Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna (wybór)

Michał Kokowski

Abstrakt

Przedstawiono wybór bibliografii z zakresu naukometrii, bibliometrii oraz informetrii.
Bibliografia została wyselekcjonowana w ramach autorskich badań prowadzonych w zakresie: a) aktualnej debaty na temat naukometrii, bibliometrii oraz informetrii w Polsce, b) historii tych dyscyplin oraz c) historii naukoznawstwa.
Zaletą takiego wyboru jest uwzględnienie wielu publikacji, które: a) przedstawiają poglądy zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów; b) omawiają poważne ograniczenia metodyczne naukometrii, bibliometrii oraz informetrii; c) ukazują nierozerwalny związek tych dyscyplin z naukoznawstwem.
Prezentowaną niżej bibliografię autor wykorzystał także w dwóch artykułach opublikowanych w tomie 14. Prac Komisji Historii Nauki PAU (rok 2015).

Słowa kluczowe: bibliografia, naukometria, bibliometria, informetria, metodologia naukometrii, nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, polskie i międzynarodowe standardy naukometrii
References

BIBLIOGRAFIA

Adler, Robert; Ewing, John; Taylor, Peter 2008: Citation statistics: A report from the International Mathematical Union (IMU) in cooperation with the International Council of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) and the Institute of Mathematical Statistics (IMS). Available online: http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf.

Ahangar, Hemmat Gholinia; Siamian, Hasan; Yaminfirooz, Mousa 2014: Evaluation of the Scientific Outputs of Researchers with Similar H Index: a Critical Approach. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216429/pdf/AIM-22-255.pdf.

Allik, Jüri 1998: Thoughts about the quality of social sciences in Estonia. Trames 2(52/47), pp. 91–107. Available online: https://books.google.pl/books?id=LfsoSfvGhPcC&pg=PA91.

Altmetrics 2015: We make article level metrics easy. Available online: http://www.altmetric.com.

The American Society for Cell Biology (ASCB) (together with a group of editors and publishers of scholarly journals) 2012: San Francisco DORA Declaration on Research Assessment. Available online: http://am.ascb.org/dora/; http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf.

Amin, Mayur; Mabe, Michael 2000: Impact Factors: Use and Abuse. Perspectives in Publishing 1, October 2000. Available online: http://www.ntu.edu.sg/home/mwtang/ifuse.pdf.

Amsterdamska, Olga; Leydesdorff, Leot 1989: Citations: Indicators of Significance. Scientometrics 15(5/6), pp. 449–471. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Loet_Leydesdorff/publication/226823268_Citations_Indicators_of_significance/links/0c96051ba0bb7a69be000000.pdf.

Anderson, Warwick 2008: Use of Journal Impact factor in peer review of individual applications. Chief Executive Officer, Australian Government: National Health and Medical Research Council. Research Committee (February 2008). Available online: http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/about/senior_staff/articles/journal_impact_factors.pdf.

Antonowicz, Dominik; Brzeziński, Jerzy M. 2013: Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka 4, ss. 51–85. Publikacja dostępna w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/8861/1/Antonowicz%20i%20Brzeziński%20-%20PARAMETRYZACJA%202013%20-%20NAUKA%2c%204.pdf.

Archambault, Éric; Vignola-Gagné, Étienne 2004: L’utilisation de la bibliométrie dans les sciences sociales et les humanités. Science-Metrix Rapport final préparé pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Montreal, Quebec, Canada: Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Available online: http://www.science-metrix.com/pdf/Science-Metrix_Utilisation_bibliometrie_SSH.pdf.

Archambault, Éric; Larivière, Vincent 2009: History of the journal impact factor: Contingencies and consequences. Scientometrics 79/3 (2009). Available online: DOI: 10.1007/s11192-007-2036-x; http://science-metrix.com/pdf/Archambault_Scientometrics_HistoryIF.pdf.

Archambault, Éric; Vignola-Gagné, Étienne; Côté, Grégoire; Larivière, Vincent; Gingras, Yves 2005: Welcome to the linguistic warp zone: Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities. In P. Ingwersen & B. Larsen, (Eds.), Proceedings of the ISSI 2005 Conference, Stockholm, July 24–28 (Vol. 1, pp. 149–158). Available online: http://www.ost.uqam.ca/Portals/0/docs/Chapitres/linguistic_warp_zone_benchmarking_ssh.pdf.

Archambault Éric, Vignola-Gagné, Étienne; Côté, Grégoire; Larivière, Vincent; Gingras, Yves 2006: Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities: the limits of existing databases. Scientometrics 68(3), pp. 329–342. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-006-0115-z.

Acharya, Anurag; Verstak, Alex; Suzuki, Helder; Henderson, Sean; Iakhiaev, Mikhail; Lin, Cliff Chiung Yu; Shetty, Namit 2014: Rise of the rest: the growing impact of non-elite journals. Available online: arXiv2014.1410.2217v1; http://arxiv.org/pdf/1410.2217.pdf.

Arnaud, Pascal; et al. 2013: Young Researchers in Digital Humanities: A Manifesto. Available online: http://dhdhi.hypotheses.org/1855.

Arnold, Douglas N. 2009: Integrity Under Attack: The State of Scholarly Publishing. SIAM News 42 (10), 12. Available online: https://umn.edu/~arnold/siam-columns/integrity-under-attack.pdf&usg=AFQjCNH9WHM_AGTUVsqhfL-grblp50_Y1w.

Arnold, Douglas N.; Fowler, Kristine K. 2010: Nefarious numbers; ARXIVE. Available online: arXive: 1010.0278v4 [math. HO] 17 November 2010; http://arxiv.org/pdf/1010.0278v4.pdf.

Association for Information Science and Technology (AIST) 2015: History of Information Science. Available online: https://www.asist.org/about/history-of-information-science/.

Atanasov, Liuben D.; Cankova, Galina D. 1990: Bibliometria, naukometria, informetria – nauka czy metoda? [W:] Kocójowa Maria (red.). Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydawnictwo UJ (Uniwersytet Jagielloński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 959. Prace Historyczno-Literackie 74), ss. 55–62.

Baldi, Stéphane 1998: Normative versus social constructivist processes in the allocation of citations: A networkanalytic model. American Sociological Review 63, pp. 829–846. Available online: http://www.jstor.org/stable/2657504 (stable URL).

Barber, Bernard 1961: Resistance by scientists to scientific discovery. Science 134, pp. 596–602. Available online: http://web.missouri.edu/~hanuscind/8710/Barber1961.pdf.

Bart, Simon 2002: Undead Science: Science Studies and the Afterlife of Cold Fusion. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Bartneck, C.; Kokkelnans, S. 2011: Detecting h-index manipulation through self-citation analysis. Scientometrics 2011, 87(1), pp. 85–98. Available online: DOI: 10.1007/s11192-010-0306-5; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043246/pdf/11192_2010_Article_306.pdf.

Beck M., T.; Dobrov, C. M.; Garfield, E.; De Solla Price, D. 1978: Editorial statements. Scientometrics 1(1), pp. 3–8. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/papers/scientometricsfirstissue1978.pdf.

Bednarek-Michalska, Bożena; Derfert-Wolf, Lidia 2008: Open Access nowy model komunikacji naukowej. Publikacja dostępna w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=33897.

Bensman, Stephen J. 1984–2011: Listing of Research Publications. Available online: http://www.lib.lsu.edu/sp/subjects/staff_details.php?name=notsjb.

Bensman, Stephen J. 2007: Garfield and the Impact Factor: The Creation, Utilization, and Validation of a Citation Measure: Part 2, The Probabilistic, Statistical, and Sociological Bases of the Measure. Baton Rouge, La., 2007. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/bensman/bensmanegif22007.pdf.

Bensman, Stephen J.; Kraft, Donald H. 2007: Tibor Braun, the Journal Scientometrics, and the International Development of a New Discipline. [In:] The Multidimensional World of Tibor Braun: A Multidisciplinary Encomium for His 75th Birthday, pp. 71–73. Edited by Wolfgang Glänzel, András Schubert, and Balázs Schlemmer. Leuven, Belgium: International Society for Scientometrics and Informetrics.

Bilckenstaff, J.; Moravcsik, M.J. 1982: Scientific output in the Third World. Scientometrics 4(2), pp. 135–169. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02018451.

Blockmans, Wim; Engwall, Lars; Weaire, Denis (eds.) 2014: Bibliometrics: Use and Abuse in the Review of Research Performance. London: Portland Press Ltd. Wenner-Gren Volume 87. ISBN 9781855781955. Available online: http://www.portlandpress.com/pp/books/online/wg87/default.htm.

Błocki, Zbigniew; Życzkowski, Karol 2012: Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych. PAUza Akademicka 160, 22 marca 2012; ss. 1–2. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/160_1&2_2012.pdf.

Błocki, Zbigniew; Życzkowski, Karol 2013: Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki. Nauka 2/2013, ss. 37–46. Publikacja dostępna w Internecie: http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf2/BZ_Nauka13.pdf.

Bonheim, H. 1993: The reception of Polish philology abroad. Scientometrics 26(2), pp. 243–253. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02016217?journalCode=11192.

Bookstein, Abraham 1982: Robustness Properties of the Bibliometric Distributions. NSF grant IST-8026564. Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.21.8612&rep=rep1&type=pdf.

Bookstein, Abraham 1990a: Informetric Distributions, Part I: Unified Overview. Journal of The American Society for Information. Science 41(5), pp. 366–375. Available online: http://topology.eecs.umich.edu/archive/bookstein_I.pdf.

Bookstein, Abraham 1990b: Informetric Distributions, Part II: Resilience to Ambiguity. Journal of The American Society for Information. Science 41(5), pp. 376–386. Available online: http://topology.eecs.umich.edu/archive/bookstein_II.pdf.

Bornmann, Lutz; De Moya Anegón, Félix; Leydesdorff, Loet 2010: Do Scientific Advancements Lean on the Shoulders of Giants? A Bibliometric Investigation of the Ortega Hypothesis. PLoS ONE 5/10, e13327. Available online: DOI: 10.1371/journal.pone.0013327; http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0013327&representation=PDF.

Braun, Tibor; Glänzel, Wolfgang; Schubert, András 2010: The footmarks of Eugene Garfield in the journal Scientometrics. Annals of Library and Information Studies 57, September 2010, pp. 177–183. Available online: http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10231/4/ALIS%2057(3)%20177-183.pdf.

Brittain, J. Michael 1984: Internationality of the social sciences: implications for information transfer. Journal of the American Society for Information Science 35(1), pp. 11–18. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630350103/abstract.

Broadus, R. 1987: Toward a definition of ‘bibliometrics’. Scientometrics 12(5–6), pp. 373–379. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02016680?journalCode=11192.

Brodman, Estelle 1944: Choosing Physiology Journals. Bulletin Medical Library Association 32, pp. 479–483. http://garfield.library.upenn.edu/brodman/brodmanbmlav32p479y1944.pdf.

Brookes, Bertram C. 1969: Bradford’s Law and the Bibliography of Science. Nature 224, pp. 953–956 (06 December 1969). Available online: DOI: 10.1038/224953a0.

Brookes, Bertram C. 1977: Theory of Bradford’s law. Journal of Documentation 33(3), pp. 180–209.

Brookes, Bertram C. 1988: Comments on the scope of bibliometrics. [In:] L. Egghe, R. Rousseau (eds.). Informetrics 87/88: select proceedings of the first International Conference on Bibliometrics and Theoretical Aspects of Information Retrieval, Diepenbeek, Belgium 25– 28 August 1987. Amsterdam, Elsevier Science, pp. 29–41. ISBN 0-444-70425-6.

Brookes, Bertram C. 1990: Biblio-, Sciento-, Infor-metrics??? What are we talking about? [In:] L. Egghe, R. Rousseau (eds.), Informetrics 89/90. Selection of Papers Submitted for the Second International Conference on Bibliometrics, Scientometrics and Informetrics, London, Ontario, Canada, 5–7 July 1989. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, pp. 31–43. Available online: http://www.uff.br/ppgci/editais/Brookes31.pdf .

Brooks, Terrence A. 1985: Private Acts and Public Objects: An Investigation of Citer Motivations. Journal of the American Society for Information Science 36(4), pp. 223–229, July 1985. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630360402/abstract .

Brooks, Terrence A. 1986: Evidence of complex citer motivations. Journal of the American Society for Information Science 37(1), pp. 34–36. Available online: https://courses.washington.edu/infx598/win12/complexCiterMotivations.pdf.

Brumback, R.E. 2008: Worshiping false idols: the impact factor dilemma. Journal of Child Neurology 23(4), pp. 365–367. Available online: http://jcn.sagepub.com/content/23/4/365.full.pdf+html.

Brzeziński, Jerzy M. 2013: Ocena parametryczna – co dobre, co zmienić. Forum Akademickie 11, ss. 30–33. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/11/ocena-parametryczna-co-dobre-co-zmienic/.

