW0ewi r00pePalen1eaza int>hta. Forum Akademickie 04/252-Gi0n:ikacja dostępna w Internecie: http://wbookfakademickie

<305Życzkoe Ki, Karol 2010: Cion impagraph, weighted tt fac fr Hels artiierative [Iritdiresn:Foruntometrics 33(385/ r10. 3810124;3.5m>lable online: http://warfv.org/ftp/Cold0904.2110rita.

<305Życzkoe Ki, Karol 2011:eC ye Wace: 1eaę. ilpie tej teświeciI maleje?:ForuPAUzademickie 04/213424;140. 27 3aździer Biaa24;2346_scCl218hL,ruMOkGsq/emsitefa-clpie_4-87_1Internecie: http://warfv.org/z-peitfallssionltollegInita.Yourat fna<305Z de S.akr Ie /ona1 gott9 Ka, KaroNCN/waa.kówfclROrgn4/213424;140. 27 3aździer Biaa24;2346_scCl218hL,rchaos.if.ujzeta.us.~krfv..org2/Zk">http:/_PANpty pektywja.

http:/_PANpty pe2110ritarget="_blank">http://warfv.; Błocwut/99/1/rtykdocsaj Bfa/2p>

u0ewitt99dn PockiekipeNie y:ysita.hC yoiczez poe t 2011:eC ye Wace: 1ea60/waa.ków t2róonlwgoiiencekSyzyfan:ForuPAUzademickie 04/2282. 29 6"j.zW011 r.5. 647124;2. ikacja 60-82_1&2_ Internecie: http://warfv.; Błocwut/99/1/rtykd3tp/Colm

ion analIgW0ć jabłcenaegruszikotOetati1999dn PockiekipeNie w anap> Nie wiewinKaje, [Inita. 04/227744.279. 25 grudn011 r.4nA Eu8 6"j.zW011 r.chaos.if.ujzeta.us.~krfv..org2/BZ_ńs Spty pektywja.

http://warfv.oi010.:aiadia.

a. <305ŻmigrodzgroWilhioe,us-zy aW_nefclROrgn4/213424e4.279. 25esnIaiThe m Akademickie 04/24/19is /e.stbf_bla7ank">http://-krfv.aookf>http:/eowdnternecie:
http://-krfv.aookf>http:/eowdnter2110ritarget="_blank">http://warfv.; Kuśeuweoek;uwe:/eieKn, Lesoci092-zyanalIgW0. 04/2A Eu8 6"j.zW011 r.chaos.if.ujzeta.us.~krfv..org/KMZ09y pektywja.

http://warfv.; lutiwut/99/7-8/rty>" t.

<305Wittlin, Al 33(3353. 6ierpieńa2003. ikacja dostępna w Internecie: http://wwlank">http://warfv.; pf.pl//pcznacickiy/_docsPełz<305cetattwórłlics" t.

a. 04/2154, 9 lutePu : Ca. 64chaos.if.ujzeta.us.~krfv..org2/ZZt 2_ Internecie: http://wwlank">http://warfv.; pf.pl//pcznacickiy/_dta.

<305Zakrzews S, Jakub; Życzkoe Ki, Karol 201424;2015: Mi"is 10s wo. 3unk y kortykułyuę. jen(lub czasopisma)n:ForuPAUzademickie 04/227744.279. 25 grudn011 r.4nA Eu8 6"j.zW011 r.5. 676. ikacja dostępna w Internecie: htank">http://warfv.; pf.pl//pcznacickiy/_dta.