Budd, John M. 1999: Effects of article retraction on citation and practice in medicine. Bulletin of the Medical Library Association 87(4), October 1999, pp. 437–443. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC226618/pdf/mlab00089-0069.pdf.

CAMERON, Brian D. 2005: Trends in the Usage of ISI Bibliometric Data: Uses, Abuses, and Implications. Librarian and Staff Publications. Paper 3. Available online: http://digitalcommons.ryerson.ca/islandora/object/RULA%253A30/datastream/OBJ/download/Trends_in_the_Usage_of_ISI_Bibliometric_Data__Uses__Abuses__and_Implications.pdf.

Caplan, Victoria; Chen, Diana 2009: Analyze & Improve Your Citation Counts. Library-VPRDO Joint Workshop for Faculty & Research Staff; HKUST Library. December 8, 2009. Available online: http://repository.ust.hk/ir/bitstream/1783.1-6184/4/HSS-dec-8-2009.pdf.

Carrizo-Sainero, Gloria 2000: Toward a definition of ‘bibliometrics’. Journal of Spanish Research on Information Science 1 (2), p. 5986. Available online: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/pdf/bibliometria-eng.pdf.

Cawkell, Tony; Garfield, Eugene 1980: Assessing Einstein’s impact on today’s science by citation analysis, [In:] Einstein: The first hundred years, ed. by M. Goldsmith at al. Oxford: Pergamon, 1980, pp. 31–40. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/papers/assessingeinstein.pdf.

Centre for Science and Technology Studies 2007: Scoping study on the use of bibliometric analysis to measure the quality of research in UK higher education institutions. Report to HEFCE. Leiden: Centre for Science and Technology Studies, Leiden University.

Chung, Kee H.; Cox, Raymond A. K. 1990: Patterns of Productivity in the Finance Literature: A Study of the Bibliometric Distributions. Journal of Finance 45(1), pp. 301–309. Available online: DOI: 10.2307/2328824; http://www.jstor.org/stable/2328824 (stable URL).

Citrome, Leslie 2007: Impact Factor? Shmimpact Factor! Psychiatry (Edgmont) 4(5), 2007 May, pp. 54–57. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921314/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921314/pdf/PE_4_5_54.pdf.

Clemens, E.S.; Powell, W.W.; Mcilwaine, K.; Okamoto, D. 1995: Careers in Print: Books, Journals and Scholarly Reputations. American Journal of Sociology 101(2), pp. 433–494. Available online: https://www.udel.edu/soc/faculty/parker/SOCI836_S08_files/Clemensetal_AJS85.pdf.

Close, Frank 1992: Too Hot to Handle: The Race for Cold Fusion. London: Penguin Books. https://books.google.pl/books?id=WisABAAAQBAJ.

Coile, Russell C. 1977: Lotka’s Frequency Distribution of Scientific Productivity. Journal of the American Society for Information Science 28(6), November 1977, pp. 366–370. DOI: 10.1002/asi.4630280610.

Coile, Russell C. 1978: Lotka’s Frequency Distribution of Scientific Productivity. Center For Naval Analyses, Arlington VA USA. Professional Paper No. 216, pp. 23; February 1978; Available online: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA054425.

Cole, Jonathan R. 2000: A Short History of the Use of Citations as a Measure of the Impact of Scientific and Scholarly Work. [W:] The Web of Knowledge A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. Blaise Cronin and Helen Barsky Atkins (editors). Medford New Jersey: Information Today, Inc., Chapter 14, pp. 281–300.

Cole, Stephen 1970: Professional standing and the reception of scientific discoveries. American Journal of Sociology 76, pp. 286–306. Available online: http://www.jstor.org/stable/2775594 (stable URL).

Cole, Jonathan R.; COLE, Stephen 1972: The ‘Ortega’ Hypothesis. Science 178, pp. 368–375. Available online: http://www.columbia.edu/cu/univprof/jcole/_pdf/2000Garfield_Citation.pdf. Przekład polski: Hipoteza Ortegi. Zagadnienia Naukoznawstwa 1991(1), ss. 618–629.

Coleman, Raymond 1999: Impact factors: Use and abuse in biomedical research. The Anatomical Record 257, pp. 54–57. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-0185(19990415)257:2<54::AID-AR5>3.0.CO;2-P/epdf.

Collins, Keith 2015: Why researchers keep citing retracted papers. Retraction Watch, December 31, 2015. Available online: http://qz.com/583497/researchers-keep-citing-these-retracted-papers/.

Cook, Hal; et al. [w sumie 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny] 2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors. Medical History 53(1), ss. 1–4. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/ (29.11.2014); 3.0.CO;2-I/abstract" _cke_saved_href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(198707)38:4<305::aid-asi11>3.0.CO;2-I/abstract" target="_blank">http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(198707)38:4<305::AID-ASI11>3.0.CO;2-I/abstract.

<305::aid-asi11>

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1987b: Testing the Ortega hypothesis: Facts and artifacts. Scientometrics 12, pp. 293–295. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02016665.

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1989a: Problems of citation analysis: Acritical review. Journal of the American Society for Information Science 40, 342–349. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(198909)40:5<342::AID-ASI7>3.0.CO;2-U/abstract.

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1989b: Citation analysis and the science policy arena. Trends in Biochemical Science 14, pp. 8–10. Available online: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0968-0004(89)90077-7.

MacRoberts, Michael H.; MacRoberts, Barbara R. 1996: Problems of citation analysis. Scientometrics 36, pp. 435–444. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02129604.

Maćkiewicz, Katarzyna 2011: Bibliometria w pracy bibliotekarza. Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (9 maja 2011). Publikacja dostępna w Internecie: http://bu.uwm.edu.pl/sites/default/files/files/pdf/bibliometria_w_pracy_bibliotekarza.pdf.

Marcus, Adam; Oransky Ivan 2010–2015: Retraction Watch (Blog); http://retractionwatch.com.

Marcus Adam, Oransky, Ivan 2012: Bring On the Transparency Index. The Scientist, August 1, 2012. Available online: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32427/title/Bring-On-the-Transparency-Index/.

Marder, Eve; Kettenmann, Helmut; Grillner, Sten 2010: Impacting our young. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107(50), December 14, 2010, p. 21233. Available online: DOI: 10.1073/pnas.1016516107; http://www.pnas.org/content/107/50/21233.full.pdf.

Maričić, Siniša; Spaventi, Jagoda; Pavičić, Leo; Pifat-Mrzljak, Greta 1998: Citation context versus the frequency counts of citation histories. Journal of the American Society for Information Science 49(6), pp. 530–540. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(19980501)49:6<530::AID-ASI5>3.0.CO;2-8/abstract.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 1973: System of Document Connections Based on . Scientific and Technical Information Serial of VINITI 6(2), pp. 3–8. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/marshakova/marshakovanauchtechn1973.pdf.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 1995: Vklad Rossii v razvitie nauki: bibliometričeskij analiz. Moskva: TOO “Janus”.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 1996: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 2000: Polemiki. W naukowym klubie. Forum Akademickie 6/2000. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/06/artykuly/12-polemiki.htm.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 2001: Nauka polska uprogu XXI wieku, analiza bibliometryczna dorobku Polski i państw Unii Europejskiej, Roczniki Biblioteczne 45, ss. 147–165.

Marszakowa-Szajkiewicz, Irena (Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna) 2009: Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.

Martellucci, Sergio; Rosati, Angela; Scaramuzzi, Francesco; Violante, Vittorio (eds.) 2009: Cold fusion. The history of research in Italy. Translation by: Chiara Maria Costigliola. Roma: ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment. Available online: http://www.enea.it/en/publications/volume-pdf/Cold_Fusion_Italy.pdf.

Martin, Ben R. 2012: Can bibliometrics be used to evaluate research in the social sciences and humanities? Presentation at the International Workshop on ‘Evaluation of Research in Social Sciences and Humanities: Problems and Perspectives’, Ca’ Foscari University of Venice, 16–17 March 2012. Available online: http://www.unive.it/media/allegato/divisione_ricerca/2009-Giornate-informative/Venice_Evaluating_SSH_Martin.pdf.

Martin, Ben; Tang, Puay; Morgan, Molly; Glanzel, Wolfgang; Hornbostel, Stefan; Lauer, Gerhard; Lenclud, Gerard; Lima, Luisa; Oppenheim, Charles; Van Den Besselaar, Peter; Zic-Fuchs, Milena 2010: Towards a Bibliometric Database for the Social Sciences and Humanities – A European Scoping Project. Areport produced for ESF, ANR, ESRC, DFG and NOW. Brighton: Science Policy Research Unit, University of Sussex. Available online: https://globalhighered.files.wordpress.com/2010/07/esf_report_final_100309.pdf.

May, R. M. 1997: The scientific wealth of nations. Science 275 (Feb 7, 1997), pp. 793–796. Available online: http://www.jstor.org/stable/2891640 (stable URL).

Meadows, Arthur Jack 1974: Communication in Science. London: Butterworths.

Mendel, Gregor 1866/1996: Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. IV für das Jahr 1865, Abhandlungen, 3–47. Angielski przekład: Experiments in Plant Hybridization. Available online: http://www.esp.org/foundations/genetics/classical/gm-65.pdf.

Meneghini, Rogerio; Packer, Abel L.; Nassi-Calo, Lilian 2008: Articles by Latin American Authors in Prestigious Journals Have Fewer Citations. PloS ONE 3(11). Available online: DOI: 10.1371/journal.pone.0003804. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003804.

Merton, Robert K. 1965: On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript. Chicago: University Chicago Press (II wyd. 1985; III wyd. 1993).

Merton, Robert K. 1968: The Matthew Effect in Science. Science 159 (3810), pp. 56–63; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/merton/matthew1.pdf (29.11.2014).

Merton, Robert K. 1973 / 1982: The Sociology of Science. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-52091-9. Polskie tłumaczenie: 1982: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa.

Merton, Robert K. 1973 (1942): The Normative Structure of Science. [In:] Merton 1973, pp. 267–278. Available online: http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/merton_sociology_science.pdf.

Merton, Robert K. 1988: The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. ISIS79, ss. 606–623; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/merton/matthewii.pdf (29.11.2014).

Merton, Robert K. 1995: The Thomas Theorem and The Matthew Effect. Social Forces 74(2), pp. 379–424; Robert K. Merton 1910–2003, Garfield Library. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/merton/thomastheorem.pdf (29.11.2014).

Merton, Robert K.; Garfield, Eugene 1986: Foreword to Little Science, Big Science and Beyond. [In:] D. J. de S. Price, Little Science, Big Science and Beyond. New York: Columbia University Press. Reprinted in Essays of an Information Scientist 10 (1987), pp. 73–74. Available online: http://www.garfield.library.upenn.edu/lilscibi.html.

Mingers, John; Leydesdorff, Loet 2015: A Review of Theory and Practice in Scientometrics. European Journal of Operational Research. 246 (1) (1 October 2015), pp. 1–19. Available online: DOI: http://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.002; http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1501/1501.05462.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2010a: Kronika MNiSW 04/2010. Projekt nowelizacji ustaw reformujących uczelnie gotowe. Forum Akademickie 04/2010; https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2010/04/kronika-mnisw-042010/.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2010b: KOMUNIKAT nr 19 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/31035ede76959098b434f775295a66b9.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2011: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja dostępna w Internecie: http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/rzetelnosc_broszura_fin_low.pdf (29.11.2014).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012a: Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Publikacja dostępna w Internecie (27.04.2012): http://www.nauka.gov.pl/zespoly-ministra/zespol-specjalistyczny-do-oceny-czasopism-naukowych-dla-potrzeb-przyszlej-oceny-parametrycznej-i-sporzadzenia-wykazu-wybranych-czasopism-naukowych.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U., 2012, poz. 877). Publikacja dostępna w Internecie: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2012c: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (wtorek, 4 września 2012). Publikacja dostępna w Internecie: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e2b810326a6720150d60432bd5adf952.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2013: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Publikacja dostępna w Internecie: http://ewaluacja.indexcopernicus.com/download/20130529_KOMUNIKAT_w_sprawie_kryteriow_i_trybu_oceny_czasopism_naukowych.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2014a: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym; https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2014b: Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych; https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015a: Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Publikacja dostępna w Internecie (1.01.2015): http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015c: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 r. poz. 2015) [wchodzi w życie zdniem 1 stycznia 2017 r.]. Publikacja dostępna w Internecie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2015/D2015000201501.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015d: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Publikacja dostępna w Internecie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1862/D2015000186201.pdf.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015e: Działalność upowszechniająca naukę. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2015f: Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015–2030. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030,akcja,pdf.html.

Mishra, S.K. 2009: Does the Journal Impact Factor Help make a Good Indicator of Academic Performance? Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.159.7508&rep=rep1&type=pdf.

Modzelewski, Karol; Leszczyński, Adam 2011: Nauka nie jest od zarabiania. A humanistyka już na pewno. Gazeta Wyborcza 16 stycznia 2011 r. Wywiad z Karolem Modzelewskim przeprowadzony przez Adama Leszczyńskiego. Publikacja dostępna w Internecie: http://wyborcza.pl/1,97863,8951217,Nauka_nie_jest_od_zarabiania__A_humanistyka___juz.html.

Moed, Henk F. 2005: Citation analysis in research evaluation. Dordrecht: Springer. ISBN:978-1-4020-3713-9 (Print)978-1-4020-3714-6 (Online). “Information Science and Knowledge Management” 9. Available online: http://link.springer.com/book/10.1007%2F1-4020-3714-7; https://books.google.pl/books?id=D9SaJ6awy4gC.

Moed, Henk F. 2010: The Source Normalized Impact per Paper (SNIP) is avalid and sophisticated indicator of journal citation impact. Available online: arXiv:1005.4906; https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.4906.pdf.

Moed, H.F.; De Bruin, R.E.; Van Leeuwen, Thed N. 1995: New bibliometric tools for the assessment of national research performance: data description, overview of indicators and first applications. Scientometrics 33(3), pp. 381–422. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Thed_Van_Leeuwen2/publication/246934846_New_bibliometric_tools_for_the_assessment_of_national_research_performance/links/5515cefd0cf2f7d80a35955b.pdf.

Moed, Henk F.; Linmans, Janus; Nederhof, Anton; Zuccala, Alesia; Lopez Illescas, Carmen; de Moya Anegon, Felix 2009: Options for a Comprehensive Database of Research Outputs in Social Sciences and the Humanities. Standing Committees for the Social Sciences and the Humanities of the European Science Foundation (ESF).

Moed, Henk F.; Van Leeuwen, Th. N. 1996: Impact factors can mislead. Nature 381, p. 186 (16 May 1996). Available online: DOI: 10.1038/381186a0.

Molinari, Alain; Molinari, Jean-Francois 2008: Mathematical aspects of a new criterion for ranking scientific institutions based on the h-index. Scientometrics 75(2), pp. 339–356. Available online: DOI: 10.1007/s11192-007-1872-z (http://dx.doi.org/10.1007/s11192-007-1872-z); (http://www.researchgate.net/profile/Alain_Molinari/publication/49456158_Mathematical_aspects_of_a_new_criterion_for_ranking_scientific_institutions_based_on_the_h-index/links/00b7d527d691724d25000000.pdf.

Molinari, Jean-Francois; Molinari, Alain 2008: A new methodology for ranking scientific institutions. Scientometrics 75(1), pp. 163–174. Available online: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-007-1853-2; https://www.researchgate.net/profile/Alain_Molinari/publication/49456157_A_new_methodology_for_ranking_scientific_institutions/links/00b7d527aa6d3ca656000000.pdf.

Molinié, Antoinette; Bodenhausen, Geoffrey 2010: Bibliometrics as Weapons of Mass Citation. CHIMIA International Journal for Chemistry 64(1–2), pp. 78–89. Available online: DOI: 10.2533/chimia.2010.78; http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2010.78; https://www.researchgate.net/profile/Geoffrey_Bodenhausen/publication/49664045_Bibliometrics_as_weapons_of_mass_citation/links/00b4952000aa4e88b0000000.pdf.

Molinié, Antoinette; Bodenhausen, Geoffrey 2011: The Kinship or k-Index as an Antidote. Against the Toxic Effects of h-Indices. CHIMIA International Journal for Chemistry 65(6), pp. 78–89. Available online: DOI: 10.2533/chimia.2011.433; http://dx.doi.org/10.2533/chimia.2011.433; https://www.researchgate.net/profile/Geoffrey_Bodenhausen/publication/51528627_The_kinship_or_k-index_as_an_antidote_against_the_toxic_effects_of_h-indices/links/00b4952000aa2528a1000000.pdf.

Monastersky, Richard 2005/2006: The number that’s devouring science. The Chronicle of Higher Education, October 14, 2005. Section: Research & Publishing 52(8), p. A12. Available online: https://www3.nd.edu/~pkamat/citations/chronicle.pdf. Pol. tłum.: Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor – kiedyś prosta metoda tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania grantów. EBIB 3/2006 (76). Przekład: Maciej Dynkowski. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.ebib.info/2006/73/monastersky.php.

Mongeon, Philippe; Paul-Hus, Adčle 2014: The journal coverage of bibliometric databases: A comparison of Scopus and Web of Science. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. Available online: DOI: 10.1007/s11192-015-1765-5; arXiv:1511.08096v1; http://www.asis.org/SIG/SIGMET/data/uploads/sigmet2014/mongeon.pdf (ASIS&T 2014 Annual Meeting: Metrics 2014 Workshop).

Moravcsik, Michael Julius 1973: Measures of scientific growth. Research Policy 2(3), pp. 266–275. DOI: 10.1016/0048-7333(73)90006-1. Available online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733373900061.

Moravcsik, Michael Julius 1985: Address at the presentation of the first Derek de Solla Price Award to EugeneGarfield on December 20, 1984. Scientometrics 7(3), pp. 43–44. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02017141.

Moravcsik, Michael Julius 1988: On the Road to Worldwide Science: Contributions to Science Development. Singapore, New Jersey, Hong Kong: World Scientific. Available online: https://books.google.pl/books?id=CAy1lN8wiD4C.

Morawski, Roman Z. 2015: Nauka w czasach biurokracji. Ukaże się w: K. Baranowski, J. Sośnicka (red.), Inżynier z duszą humanisty. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2016. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.doktoranci.elka.pw.edu.pl/wp/wp-content/uploads/2015/10/Morawski-2016-Nauka-w-czasach-biurokracji-RZM-2015-10-19.pdf.

Moreira, A. G.; Zeng, Xiao Han T.; Amaral, Luís A. Nunes 2015: The Distribution of the Asymptotic Number of Citations to Sets of Publications by a Researcher or From an Academic Department Are Consistent With a Discrete Lognormal Model. Available online: http://arxiv.org/pdf/1511.00716.pdf.

Muga, David 1973: The Ortega hypothesis reconsidered. Göteborg: Sociologiska Institutionen Vid Göteborgs Universitet.

Mulkay, Michael J. 1974: Methodology in the sociology of science: Some reflections on the study of radio astronomy. Social Science Information 13/2, April 1974, pp. 107–119. Available online: http://ssi.sagepub.com/content/13/2/107.full.pdf.

Muldner-Nieckowski, Piotr 2015: Fabryczny sposób na budowanie dorobku. Forum Akademickie 7–8/2015, s. 99. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2015/07-08/fabryczny-sposob-na-budowanie-dorobku/.

Murphy, Larry J. 1973: Lotka’s Law in the Humanities? Journal of the American Society for Information Science 24 (6), pp. 461–462. Available online: DOI: 10.1002/asi.4630240607.

Nacke, O. 1979: Informetrie: eine neuer Name für eine neue Disziplin. Nachrichten für Documentation 30(6), pp. 219–226.

Nalimov, Vasily Vasilyvich 1969–2001: Publications and Books by Nalimov and essays on him. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/nalimov.html.

Nalimov, Vasily Vasilevich; Mulchenko, Z.M. 1967: Čto my ždem ot naukometrii: [W:] Materialy k symposium “Issledovanie operacij i analiz razvitija nauki”. Č.1. Metody analiza razvitija nauki. Moskva.

Nalimov Vasily Vasilevich, Mulchenko, Z.M. 1969/1971a: Наукометрия, Изучение развития науки как информационного процесса (Naukometriya Izuchenie razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa). Москва: Издательство “Наука”. Главная Редакция Физико-Математической Литературы. [1971a: Measurement of Science: Study of the Development of Science as an Information Process. Washington DC: Foreign Technology Division, 13 October, 1971.]. Available online: http://bookre.org/reader?file=578482.

Nalimov, Vasily Vasilevich; Mulchenko, Z.M. 1971b: Naukometria. Tłum. Stanisław Zasada. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Naranan, S. 1989: “Power law” version of Bradford’s law: Statistical tests and methods of estimation. Scientometrics 17(3), pp. 211–226. Available online: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1007/BF02026411?journalCode=11192.

Narin, Francis 1976: Evaluative bibliometrics: the use of publication and citation analysis in the evaluation of scientific activity. Cherry Hill, NJ, New Jersey: Computer Horizons, Inc. Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.8004&rep=rep1&type=pdf.

Nash-Stewart, Charlotte E. 2012: Does Bradford’s Law of Scattering predict the size of the literature in Cochrane Reviews? Journal of the Medical Library Association (2012 Apr) 100(2), pp. 135–138. Available online: DOI: 10.3163/1536-5050.100.2.013; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3324807/pdf/mlab-100-02-135.pdf.

Nature 2010: Editorial: ‘Back to Books’. Nature 463, p. 588. Available online: http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7281/full/463588a.html.

Von Necke, Otto 1979: Informetrie: Ein neuer Name für eine neue Disziplin. Begriffsbestimmung Wissenstand und Entwicklungsplan. Nachrichten fur Dokumenttation 30(6), pp. 219–226.

Nederhof, Anthon J.; Zwaan, Rolf A. 1991: Quality judgements of journals as indicators of research performance in the humanities and the social and behavioral sciences. Journal of the American Society for Information Science 42(5), pp. 332–340. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<332::AID-ASI3>3.0.CO;2-8/abstract.

Neuberger, James; Counsell, Christopher 2002: Impact factors: uses and abuses. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 14/3 (2002 March), pp. 209–211. Available online: http://journals.lww.com/eurojgh/Fulltext/2002/03000/Impact_factors__uses_and_abuses.1.aspx.

Nicolaisen, Jeppe 2003: The social act of citing: Towards new horizons in citation theory. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 40(1), pp. 12–20. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.1450400102/abstract.

Nicolaisen, Jeppe 2007: Citation Analysis. Annual Review of Information Science and Technology 41(1), chapter 13, pp. 609–641. Available online: DOI:10.1002/aris.2007.1440410120; https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Readings/Nicolaisen%20citation%20analysis%20ARIST%202008.pdf.

Nicolaisen, Jeppe; Hjřrland, Birger 2007: Practical potentials of Bradford’s law: acritical examination of the received view. Journal of Documentation 63(3), pp. 359–377. Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.149.8217&rep=rep1&type=pdf.

Nobelprize.org. The Official Web Site of the Nobel Prize 2015: Nobel Prizes and Laureates. Available online: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/.

Van Noorden, Richard 2011: Science publishing: The trouble with retractions. Nature 478, pp. 26–28. Available online: DOI: 10.1038/478026a; http://www.nature.com/news/2011/111005/pdf/478026a.pdf.

Nowak, Piotr 2004a: Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi: możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie) 2, ss. 5–18.

Nowak, Piotr 2004b: Wykorzystanie prawa S. C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych wbibliotekach wąskodziedzinowych. Biblioteka 8, ss. 135–142.

Nowak, Piotr 2006 (2008, wyd. 2): Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Nowak, Piotr 2013: Funkcje współczesnych czasopism naukowych – pomiędzy wyobrażeniami a rzeczywistością. Biuletyn EBIB 8(144)/2013. Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny. Publikacja dostępna w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/131/261.

Noyons, E.C.M.; Nederhof, A.J. 1989: International comparisons of departments’ research performance and assessment of external knowledge transfer in the humanities and the social and behavioral sciences. Leiden: University of Leiden.

O’Connor, Daniel O.; Voos, Henry 1981: Empirical Laws, Theory Construction and Bibliometrics. Library Trends 30(1), pp. 9–20. Available online: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7186/librarytrendsv30i1d_opt.pdf.

OECD 1985: Summary Record of the OECD Workshop on Science and Technology Indicators in the Higher Education Sector, DSTI/SPR/85.60. Paris: OECD.

OECD 1989: The Measurement of Scientific and Technical Activities: R&D Statistics and Output Measurement in the Higher Education Sector. Paris: OECD.

Ogden, Trevor L.; Bartley, David L. 2008: The Ups and Downs of Journal Impact Factors. Annals of Occupational Hygiene 52(2), pp. 73–82. Available online: http://annhyg.oxfordjournals.org/content/52/2/73.full.pdf+html.

Oluić-Vuković, Vesna 1997: Bradford’s distribution: From the classical bibliometric “law” to the more general stochastic models. Journal of the American Society for Information Science 48(9), pp. 833–842, September 1997. Available online: http://www.readcube.com/articles/10.1002%2F(SICI)1097-4571(199709)48%3A9<833%3A%3AAID-ASI7>3.0.CO%3B2-S?r3_referer. Reprinted in: Hahn, Buckland (eds.) 1998, pp. 245–254.