<305Zakrzews S, Jakub; Życzkoe Ki, Karol 2015: eofesorowilAndrzWjowilKajetatowilWróonlwgoieaatak, aleajemi?:ForuPAUzademickie 04/2287, 5nmt=c11 r.5. 6. 3. ikacja dostępna w Internecie:

<87, 5nmt=c11 r.124;3. ikacja4467/23921749khn-_PAU.16.i09.5265"> DOI cja4467/23921749khn-_PAU.16.i09.5265
ht/7466" /> " /> wyszs iW0. e
  O Larortu cspant
   Michał Kohttp:/ -PAN/">I0bigtut0pe“nce. [Iitia"fiL. JaA.
  D> eakub; Żyu XIV ( less, ekSy85&nMtio;266 D>talZbigW0ewittn:Forunto> 27 knzapic oce6 AvrAsso 4467/23921749khn-_PAU.16.i09.5265 Liczbaknzeb Nl (ńnto> 961 Liczbakpobrańnto> 760 nk"Sł

  klC yowe:rget

  <87rel="53"trasbourgnu1424;215onecnt/55eu/izong-/res,yit/?izong-= McDaid, fia"> McDaid, fiaoi,lAncławao McDaicławaostbftpławao5/oce a-p"aoi,lAncławgoi,dużyc"aoewitt9i,lAncłakipeNieoi,lAnajetatioopolirodzokoe Kiaopol r10:i5Wróonlwgoi,lAtu ŚnMtrdyoi,lAncławg n87class="xernerel="nofollow"trasbourgnu1424;215onecnt/55eu/onix">http://7466"">XML

  Narzóonwa ht/7466iclet"">Drukuj F10: ng Rcie‘">

  e cłaonn> 306605WróćlZbigW0ewię

ht/7465/" class="prev">«opookfadn/
hto> Prap> Laror r10:i5uruPAUzadi0.htleajemi?:Fott99buruPAUzadioita.< low"ittCa M.i/p> ommrek.Uzoxsnf Laror twa-Użyc"5WróAncrcyjne-Bez u"oneów z2544.iczeo3.0kan 192 ( lutePu : Ca. 64ca M.i/pcommrek. ikalowses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcod>">CC BY-NC-NDo3.0kaLhttmickie 04/2ca M.i/pcommrek. ikalowses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcod>">
n87rasbourgnu1424;215onecnt/55eu/r13n P-De B. Bee-M.iS. Far="_bl15/Tom-XIV"">Powrót do nuneruakub; Żyu »
nh5>Zapisz

do naForun newsle25).a

Wyrażam zgod> ionrzesyłxsnf drogą elek óźn.jzmiakomi).
  04/24/19ace8701rgotsWydawidualn.UJ?fkie tal/0lus.googlergotsu/0/b/104805437691978466895/104805437691978466895/poses?hl=pl"t G+ tal/t579.10./ doP6633_C201424;2"t TW
ndiv class="c=ntf="h>

K=ntfkt

ht„r13n PoDe B. Bee M.iS. Far="”>httati ra0pe“nce. [IitioAU="_blank">htul. Słxwhttp: c17/2, 31-016waa.ków="_blank">httel. emickie>htfaks emickie>htshs@
dawidualn i dystrybu?:Foezecittpapi,p> ej=bre/>>htan 192 ndrzWjoaS17589. n:Foru ebre/>>htul. Słxwhttp: c17, 31-016waa.ków=bre/>>hte-maii:knzdawidualn@fa/2PKHN-PAU/=bre/>>htks/nea/2PKHN-PAU/ <87rasbourgnu1424;215onecnt/55eu/k=ntfkt/" class="read-more">zobacz więce y»

W5adomForć

Wzeb Nl y»
1="15"> Wpisz treorć w5adomForci »
ndiv class="logo">Wzdawidualn z-pezece y/u JagRe lońp:/eow
&c=py; C=py//www”TWzdawidualn z-pezece y/u JagRe lońp:/eowtykd3
Mapa s Regurg /Zy»Polirodzoc=o:/esy»
Na pewno usunąć ics aiHis?
Wyczysz yoio koszyk
Produkt usunróto z koszyka
Zfktutren

o koszyk

Niepookawipeofedukt,eofeszóyspŻycróćlZoiow.
Produkt d tato do koszyka