Open Access Max-Planck-Geselschaft 2003/2005: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (22 October 2003). Available online: http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration; http://openaccess.mpg.de/67605/berlin_declaration_engl.pdf. Tłumaczenie polskie: Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych, [przyrodniczych i technicznych] i humanistyce. EBIB Nr 2/2005 (63). Przekład: Bożena Bednarek-Michalska, grudzień 2004 r. Weryfikacja: Joanna Grzeskowiak, styczeń 2005 r. Publikacja dostępna w Internecie: http://openaccess.mpg.de/67616/Berlin_Erklaerung_pl.pdf.

Open Society Institute 2002: Read the Budapest Open Access Initiative. Available online: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read.

Opthof, Tobias 1997: Sense and nonsense about the impact factor. Cardiovascular Research 33, pp. 1–7. Available online: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6363(96)00215-5; http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/cardiovascres/33/1/1.full.pdf.

Oransky, Ivan 2015: Top 10 most highly cited retracted papers. Retraction Watch, December 28th, 2015. Available online: http://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/top-10-most-highly-cited-retracted-papers/.

Oransky, Ivan; Marcus, Adam 2010: Why write ablog about retractions? Abailable online: http://retractionwatch.com/2010/08/03/why-write-a-blog-about-retractions/.

Osareh, Farideh 1996: Bibliometrics, citationanalysis and co-citationanalysis: A Review of literature. Libri 46(3), pp. 149–158. Available online: http://www.degruyter.com/view/j/libr.1996.46.issue-3/libr.1996.46.3.149/libr.1996.46.3.149.xml.

Osareh, Farideh; Mostafavi, Esmaeel 2011: Lotka’s Law and authorship distribution in Computer Science using Web of Science (WoS) during 1986–2009. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management 5(2), pp. 171–183. Available online: DOI: 10.1080/09737766.2011.10700911; http://www.fosareh.net/fa/files/pdf/Osareh-mostafavi-collnet%5B1%5D.doc.

Osiński, Zbigniew 2012: Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski. [W:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, ss. 605–616. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2363/Bibliometria_metoda_analizy_i_oceny_dorobku_naukowego_historykow_najnowszych_dziejow_Polski.pdf.

Osiński, Zbigniew 2013a: Wady i zalety stosowania bibliometrii w nauce. Wiadomości Uniwersyteckie 9, ss. 36–40. Publikacja dostępna w Internecie: http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/2013/wu199_net.pdf.

Osiński, Zbigniew 2013b: Bożek miary naukowców. Refleksje o bibliometrii (1). Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 12/2013 (185), 29 listopada 2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2683:boek-miary-naukowcow&catid=284&Itemid=30.

Osiński, Zbigniew 2013c: Mierzenie umysłów. Refleksje o bibliometrii (2). Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1/2014 (186), 21 grudnia 2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2709:mierzenie-umysow&catid=284&Itemid=30.

Osiński, Zbigniew 2014a: Zalety i wady bibliometrii. Refleksje o bibliometrii (3). Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 2/2014 (187), 30 stycznia 2014. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:zalety-i-wady-bibliometrii&catid=284&Itemid=30.

Osiński, Zbigniew 2014b: Ocena dorobku naukowego w humanistyce. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (23 maja 2014 r.). Publikacja dostępna w Internecie: http://kkhp.pl/dokumenty/dyskusje/dyskusja-o-postulatach-zmian-w-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym-2/z-osinski-ocena-dorobku-naukowego-w-humanistyce/.

Ossowska, Maria; Ossowski, Stanisław 1935/1936 (reprinted 1964, 1982): Nauka o nauce. Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój XX/1935, ss. 1–12. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=20723; English translation: M. Ossowska, S. Ossowski 1936 (reprinted 1964, 1982): The Science of Science. Organon. International Review 1/1936, pp. 1–12; reprinted in: Minerva 3, 1/1964, pp. 72–82; reprinted in Walentynowicz (ed.) 1982, pp. 82–95.

Otlet, Paul 1934: Traitée de Documentation. Le livre sur le Livre. Theorie et Pratique. Brussels: Van Keerberghen.

Otsu, K. 1982: A bibliometric study of Japanese science and social science publications. Library and Information Science 21, pp. 19–27.

Pacholski, Leszek 2013: Segregujmy się sami (Naukowcy polemizują z prof. Tumańskim. Krytyka „listy filadelfijskiej” bezpodstawna?). Polityka 10 lipca 2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1548773,1,naukowcy-polemizuja-z-prof-tumanskim-krytyka-listy-filadelfijskiej-bezpodstawna.read.

Park, Han Woo; Leydesdorff, Loet 2008: Korean journals in the Science Citation Index: What do they reveal about the intellectual structure of S&T in Korea? Scientometrics 75(3), pp. 439–462. Available online: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0911/0911.1456.pdf.

Pawłowski, Lucjan 2013: Jak oceniać naukowców? (Naukowcy polemizują z prof. Tumańskim. Krytyka „listy filadelfijskiej” bezpodstawna?). Polityka 10 lipca 2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1548773,3,naukowcy-polemizuja-z-prof-tumanskim-krytyka-listy-filadelfijskiej-bezpodstawna.read#PhotoSwipe1426094269986.

Peres, F.C.; et al. 1996: Brazilian Agricultural Science Citation Index: IBCCAg: preliminary results. Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Information Specialists 41(1), pp. 67–69.

Petryński, Wacław 2008: Bilet na Titanica. Forum Akademickie 7–8/2008. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2008/07-08/26_bilet_na_titanica.html.

Pendlebury, David A. 2009: The use and misuse of journal metrics and other citation indicators. Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis 57 (2009), pp. 1–11. Available online: DOI: 10.1007/s00005-009-0008-y; http://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls690_109/Readings/2009Pendlebury-UseMisueJournalMetrics.pdf.

Pfeffer, Suzanne 2011: Impact factors – what the H? President’s message. The American Society for Biochemistry and Molecular Biology. Available online: http://www.asbmb.org/asbmbtoday/asbmbtoday_article.aspx?id=11078.

Pilc, Andrzej 2002a–2012d: Publications on Bibliometry. Publikacje dostępne w Internecie: http://www.andrzejpilc.pl/index.php/publications-on-bibliometry.

Pilc, Andrzej 2002a: Królowie nauki, ranking polskich uczonych. Wprost 2002, 21.05 nr 14/2002 (1010). Publikacja dostępna w Internecie: http://www.e-physica.pl/files/pdfy/krol-nauki-wprost-21-05-02-doc.pdf.

Pilc, Andrzej 2002b: Najczęściej cytowani naukowcy oraz prace naukowe w Polsce. Raport za lata 1965–2001 na podstawie bazy „Science Citation Inex” dotyczącej wszystkich światowych publikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa 151–2/2002, ss. 65–82. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.bg.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=119.

Pilc, Andrzej 2002c: Ranking naukowców polskich wdziedzinie biologii i medycyny. Kardiologa Polska 57/2002, ss. 360–362.

Pilc, Andrzej 2004a: Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu farmakologii PAN w Krakowie. Nauka 2/2004, ss. 149–153. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2004/02/N_204_09_pilc.pdf.

Pilc, Andrzej 2004b: Podstawowy wskaźnik jakości. Forum Akademickie 7–8/2004, ss. 40–43. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2004/07-08/13-za-podstawowy_wskaznik_jakosci.htm.

Pilc, Andrzej 2005a: Najczęściej cytowane. Forum Akademickie 4/2005, ss. 38–39. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2005/04/16-za-najczesciej_cytowane.htm.

Pilc, Andrzej 2005b: Na tropach jakości w nauce: współczynnik h w naukach biomedycznych w Polsce. Forum Akademickie 12/2005, ss. 36–37. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2005/12/15-za-na_tropach_jakosci_w_nauce.htm.

Pilc, Andrzej 2006a: Farmakologia: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 5/2006, ss. 28–31. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/05/28_farmakologia.html.

Pilc, Andrzej 2006b: Flora i fauna w środowisku: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 6/2006, ss. 2–34. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/06/32_flora_i_fauna.html.

Pilc, Andrzej 2006c: Neuroscience & behavior: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 7–8/2006, ss. 52–54. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/07-08/52_neuroscience_and_behaviour.html.

Pilc, Andrzej 2006d: Immunologia i mikrobiologia: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 9/2006, ss. 30–31. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/09/30_immunologia_i_mikrobiologia.html.

Pilc, Andrzej 2006e: Medycyna kliniczna: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 10/2006, ss. 26–30. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/10/26_medycyna_kliniczna.html.

Pilc, Andrzej 2006f: Biologia i biochemia: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 11/2006, ss. 26–30. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/11/25_biologia_i_biochemia.html.

Pilc, Andrzej 2006g: Biologia molekularna i genetyka: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 12/2006, ss. 32–36. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2006/12/32_biologia_molekularna_i_genetyka.html.

Pilc, Andrzej 2007a: Nauki rolnicze: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Forum Akademickie 6/2007, ss. 24–28. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2007/06/24_nauki_rolnicze.html.

Pilc, Andrzej 2007b: Lepsi od Węgier, słabsi od Hiszpanii: dane na temat publikacji wchodzących w skład współczynnika H dla Polski w okresie od stycznia 2000 do lipca 2007. Forum Akademickie 10/2007, ss. 28–29. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2007/10/28_lepsi_od_wegier_slabsi_od_hiszpanii.html.

Pilc, Andrzej 2007c: Wirtualna rzeczywistość naukowa. Forum Akademickie 11/2007, ss. 22–23. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2007/11/22_wirtualna_rzeczywistosc_naukowa.html.

Pilc, Andrzej 2007d: Polskie publikacje z lat 2000–2007 wchodzące w skład współczynnika H dla biologii molekularnej i biochemii. Postępy Biochemii 53/2007, ss. 199–201.

Pilc, Andrzej 2008a: Cytowalność akademików: publikacje z afiliacją Polskiej Akademii Nauk z lat 2000–2007 wchodzące w skład współczynnika H dla tej instytucji. Forum Akademickie 1/2008, ss. 32–33. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2008/01/32_cytowalnosc_akademikow.html.

Pilc, Andrzej 2008b: Drugie miejsce w kraju: publikacje zafiliacją UJ z lat 2000–07 wchodzące w skład współczynnika H tej instytucji. Forum Akademickie 2/2008, ss. 26–27. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2008/02/26_drugie_miejsce_w_kraju.html.

Pilc, Andrzej (z Proń, A.; Szatyłowicz H.) 2008c: Okręty flagowe polskiej nauki? Przegląd 13/2008, ss. 1–3. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.tygodnikprzeglad.pl/okrety-flagowe-polskiej-nauki/.

Pilc, Andrzej 2008d: The use of citation indicators to identify and support high quality research in Poland. Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis 56/2008, ss. 381–384. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/publication/23556632_The_use_of_citation_indicators_to_identify_and_support_high-quality_research_in_Poland.

Pilc, Andrzej 2010: Kategoryzacja Jednostek Naukowych 2010. Do czterech razy sztuka? PAUza Akademicka 102, 16 grudnia 2010, s. 1. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/102_1_2010.pdf.

Pilc, Andrzej 2011a: Wysoko cytowani naukowcy wydziałów biomedycznych UJ ostatniego dziesięciolecia. Analiza w skali lokalnej i międzynarodowej. Alma Mater 137–138/2011, ss. 18–19. Publikacja dostępna w Internecie: http://issuu.com/alma-mater/docs/alma_137_8_3/18.

Pilc, Andrzej 2011–2012: Czy warto publikować analizy naukometryczne? Polscy badacze z dziedziny biomedycyny o najwyższym współczynniku h po roku 2000. PAUza Akademicka 147–149, 22 grudnia 2011– 5 stycznia 2012, ss. 6–7. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/147_149_6&7_2011.pdf.

Pilc, Andrzej 2012a: Czy h mniejsze czy większe – pomiar musi być taki sam. (Odpowiedź na polemikę Adama Pronia i Haliny Szatyłowicz). PAUza Akademicka 156, 23 lutego 2012, s. 2. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/156_2_2012.pdf.

Pilc, Andrzej 2012b: IF ma się dobrze. Forum Akademickie 1/2012, ss. 36–37. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.imp.lodz.pl/upload/aktualnosci/artykul_pilc.pdf.

Pilc, Andrzej 2012c: Małpa brzytwą – czyli dlaczego w Polsce nie będzie Nobla wdziedzinie nauki. PAUza Akademicka 164, 19 kwietnia 2012, s. 4. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/164_4_2012.pdf.

Pilc, Andrzej 2012d: „Okręty Flagowe” naszej nauki i jej„łodzie podwodne”. PAUza Akademicka 175, 6 września 2012, s. 4. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/175_4_2012.pdf.

Pilc, Andrzej 2015: Naukometria – nieporozumienie czy konieczność? PAUza Akademicka 286, 26 lutego 2015, s. 1. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/286_1_2015.pdf.

Pindlowa, Wanda 1988: Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką. Studia o Książce 17, ss. 301–327.

Pindlowa, Wanda 1990: Bibliometria, informetria i scientometria – refleksje terminologiczne i wzajemne relacje. [W:] Kocójowa, Maria (red.). Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydawnictwo UJ (Uniwersytet Jagielloński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 959. Prace Historyczno-Literackie 74), ss. 63–73.

Pindlowa, Wanda 1994: Informetria w nauce oinformacji: metody i problemy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Plaza, L.M.; et al. 1998: Significance of domestic databases in the assessment of research activity: evaluation of Spanish research on plant sciences. 5. Międzynarodowa Konferencja nt. Wskaźników w nauce i Technice, Hinxton, 4–6 czerwca 1998 (poster).

The PLoS MEDICINE Editors 2006: EDITORIAL: The Impact Factor Game. It is time to find a better way to assess the scientific literature. PLoS Medicine 3(6), June 2006, pp. 707–708; e291. Available online: DOI: 10.1371/journal.pmed.0030291; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1475651/pdf/pmed.0030291.pdf.

Płaźnik, Adam 2015: Naukometria – czyli jak z ersatzu zrobić stare wino. PAUza Akademicka 288, 12 marca 2015, s. 1. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/288_1_2015.pdf.

Polish Academy of Sciences 2009: The past, present and future of the impact factor and other tools of scientometrics: (their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions, and countries): articles based on presentations delivered at the international conference, organized under the patronage of the President of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, September 26, 2008. Warsaw: Polish Academy of Sciences.

Potter, William Gray 1981: Lotka’s Law Revisited. Library Trends (Summer 1981: Bibliometrics), pp. 21–39. Available online: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7191/librarytrendsv30i1e_opt.pdf.

Price S., Derek J. – zob. Solla Price, Derek J. de

Priem, Jason 2014: Altmetrics. Chapter from Blaise Cronin, Cassidy R. Sugimoto (eds.) 2014. Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact. Cambridge, Massachusetts, USA – London, England UK: The MIT Press. Available online: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1507/1507.01328.pdf.

Priem, J.; Taraborelli, D.; Groth, P.; Neylon, C. 2010: Altmetrics: A manifesto (26 October 2010). Available online: http://altmetrics.org/manifesto/.

Pritchard, Alain 1969a: Statistical bibliography; an interim bibliography. London: North-Western Polytechnic, School of Librarianship.

Pritchard, Alain 1969b: Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation 25, pp. 348–349. Available online: https://www.researchgate.net/publication/236031787_Statistical_Bibliography_or_Bibliometrics.

Proń, Adam; Kosmulski, Marek 2015a: Bronimy bibliometrii 2015. PAUza Akademicka 312, 29 października 2015. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/312_3_2015.pdf.

Proń, Adam; Kosmulski, Marek 2015b: Nauka a sport. PAUza Akademicka 319–321, 17–31 grudnia 2015. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/319_321_3&4_2015.pdf.

Proń, Adam; Szatyłowicz, Halina 2012: Naukowcy z dużym h. PAUza Akademicka 153, 2 lutego 2012, ss. 2–3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/153_2&3_2012.pdf.

Van Raan, Anthony F. J. 2004: Sleeping beauties in science. Scientometrics 59(3), pp. 467–472. Available online: http://www.cwts.nl/tvr/documents/avr-slbeau-scientom.pdf.

Racki, Grzegorz 1995–2013: Publikacje naukowe. Publikacje dostępne w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publications.

Racki, Grzegorz 1995: Nauki geologiczne w Science Citation Index. Przegląd Geologiczny 43(10), ss. 843–844. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.researchgate.net/publication/268746303_Nauki_geologiczne_w_Science_Citation_Index.

Racki, Grzegorz 1996a: Geologia polska w świetle Science Citation Index. Przegląd Geologiczny 44(9), ss. 928–930. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/269633723_Geologia_polska_w_wietle_Science_Citation_Index/links/54908da30cf214269f26f42e.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 1996b: Gdzie jesteśmy w świetle międzynarodowych baz bibliograficznych? Gazeta uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1 (37), październik 1996. Publikacja dostępna w Internecie: http://gazeta.us.edu.pl/node/201011.

Racki, Grzegorz 1997a: Ranking polskich periodyków geologicznych. Przegląd Geologiczny 45(2), ss. 161–166. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/269403601_Ranking_polskich_periodykw_geologicznych/links/548a2d260cf2d1800d7aa919.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 1997b: Palaeontology in Science Citation Index 1995. Lethaia 30, 15.04.1997, ss. 17–18. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/240613853_Palaeontology_in_Science_Citation_Index_1995/links/0046351c63b25b74ec000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 1997c: Idziemy wgórę (!?). Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego Katowicach 1 (46), październik 1997. Publikacja dostępna w Internecie: http://gazeta.us.edu.pl/node/200871.

Racki, Grzegorz 1998: Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981–1995. Przegląd Geologiczny 46(2), ss. 133–137. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/269633580_Najbardziej_znane_polskie_publikacje_zagraniczne_w_dziedzinie_nauk_o_Ziemi_z_lat_1981 1995/links/54908c460cf2d1800d86c2d4.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 1998: Uniwersytet Śląski w międzynarodowych bazach danych. Gazeta uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3 (59), grudzień 1998. Publikacja dostępna w Internecie: http://gazeta.us.edu.pl/node/195211.

Racki, Grzegorz 1999a: Lista filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych. Przegląd Geologiczny 47(10), ss. 889–894.

Racki, Grzegorz 1999b: Z listy filadelfijskiej. Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 9, ss. 8–10.

Racki, Grzegorz 1999c: O hipotezie Czerwonej Królowej. Forum Akademickie 12/1999, ss. 30–31. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/266911594_O_hipotezie_Czerwonej_Krlowej/links/54c8026d0cf22d626a385926.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 1999d: Nowa baza danych Uniwersytetu Śląskiego dla nauk humanistycznych. Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 7 (63), lipiec 1999. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/273383577_Nowa_baza_danych_Uniwersytetu_lskiego_dla_nauk_humanistycznych/links/5500075a0cf204d683b2bf31.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 1999e: Naukometria, bibliometria, publikacje, cytowania. Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 8 (64), maj 1999. Publikacja dostępna w Internecie: http://gu.us.edu.pl/node/192691.

Racki, Grzegorz 2000: POLEMIKI: Przeciw zaściankowości w nauce. Forum Akademickie 03/2000, ss. 26–28. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/271446047_POLEMIKI_Przeciw_zaciankowoci_w_nauce/links/54c812cf0cf289f0cecfb3a3.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl; http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/03/artykuly/10-polemiki.htm.

Racki, Grzegorz 2000: The evolving international impact of Acta Geologica Polonica 1995–1999. Acta Geologica Polonica 50(4), December 2000, pp. 501–504. Available online: http://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/241186196_The_evolving_international_impact_of_Acta_Geologica_Polonica_1995-1999/links/00b7d51d19cc36f519000000.pdf?ev=pub_ext_doc_dl&origin=publication_detail&inViewer=true.

Racki, Grzegorz 2001a: Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk oz iemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland [The highest cited Polish publications in Earth Sciences from the nineties (based on National Citation Reports – Poland 1999). Przegląd Geologiczny 49(7), ss. 584–590. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/269411290_Najczciej_cytowane_polskie_publikacje_z_dziedziny_nauk_o_ziemi_z_lat_90._%28na_podstawie_National_Citation_Reports_-_Poland_The_highest_cited_Polish_publications_in_Earth_Sciences_from_the_nineties_%28based_on_National_Citation_Reports_-_Poland_1999%29/links/548b79520cf2d1800d7db7cd.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2001b: POLEMIKI: Jak i po co dyskutować? Forum Akademickie 09/2001, ss. 46–47. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/271446024_POLEMIKI_Jak_i_po_co_dyskutowa/links/54f449c40cf24eb8794da1ed.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2002a: Parametryczny system oceny jednostek naukowych przez KBN: prognozy i postulaty [The parameter point system of evaluation of scientific institutions by the State Committee for Scientific Research: Forecasts and postulates]. Zagadnienia Naukoznawstwa 36(1–2), 06/2002, pp. 51–58. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/268207846_Parametryczny_system_oceny_jednostek_naukowych_przez_KBN_prognozy_i_postulaty_The_parameter_point_system_of_evaluation_of_scientific_institutions_by_the_State_Committee_for_Scientific_Research_Forecasts_and_postulates/links/5463ae360cf2c0c6aec4f6b8.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2002b: Polish Polar Research as a medium of international scientific communication 1996–2002 Polish Polar Research 23(3–4), 03/2002, pp. 279–292. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/229000771_Polish_Polar_Research_as_a_medium_of_international_scientific_communication_19962002/links/00b7d51c38653342dd000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2002c: POLEMIKI: Krytycznie o liście czasopism Zespołu T12. Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 10/2002. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publications?sorting=newest&page=5; https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/271446239_POILEMIKI_Krytycznie_o_licie_czasopism_Zespou_T12/links/54c814480cf238bb7d0d379f.pdf.

Racki, Grzegorz 2003a: Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej [Polish geographical journals vs. international scientific communication. Przegląd Geograficzny. Polśkiĭ geograficheskiĭ obzor. Polish geographical review. Revue polonaise de géographie 75(1), 03/2003, pp. 101–119. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/257494391_Polskie_czasopisma_geograficzne_a_midzynarodowy_obieg_informacji_naukowej_Polish_geographical_journals_vs._international_scientific_communication/links/02e7e525555748037f000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2003b: Komu bliżej do Filadelfii? Przegląd Geologiczny 05/2003; 47(5), ss. 380–388. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/258568578_Komu_bliej_do_Filadelfii/links/00b49528b326b439a8000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2003c: Geologia polska na przełomie tysiącleci (wświetle filadelfijskich baz danych). Przegląd Geologiczny 07/2003; 51(7), ss. 555–559. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/249424122_Geologia_polska_na_przeomie_tysicleci_%28w_wietle_filadelfijskich_baz_danych%29/links/0c960528b3179d930b000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2003d: “HOT” articles in modern sedimentary research: the updated list. IAS Newsletter 12/2003; 167, ss. 1–3. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/268207860_HOT_articles_in_modern_sedimentary_research_the_updated_list/links/5463aff50cf2837efdb343df.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2004a: Acta Geophysica Polonica w międzynarodowym obiegu informacji naukowej 1996–2003 [Role of Acta Geophysica Polonica in International Scientific Communication 1996–2003]. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. 01/2004; 348(M–26):71–92. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/263928403_Acta_Geophysica_Polonica_w_midzynarodowym_obiegu_informacji_naukowej_1996-2003_Role_of_Acta_Geophysica_Polonica_in_International_Scientific_Communication_19962003/links/00b4953c5bd38b38c0000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2004b: „Geological Quarterly” wświetle indeksów cytowań ISI. Przegląd Geologiczny 52(9), ss. 866–872. Publikacja dostępna w Internecie: http://kse.wnoz.us.edu.pl/pdf/9-Racki.pdf; https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/249442376_Geological_Quarterly_w_wietle_indeksw_cytowa_ISI/links/00463528b345d81aa1000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2005a: POLEMIKI: Dwuznaczny urok rankingu. Forum Akademickie 01/2005, s. 40.Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/271445965_POLEMIKI_Dwuznaczny_urok_rankingu/links/54c808d00cf22d626a38997f.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2005b: Increasing international impact of Polish Polar Research. Polish Polar Research 26(1), ss. 85–86. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/241144273_Increasing_international_impact_of_Polish_Polar_Research/links/02e7e51c81eccd91cd000000.pdf?origin=publication_list&ev=prf_pub_xdl.

Racki, Grzegorz 2005c: Pułapki „Master” Journal List z Filadelfii. Przegląd Geologiczny 53(7), ss. 560–561. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_07_16.pdf; https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/249457548_Puapki_Master_Journal_List_z_Filadelfii/links/0c96052557f09efe4c000000.pdf.

Racki, Grzegorz 2005d: Filadelfijskie zmiany. Forum Akademickie 10/2005; 12(10), s. 35. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/271445875_Filadelfijskie_zmiany/links/54c80a680cf289f0cecf5e96.pdf.

Racki, Grzegorz 2007: Które dyscypliny nauki polskiej reprezentują najwyższy poziom? Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e43b787a34caff79e1051df4a8e10fdd.pdf.

Racki, Grzegorz 2009a: Które dyscypliny nauki polskiej reprezentują najwyższy poziom? Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1/2009, ss. 44–48. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Racki/publication/240488622_Ktre_dyscypliny_nauki_polskiej_reprezentuj_najwyszy_poziom/links/0c96051c5a3222b103000000.pdf; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e43b787a34caff79e1051df4a8e10fdd.pdf.

Racki, Grzegorz 2009b: Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych. Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa zokazji 10-lecia bazy danych Baz-Tech, Bydgoszcz (Poland), 27–29 May 2009. [Tekst + prezentacja]; EBIB Materiały Konferencyjne 01/2009 nr 19. Publikacja dostępna w Internecie: Repozytorium e-LiS (e-Prints in Library & Information Science), http://eprints.rclis.org/13432/1/racki_baztech_bydgoszcz.pdf; http://eprints.rclis.org/13432/2/racki_baztech_bydgoszcz_prezentacja.pdf (prezentacja).

Racki, Grzegorz 2009c: Jak podwyższyć impact factor czasopisma (i ministerialne dotacje dla instytutu)? Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 3/2009, ss. 33–41. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/jak-podwyzszyc-impact-factor-czasopisma-i-ministerialne-dotacje-dla-instytutu-prof-grzegorz-racki,archiwum,1,akcja,print.html.

Racki, Grzegorz, Drabek Aneta 2010: Kulisy listy czasopism punktowanych. Forum Akademickie 12. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2010/12/kulisy-listy-czasopism-punktowanych/.

Racki, Grzegorz, Drabek Aneta 2013: Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać? Forum Akademickie 2/2013, ss. 40–43. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/02/cytowania-i-wskaznik-hirscha-gdzie-szukac-jak-obliczac/.

Rada Instytutu Filozofii UW 2015: Uchwała Rady Instytutu Filozofii UW w sprawie proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.filozofia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/Uchwała-Rady-Naukowej-IF-UW.pdf.

Radicchi, Fillippo; Fortunato, Sansto; Castellano, Claudio 2008: Universality of citation distributions: toward an objective measure of scientific impact. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 105(45), 2008 Nov 11, pp. 17268–17272. Available online: DOI: 10.1073/pnas.0806977105; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2582263/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2582263/pdf/zpq17268.pdf.

Raisig, L. Milles 1960: Mathematical evaluation of the scientific serial. Science 131, pp. 1417–1419. Available online: http://www.ganino.com/games/Science/science%20magazine%201960-1961/root/data/Science%201960-1961/pdf/1960_v131_n3411/1705280.pdf.

Rana, Shushan 2012: Bibliometric analysis of output and visibility of science and technology in Singapore during 2000–2009. Webology 9(1), Article 96. Available online: http://www.webology.org/2012/v9n1/a96.html.

Ratajewski, Jerzy 1973: Wstęp do informacji naukowej. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Ratajewski, Jerzy 1982: Biblioteki naukowe i fachowe oraz ośrodki informacji naukowo-technicznej w komunikacji społecznej. Katowice: Uniwersytet Śląski. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 490.

Ratajewski, Jerzy 1993: Elementy naukoznawstwa igłówne kierunki rozwoju nauki europejskiej. Katowice: Uniwersytet Śląski. „Skrypty Uniwersytetu Śląskiego” nr 480.

Ratajewski, Jerzy 1994: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). Katowice: Uniwersytet Śląski.

Ratajewski, Jerzy 1999: Naukometria, bibliometria, publikacje, cytowania. Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 8 (64), maj 1999. Publikacja dostępna w Internecie: http://gu.us.edu.pl/node/192691.

Ratajewski, Jerzy 2002: Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Rayward, W. Boyd 1996: The History and Historiography of information science: Some reflections. Information Processing & Management 32(1), pp. 3–17. Available online: http://web.simmons.edu/~watkins/rayward.pdf. Reprinted in: Hahn, Buckland (eds.) 1998, pp. 22–33.

Redman, B. K.; Yarandi, H. N.; Merz, J. F. 2008: Research ethics. Empirical developments in retraction. Journal of Medical Ethics 34, pp. 807–809. Available online: http://jme.bmj.com/content/34/11/807.abstract.

Research Trends 2007a: The value of bibliometric measures. Scientometrics from past to present. Research Trends 2007(1) (September 2007). Available online: http://www.researchtrends.com/issue1-september-2007/sciomentrics-from-past-to-present/.

Research Trends 2007b: The value of bibliometric measures. Scientometrics from past to present: part two. Research Trends 2007(2), November 2007. Available online: http://www.researchtrends.com/issue2-november-2007/scientometrics-from-past-to-present/.

Research Trends 2008: Celebrating the legacy of Derek de Solla Price. Research Trends 7, September 2008. (Special issue which marks the 25th anniversary of the death of Derek de Solla Price). Available online: http://www.researchtrends.com/wp-content/uploads/2011/01/Research_Trends_Issue7.pdf.

Revheim, Rosława 2002: Impact Factor – polubić czy lekceważyć? XXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Publikacja dostępna w Internecie: http://www2.bg.am.poznan.pl/inne/konferencja/materialy/03_R_Revheim.doc.

Roemer, Robin Chin; Borchardt, Rachel 2015: Meaningful METRICS. A 21st-Century Librarian’s Guide to Bibliometrics, Altmetrics, and Research Impact. Chicago, Illinois, USA: Association of College and Research Libraries Adivision of the American Library Association. Available online : http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/booksanddigitalresources/digital/9780838987568_metrics_OA.pdf.

Romary, Laurent 2011: Scholarly Communication. Handbook of Technical Communication. De Gruyter. ISBN 978-3-11-022494-8. Available online: arXiv:1105.3287v1; http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1105/1105.3287.pdf.

Rossner, Mike; Van Epps, Heather; Hill, Emma 2007: Show me the data. Journal of Experimental Medicine 204(13), 2007 Dec 24, pp. 3052–3053. Available online: DOI:10.1084/jem.20072544; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150990/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150990/pdf/jem2043052.pdf.

Rousseau, Brendan; Rousseau, Ronald 2000: LOTKA: A program to fit a power law distribution to observed frequency data. Cybermetrics 4(1). Paper 4. Available online: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/articles/v4i1p4.pdf.

Royle, P.; Over, R. 1994: The use of bibliometric indicators to measure research productivity of Australian academics. Australian Academic and Research Libraries 25, pp. 77–88.

Sadowski, Ireneusz; Mach, Bogdan W. 2014: Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny – przypadek nauk humanistycznych i społecznych. Nauka 2/2014, ss. 67–103. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_214_05_Sadowski.pdf.

Salmonowicz, Stanisław 2015: Z pustego w próżne… Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 25 kwietnia 2015. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3074:z-pustego-w-prone&catid=284&Itemid=30.

Sangwal, Keshra 2012: On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index hT, circular citation area radius R and citation acceleration a. Scientometrics 93(3), 2012 Dec, pp. 987–1004. Published online 2012 Jul 10. Available online: DOI: 10.1007/s11192-012-0805-7; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3495097/pdf/11192_2012_Article_805.pdf.

Sawicki, Andrzej 2013a: Czasopisma naukowe i cytowania. Forum Akademickie 1/2013. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/01/czasopisma-naukowe-i-cytowania/.

Sawicki, Andrzej 2013b: Naukometryczne pranie mózgów. Forum Akademickie 07–08/2013. Publikacja dostępna w Internecie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/07-08/naukometryczne-pranie-mozgow/.

Scaramuzzi, F. 2000: Ten Years of Cold Fusion: An Eye-Witness Account. Accountability in Research: Policies and Quality Assurance 8(1–2), pp. 77–101. Available online: DOI: 10.1080/08989620008573967; http://www.lenr-canr.org/acrobat/Scaramuzzitenyearsof.pdf.

Schekman, Randy 2013: How journals like Nature, Cell and Science are damaging science. The Gurdian, Monday 9, December 2013. Available online: http://www.Theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage-science.

Schneider, Jesper Wiborg; Sřrensen, Mads P. 2015: Measuring research performance of individual countries: the risk of methodological nationalism. Paper for the ECPR general conference in Montreal, Aug. 2015. Panel P307: Researching the Governance of Knowledge Policies: Methodological and Conceptual Challenges. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Mads_Sorensen2/publication/281407549_Measuring_research_performance_of_individual_countries__the_risk_of_methodological_nationalism._Paper_for_ECPR_general_conference_Montreal_August_2015/links/55e5b60708aede0b57371f3f.pdf?origin.

Schorr, Alan Edward 1975: Lotka’s Law and Map Librarianship. Journal of the American Society for Information Science 26(3), pp. 189–190. Available online: DOI: 10.1002/asi.4630260308.

Schubert, A.; Braun, T. 1992: Three scientometric etudes on developing countries as atribute to Michael Moravcsik. Scientometrics 23(1),pp 3–19. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02020910/lookinside/000.png.

Seglen, Per O. 1992: The skewness of science. Journal of the American Society for Information Science 43/9, October 1992, pp. 628–638. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(199210)43:9<628::AID-ASI5>3.0.CO;2-0/abstract.

Seglen, Per O. 1997: Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. BMJ 314(7079), 1997 Feb 15, pp. 498–502. Available online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2126010/pdf/9056804.pdf.

Sellen, Mary K. 1993: Bibliometrics: An Annotated Bibliography. New York: G. K. Hall. ISBN 08161-19546.

Sen, Subir K. 1996a: Is there an information imperialism and what informetrics can do about it!: Introductory note. The International Journal of Scientometrics and Informetrics (JISSI) 2(1), pp. 1–2. Available online: http://www.issi-society.org/jissi/jissi_vol02_nr01.pdf.

Sen, Subir K. 1996b: Relevance and future of sciento-informetrics: Introductory note. The International Journal of Scientometrics and Informetrics (JISSI) 2(2–3), pp. 73–74. Available online: http://www.issi-society.org/jissi/jissi_vol02_nr02-03.pdf.

Sen, Subir K. 1996c: Theoretical issues in citation process: A Review. The International Journal of Scientometrics and Informetrics (JISSI) 2(2–3), pp. 159–198 (Review article). Available online: http://www.issi-society.org/media/1114/jissi_vol02_nr02-03.pdf.

Sen, Subir K. 1996d: Future of sciento-informetrics: introductory note. The International Journal of Scientometrics and Informetrics (JISSI) 2(4), p. 1. Available online: http://www.issi-society.org/media/1115/jissi_vol02_nr04.pdf.

Sen, Subir K. 1999: Citation Theories: Different Aspects of the Game. In Cesar A.Macias-Chapula (ed.), Proceedings of the 7th Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI), held in Universidad de Colima, Mexico, July 5–8, 1999), pp.441–449. Available online: https://books.google.pl/books?id=rdDtx-bm9fAC.

Sen, S.K.; Gan, S.K. 1990: Biobibliometrics: concept and application in the study of productivity of scientists. International Forum on Information and Documentation 15(3), pp. 13–21.

Seweryn, Anna; Swoboda, Izabela 2013a: CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum Baz-Tech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013. Materiały Konferencyjne EBIB 24. Publikacja dostępna w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/download/42/150.

Seweryn, Anna; Swoboda, Izabela 2013b: Cytowania wpolskich bazach bibliograficznych. [W:] XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Społeczeństwo – Informacja – Innowacje Wyzwania Ery Cyfrowej, Zakopane, 24–27 września 2013 r. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.ptin.org.pl/konferencje/12forum/repozytorium/Seweryn_Swoboda.pdf.

Shapiro, Fred R. 1999: Origins of bibliometrics, citation indexing and citation analysis: The neglected legal literature. Journal of the American Society for Information Science 43(5), pp. 337–339. Available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4571(199206)43:5<337::AID-ASI2>3.0.CO;2-T/abstract;jsessionid=23D7A367612E64B84F70975877623128.f03t01.

Shelton, Robert D.; Foland, Patricia; Gorelsky, Roman 2009: Do new SCI journals have adifferent national bias? Scientometrics 79(2), May 2009, pp. 351–363. Available online: DOI: 10.1007/s11192-009-0423-1; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-009-0423-1.

Shieber, Stuart 2012: More reason to outlaw Impact Factors from personnel discussions. The Occasional Pamphlet blog on scholarly communication (June 14th, 2012). Available online: https://blogs.harvard.edu/pamphlet/2012/06/14/more-reason-to-outlaw-impact-factors-from-personnel-discussions/.

Sitarska, Anna 1987: Scientometrics and bibliometrics in the Warsaw University curriculum of library and information science: place and field structure. Scientometrics 12(3), pp. 241–257. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02016295.

Sivertsen, Gunnar 2011: Achieving complete and comparable data and output indicators for scholarly publishing in the humanities and social sciences. Available online: http://bibliometrie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/ub_bibliometrie/sievertsen.pdf.

Skalska-Zlat, Marta 1988: Bibliometria – pojęcia, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne 32(2), ss. 259–283.

Skalska-Zlat, Marta 1993: Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1485.

Skalska-Zlat, Marta 2001a: Nalimov and the Polish Way Towards Science of Science. Scientometrics 52(2), pp. 211–223. Available online: http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1017911722525.

Skalska-Zlat, Marta 2001b: Kilka uwag o bibliometrii w dydaktyce studiów bibliotekoznawczych. EBIB 11/2001 (29). Publikacja dostępna w Internecie: http://www.ebib.pl/2001/29/zlat.html

.

Skalska-Zlat, Marta 2002: Bibliografia w Polsce 1945–1996: naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2337.

Small, Henry 1973: Co-citation in the Scientific Literature: A new Measure of the Relationship between Two Documents. Journal of The American Society for Information Science 24(4), July/August 1973, pp. 265–269. Available online: DOI: 10.1002/asi.4630240406; http://polaris.gseis.ucla.edu/gleazer/296_readings/small.pdf.

Small, Henry 2004: On the shoulders of Robert Merton: Towards anormative theory of citation. Scientometrics 60(1), pp. 71–79. Available online: ; http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ASCIE.0000027310.68393.bc.

Smith, Linda C. 1973: Co-citation in the scientific literature: a new measure of the relationship between two documents. Journal of the American Society for Information Science 24, pp. 265–269. Available online: http://polaris.gseis.ucla.edu/gleazer/296_readings/small.pdf.

Smith, Linda C. 1981: Citation Analysis. Library Trends 30, pp. 83–106. Available online: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7190/librarytrendsv30i1i_%20opt.pdf?sequen.

Smith, Richard 2006: Commentary: The power of the unrelenting impact factor is it a force for good or harm. International Journal of Epidemiology 35(5), pp. 1129–1130. Available online: http://ije.oxfordjournals.org/content/35/5/1129.full.pdf+html.

Snijder, Ronald 2013: Measuring monographs: A quantitative method to assess scientific impact and societal relevance. First Monday 18(5), 6 May 2013. Available online: DOI:10.5210/fm.v18i5.4250; (http://dx.doi.org/10.5210/fm.v18i5.4250); http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4250/3675.

Sokal, Alan 1996: Transgressing the boundaries: Toward atransformative hermeneutics of quantum gravity. Social Text 46/47, pp. 217–252. Available online: http://www.physics.nyu.edu/sokal/transgress_v2_noafterword.pdf.

Sokal, Alan; Bricmont, Jean 1997/1998a/1998b: Impostures Intellectuelles. Paris: Editions Odile Jacob, October 1997. Przekład angielski: Fashionable nonsense. Postmodern intellectuals’ abuse of science. New York: Picador. Available online: http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/Fashionable-Nonsense-Postmodern-Intellectuals-Abuse-of-Science-Alan-Sokal-Jean-Bricmont.pdf. Polski przekład: Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć zzakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Piotr Amsterdamski. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.

Solla Price, Derek J. de 1951a: Quantitative measures of the development of science. Archives internationals d’histoire des Sciences 14, pp. 85–93.

Solla Price, Derek J. de 1951b: Quantitative measures of the development of science. Actes du VI Congrčs International d’Histoire des Science. 1950, Amsterdam. Paris: Herman & Cie, pp. 413–421.

Solla Price, Derek J. de 1961/1965a: Science since Babylon. New Haven, Conn: Yale University Press; Polski przekład: Węzłowe problemy historii nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria „Omega” 38.

Solla Price, Derek J. de 1963/1967a: Little science, big science. New York: Columbia University Press.ISBN 0-231-08562-1. Polski przekład: Mała nauka – wielka nauka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria „Omega” 70.

Solla Price, Derek J. de 1965b: Networks of Scientific Papers. Science 149(3683), pp. 510–515. Available online: DOI: 10.1126/science.149.3683.510.

Solla Price, Derek J. de 1967b: Nations can Publish or Perish. International Science and Technology 70, pp. 84–90.

Solla Price, Derek J. de 1970: Citation Measures of Hard Science, Soft Science, Technology, and Nonscience. [In:] C. E. Nelson, & D. K. Pollock (eds.), Communication Among Scientists and Engineers. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath and Company, pp. 3–22.

Solla Price, Derek J. de 1976: A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. Journal of the American Society for Information Science 27(5), pp. 292–306. Available online: DOI: 10.1002/asi.4630270505.

Solla Price, Derek J. de; de B. Debaver, Donald 1966: Collaboration in an invisible college. American Psychologist 21(11), Nov. 1966, pp. 1011–1018. Available online: http://dx.doi.org/10.1037/h0024051; https://www.researchgate.net/profile/Donald_Beaver2/publication/17263883_Collaboration_in_an_Invisible_College/links/54070ff80cf23d9765a8342e.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail.

Sokołowski, Leszek 2015: Paszkwil przeciw naukometrii. PAUza Akademicka 294, 23 kwietnia 2015, s. 3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/294_3_2015.pdf.

Sorokowski, Piotr 2012: Polemika z tekstem: Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim (Wagner 2012). Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2), ss. 260‒277. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume19/PSJ_8_2_Sorokowski.pdf.

Sriraman, Bharath 2012: Dogmatism and the Knowledge Industry. More Accurately Assessing the Work of Gifted Scholars. [In:] Don Ambrose, Robert J. Sternberg, and Bharath Sriraman (eds.), The Effects of Dogmatism on Giftedness and Talent Development (New York, London: Routlege, Taylor & Francis Group, 2012), pp. 115–127. Available online: http://www.math.umt.edu/sriraman/files/AmbroseII_C009.pdf.

Steen, R. Grant 2011: Retractions in the scientific literature: is the incidence of research fraud increasing? Journal of Medical Ethics 37(4), pp. 249–253. Available online: http://jme.bmj.com/content/early/2010/12/23/jme.2010.040923.

Steen, R. Grant; Casadevall, Arturo; Fang, Ferric C., 2013: Why has the number of scientific retractions increased? PLoS One. 2013 Jul 8, 8(7), e68397. Available online: DOI: 10.1371/journal.pone.0068397. Erratum in: PLoS One 8(7). Available online: DOI: 10.1371/annotation/0d28db18-e117-4804-b1bc-e2da285103ac; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3704583/.

Stefaniak, Barbara 1987: Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej (1977–1984). Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomiczej. Wydawnictwa Informacyjne. „Prace IINTE” 64.

Stefaniak, Barbara 1994: Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 3/1994, ss. 48–64.

Stefaniak, Barbara 2009: Nieformalne kanały komunikacji piśmienniczej w nauce – od gęsiego pióra do klawiatury komputerowej. [W:] Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN: 978-83-229-3070-0, ss. 35–49.

Stefaniak, Barbara; Swoboda, Izabela 2004: Polskie indeksy cytowań – potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia. [W:] D. Bilikiewicz-Blanc, A. Karłowicz (red.), Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11–13 czerwca 2003: referaty i dyskusja (Warszawa) , ss. 244–254.

Stent, Gunther S. 1972: Prematurity and uniqueness in scientific discovery. Scientific American 227(6), pp. 84–93.

Strevens, Michael 2006: The Role of the Matthew Effect in Science. Studies in History and Philosophy of Science 37(2), pp. 159–170; Michael Strevens – homepage. Available online: http://www.strevens.org/research/scistruc/Matthew.pdf (29.11.2014).

Sudhier, K.G. 2010: Application of Bradford’s Law of Scattering to the Physics Literature: A Study of Doctoral Theses Citations at the Indian Institute of Science. DESIDOC Journal of Library & Information Technology 30(2), pp. 3–14. http://www.publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/download/3/539.

Szacki, Jerzy 2010: Wokół etyki polskiego humanisty. Nauka 3/2010, ss. 51–57. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_310_06_Szacki.pdf.

Szprot, JAN (red.) 2014: Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. Warszawa: Wydawnictwo ICM. Publikacja dostępna w Internecie: http://pon.edu.pl/images/plon_publications/files/13_Otwarta%20nauka%20w%20Polsce%202014_Diagnoza.pdf.

Tadeusiewicz, Ryszard 1998a: Brylanty armatnie. Forum Akademickie 10/1998. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.forumakad.pl/archiwum/98/10/artykuly/09-agora.htm.

Talukdar, Debabrata 2011: Patterns of Research Productivity in the Business Ethics Literature: Insights from Analyses of Bibliometric Distributions. Journal of Business Ethics 98(1), pp. 137–151. Available online: http://www.jstor.org/stable/41476133 (stable URL).

Taubes, Gary 1993: Bad Science: The Short Life and Weird Times of Cold Fusion. Random House. ISBN: 978-0394584560.

Testa, Jim 2012: Thomson Reuters Journal Selection Process. Available online: http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/.

Thomson Reuters Sciencewatch 2015: Successful Predictions [of Noble Prize Winners]. Available online: https://web.archive.org/web/20160404054234/http://sciencewatch.com/nobel/successful-predictions.

Tiew, Wai Sin 1999: Khoo Kay Kim, Professor of Malaysian history: A biobibliometric study. Malaysian Journal of Library & lnformation Science 4(2), pp. 47–57. Available online: Repozytorium e-LiS (e-Prints in Library & Information Science), http://eprints.rclis.org/5878/1/pdf.pdf.

Tumański, Sławomir 2013a: Jak oceniać dorobek naukowców: Segregacja prasowa. Polityka 4 czerwca 2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1544355,1,jak-oceniac-dorobek-naukowcow.read.

Tumański, Sławomir 2013b: Odpowiedź autora (Naukowcy polemizują z prof. Tumańskim. Krytyka „listy filadelfijskiej” bezpodstawna?). Polityka 10 czerwca 2013. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1548773,5,naukowcy-polemizuja-z-prof-tumanskim-krytyka-listy-filadelfijskiej-bezpodstawna.read.

Turner, S.P.; Chubin, D.E. 1976: Another appraisal of Ortega, Coles, and science policy – Ecclesiastes hypothesis. Social Science Information 15 (4–5), pp. 657–662.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 2015: Scholarly Communications. Paris, France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ISBN: 978-92-3-100078-2. Available online: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231938e.pdf.

Vanclay, Jerome K. 2012: Impact Factor: outdated artefact or stepping-stone to journal certification? Scientometrics 92(2), pp. 211–238. Available online: DOI: 10.1007/s11192-011-0561-0; http://arxiv.org/pdf/1201.3076v1.

Van Leeuwen, Thed 2006: The Application of Bibliometric Analyses in the Evaluation of Social Science Research. Who Benefits from it, and Why it is Still Feasible. Scientometrics 66(1), pp. 133–154. Available online: DOI:10.1007/s11192-006-0010-7; https://www.researchgate.net/profile/Thed_Van_Leeuwen2/publication/220364977_The_Application_of_Bibliometric_Analyses_in_the_Evaluation_of_Social_Science_Research._Who_Benefits_from_it_and_Why_it_is_Still_Feasible/links/00b7d51933e831c9f7000000.pdf.

Van Leeuwen, Thed 2013: Bibliometric research evaluations, Web of Science and the Social Sciences and Humanities: a problematic relationship? Bibliometrie – Forschung & Praxis 1/2013, Band 2. Available online: http://www.bibliometrie-pf.de/article/view/173/218.

Van Leeuwen, Thed N.; Moed, Henk F.; Tijssen, Robert J. W.; Visser, Martijn S.; Van Raan, Anthony F. J. 2000: First Evidence of serious language-bias in the use of citation analysis for the evaluation of national science systems. Research Evaluation 9, August 2000, pp. 155–156. Available online: http://rev.oxfordjournals.org/content/9/2/155.full.pdf+html.

Van Leeuwen, Thed N.; Moed, Henk F.; Tijssen, Robert J. W.; Visser, Martijn S.; Van Raan, Anthony F. J. 2001: Language biases in the coverage of the Science Citation Index and its consequences for international comparisons of national research performance. Scientometrics 51(1), pp. 335–346. Available online: http://www.cwts.nl/tvr/documents/avr-language-scientometrics.pdf.

Van Noorden, Richard 2010: A profusion of measures. Nature 465, pp. 864–866. Available online: DOI: 10.1038/465864a; http://www.nature.com/news/2010/100616/pdf/465864a.pdf.

Van Raan, A.F.J. 2004: Measuring Science Capita Selecta of Current Main Issues. [In:] H.F. Moed, W. Glänzel, and U. Schmoch (eds.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers), Chapter 1, pp. 19–50. Available online: http://www.cwts.nl/tvr/documents/avr-handbchkluw.pdf.

Vetulani, Jerzy 1990: Jakimi kryteriami oceniać wydajność pracy naukowej? Wszechświat 4–5/1990, ss. 81–82.

Vickery, B.C. 1948: Bradford’s Law of Scattering. Journal of Documentation 4(3), pp. 198–203.

Vinkler, Peter 2010: The Evaluation of Research by Scientometric Indicators. Elsevier. Available online: https://books.google.pl/books?id=aoNwAgAAQBAJ.

Vlachý, Jan 1994: Scientometrics – what to do? Scientometrics 30(2–3), pp. 521–527. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02018134.

Waga, Małgorzata; Drabek, Aneta 2002: Arton – baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa 38(151–152), s. 83–89.

Waga, Małgorzata; Drabek, Aneta 2008: Arton – baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.bg.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=292.

Wagner, Izabela 2012a: Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim. Przegląd Socjologii Jakościowej 8(1), ss. 166–187. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Wagner.pdf.

Wagner, Izabela 2012b: Odpowiedź na polemikę, czyli więcej na temat publikacji w języku angielskim w zagranicznych czasopismach przez polskich specjalistów nauk społecznych i humanistycznych. Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2), ss. 278–293. Publikacja dostępna w Internecie: http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4907/Odpowiedz_na_polemike_czyli_wiecej_na_temat_publikacji_w_jezyku_angielskim_w_zagranicznych_czasopismach_przez_polskich_specjalistow_nauk_spolecznych_i_humanistycznych.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Wang, James Tsung Juang 2014: Citation analysis and theory. [In:] Encyclopedia of Information Science and Technology. Third Edition. Information Science Reference (an imprint of IGI Global). Mehdi KHOSROW-POUR (ed.), Information Resources Management Association, USA, pp. 4507–4515. Available online: http://www.irma-international.org/viewtitle/112893/.

Wallace, Matthew L.; Larivičre, Vincent; Gingras, Yves 2012: A Small World of Citations? The Influence of Collaboration Networks on Citation Practices. PLoS ONE 7(3): e33339. Available online: DOI: 10.1371/journal.pone.0033339; http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033339.

Webster (Winsławska), Berenika M. 1998: Polish Sociology Citation Index as an Example of Usage of National Citation Indexes in Scientometric Analysis of Social Science. Journal of Information Science 24(1), pp. 19–32. Available online: http://jis.sagepub.com/content/24/1/19.abstract.

Webster (Winsławska), Berenika M. 2000: Socjologia polska w świetle Social Sciences Citation Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981–1995. Zagadnienia Naukoznawstwa 2/3(2000), ss. 391–417.

Webster (Winsławska), Berenika M. 2001: O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii). Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 11/2001 (29). Publikacja dostępna w Internecie: http://www.ebib.pl/2001/29/bwebster.html.

The Wellcome Trust 2015: Scholarly Communication and Peer Review. The Current Landscape and Future Trends. A Report Commissioned by the Wellcome Trust Research. London: Information Network CIC. Available online: https://wellcome.ac.uk/sites/default/files/scholarly-communication-and-peer-review-mar15.pdf.

Welljams-Dorof, Alfred 1993 [1997]: Quantitative Citation Data as Indicators in Science Evaluations: Aprimer on Their Appropriate Use. [In:] M. S. Frankel & J. Cave ( eds.). Evaluating Science and Scientists. An East-West Dialogue on Research Evaluation in Post-Communist Europe. Budapest: Central European University Press, 1997.

Werner, Reinhard 2015: The focus on bibliometrics makes papers less useful. Nature 517(7534), p. 245 (15 JANUARY 2015). Available online: http://www.nature.com/news/the-focus-on-bibliometrics-makes-papers-less-useful-1.16706.

West, Robert; Stenius, Kerstin 2015a: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. London: International Society of Addiction Journal Editors. Available online: http://www.who.int/substance_abuse/publications/relevant_publications/en/.

West, Robert; Stenius, Kerstin 2015b: To Cite or not to Cite? Use and Abuse of Citations. [In:] West, Stenius 2015a, chapter 4, pp. 45–54. Available online: http://www.who.int/substance_abuse/publications/publishing_addiction_science_chapter4.pdf.

White, Howard D. 2004a: Citation analysis and discourse analysis revisited. Applied Linguistics 25, pp. 89–116. Available online: DOI: 10.1093/applin/25.1.89. http://www.researchgate.net/publication/229861371.

West, Robert; Stenius, Kerstin 2004b: Reward, persuasion, and the Sokal Hoax: A study in citation identities. Scientometrics 60(1),pp. 93–120. Available online: DOI: 10.1023/B:SCIE.0000027313.91401.9b; http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ASCIE.0000027313.91401.9b.

Wikipedia 2015a: Altmetrics. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Altmetrics.

Wikipedia 2015b: Cold fusion. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion.

Wikipedia 2015c: Mertonian norms. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Mertonian_norms.

Wikipedia 2015d: Open access. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access.

Wikipedia 2015e: Otwarty dostęp. Publikacja dostępna w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dostęp.

Wildgaard, Lorna; Schneider, Jesper W.; Larsen, Birger 2014: A Review of the characteristics of 108 author-level bibliometric indicators. Scientometrics101(1), pp. 125–158. Available online: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1408/1408.5700.pdf.

Wilhite, Allen W.; Fong, Eric A. 2012: Coercive Citation in Academic Publishing. Science 335(6068), pp. 542–543. Available online: DOI: 10.1126/science.1212540; https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1212540.

Wilkin, Jerzy 2013: Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności wrealizacji i perspektywy. Nauka 1/2013, ss. 45–54; Forum Akademickie 1/2013; PAUza Akademicka 194, 17 stycznia 2013, ss. 1–3. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_113_04_Wilkin.pdf; https://prenumeruj.forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy/; http://pauza.krakow.pl/194_1_3_2013.pdf.

Wilkinson, Elizabeth A. 1972: The Ambiguity of Bradford’s Law. Journal of Documentation 28(2), pp. 122–130.

Williams, Robert V. 2013: Bibliography of The History of Information Science andTechnology, 1900–2012. 8th Edition. Available online: https://www.asist.org/about/history-of-information-science/bibliography-of-information-science-and-technology/.

Wincławska (Winclawska), Berenika M. 1994: Zastosowania bibliometrii w naukach społecznych. Kultura i Społeczeństwo 38 (4), ss. 209–216.

Wincławska (Winclawska), Berenika M. 1996: Polish sociology citation index (principles for creation and the first results). Scientometrics 35(3), pp. 387–391. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02016909.

Wincławska, Berenika M.; Wincławski, W. 1995: Indeks cytowań socjologii polskiej. (Założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa, 31 (3–4), ss. 243–246.

Wiszniewski, Andrzej 1999: Notatki przewodniczącego KBN. Uwaga na Turcję. Forum Akademickie 7–8/1999. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/7-8/artykuly/uwaga_na_turcje.htm.

Wittlin, Aleksander; Życzkowski, Karol 2003: Ekonomia badań naukowych. Miesięcznik Znak 353, sierpień 2003. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/wittlin579.php.

Wojciechowski, Jacek 1998: O reputacji uczelni rozstrzygają nie najlepsi ani nawet nie średni absolwenci, ale ci najsłabsi, jeśli ich umiejętności wystarczą do rzetelnego wykonywania podjętej pracy. Forum Akademickie 11/1998. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/98/11/artykuly/07-agora.htm.

Wojciechowski, Jacek 2000: Niedostatek refleksji krytycznej. Forum Akademickie 5/2000. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/05/index.html.

Woleński, Jan 2012: Czas najwyższy powiedzieć dość (na marginesie nowych zasad oceny czasopism). PAUza Akademicka 174, 28 czerwca 2012, s. 3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/174_3_2012.pdf.

Woleński, Jan 2013: Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych. Nauka 1/2013, ss. 55–68. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/NAUKA/N113-05-Wolenski.pdf.

Wouters, Paul 1999: The Citation Culture. Ph.D. Thesis. Amsterdam, The Netherlands: University of Amsterdam. Available online: http://garfield.library.upenn.edu/wouters/wouters.pdf.

Wouters, Paul; Costas, Rodrigo 2012: Users, narcissism and control – tracking the impact of scholarly publications in the 21st Century. Utrecht, The Netherlands: SURF Foundation. Available online: https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/en/knowledgebase/2011/Users+narcissism+and+control.pdf.

Wouters, Paul; Leydesdorff, Loet 1994: Has Price’s dream come true: is scientometrics a hard science? Scientometrics 31(2), pp. 193–222. Available online: DOI: 10.1007/BF02018560; https://pure.knaw.nl/portal/files/605683/16633_294_wouters.pdf.

Wouters, Paul; Leydesdorff, Loet 1997 (eds.): Quantitative Approaches to Science and Technology Studies. Proceedings of an ERASMUS Workshop, Amsterdam, May 1996. Scientometrics38 (1), pp. 3–218. Available online: http://www.leydesdorff.net/necsts/intro.htm.

Wright, Kath; McDaid, Catriona 2011: Reporting of article retractions in bibliographic databases and online journals. Journal of Medical Library Association 99(2), pp. 164–167. Available online: DOI: 10.3163/1536-5050.99.2.010; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3066576/.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1994: Jak nie należy korzystać z Science Citation Index. Nauka Polska 3/1994, ss. 125–139.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1996: Co należy wiedzieć o cytowaniach prac naukowych. KBN. Publikacja dostępna w Internecie: http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9602/wrobel.html.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1998a: Miejsce nauki polskiej w świecie. Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 9 (54), czerwiec 1998, ss. 27–28. Publikacja dostępna w Internecie: http://gazeta.us.edu.pl/node/197421.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1998b: Polemiki. Ostrożnie z tym współczynnikiem. Forum Akademickie 7–8/1998, ss. 52–53. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/98/7-8/artykuly/20-polemiki.htm.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1998c: Polskie prace naukowe w międzynarodowych bazach danych. Forum Akademickie 9/1998, ss. 26–29. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/98/9/artykuly/06-zycie_akad.htm.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1998d: Świat nauki. Wprost 50/1998 (837). Publikacja dostępna w Internecie: http://www.wprost.pl/ar/6903/Swiat-nauki/.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1998e: Po co „lista filadelfijska”. Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 4/1998 (42), październik 1998, ss. 30–31.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 1999: Kryteria są jasne. Forum Akademickie 4/1999. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.forumakad.pl/archiwum/99/4/artykuly/14-przeglad.htm.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2000: “Science Citation Index A.D. 1758”. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności II, ss. 61–74. Publikacja dostępna w Internecie: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-II-2000-6.pdf.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2001: Polemiki. Bibliometryczne nieporozumienia. Forum Akademickie 9/2001, ss. 40–44. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2001/09/artykuly/17-polemiki-bibliometryczne_nieporozumienia.htm.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2002: Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa 1–2(151–152)/2002, ss. 7–29. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.komitetfizyki.pan.pl/images/stories/pliki/trylogia.pdf.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2010: Uniwersytet z przeceny – czyli co zrobić, żeby polskie uczelnie stały wyżej w rankingach, Wprost 4/2010 (1408). Publikacja dostępna w Internecie: http://www.wprost.pl/ar/184569/Uniwersytet-z-przeceny/.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2013: Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach. Studia BAS 3(35), ss. 89–106; Polish science in international rankings. INFOS BAS 15(152), 29 sierpnia 2013, ss. 1–4. Publikacja dostępna w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/59106DE53D3E5673C1257BDC0029AC5E/file/Stronyfile/Stronyfile/Infos_152EN.pdf.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2015a: Nowe prace Syzyfa. PAUza Akademicka 282, 29 stycznia 2015, ss. 1–2. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/282_1&2_2015.pdf.

Wróblewski, Andrzej Kajetan 2015b: Naukometria tak, ale jaka? PAUza Akademicka 287, 5 marca 2015, s. 3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/287_3_2015.pdf.

Wyatt, H V. 1961: Knowledge and prematurity-journey from transformation to DNA. Perspectives in Biology and Medicine 18(2), pp. 149–156.

Yagi, Eri; Badash, Lawrence; De B. Beaver, Donald 1996: Derek J. de S. Price (1922–83) Historian of science and herald of scientometrics. Interdisciplinary Science Reviews 21(l), pp.64–84 Available online: http://garfield.library.upenn.edu/price/priceintdis1996.pdf.

Yitzhaki, M. 1998: The ‘language preference’ in sociology: measures of ‘language self-citation’, ‘relative own-language preference indicator’ and ‘mutual use of languages’. Scientometrics 41(1–2), pp. 243–254. Available online: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02457981.

Young, Neal S.; Ioannidis, John P. A.; Al-Ubaydli, Omar 2008: Why Current Publication Practices May Distort Science. PLoS Medicine (October 2008) 5, Issue 10, e201, pp. 1–5. Available online: http://www.upf.edu/pcstacademy/_docs/DistortScience.pdf.

Zakrzewski, Jakub 2012: O reformie nauki. PAUza Akademicka 154, 9 lutego 2012, ss. 2–3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/154_2&3_2012.pdf.

Zakrzewski, Jakub; Życzkowski, Karol 2014–2015: Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma). PAUza Akademicka 277–279, 25 grudnia 2014 – 8 stycznia 2015, s. 6. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/277_279_6_2014.pdf.

Zakrzewski, Jakub; Życzkowski, Karol 2015: Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi. PAUza Akademicka 287, 5 marca 2015; s. 3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/287_3_2015.pdf.

Ziabicki, Andrzej 1994: Ocena indywidualna naukowców i zespołów naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 3/1994, ss. 39–48.

Žic Fuchs, Milena 2010: Thinking about Outputs: Towards a Bibliographic Database for the Humanities and Social Sciences. Strategic Workshop: Addressing the Shortage of Data on the Social Sciences and Humanities. Strasbourg, 14– 15th September 2010. Available online: : http://www.esf.org/fileadmin/links/Social/Data_Shortage/Zic%20Fuchs.ppt.

Žic Fuchs, Milena 2014: Bibliometrics: use and abuse in the humanities. [W:] Wim Blockmans, Lars Engwall, Denis Weaire (eds.) 2014, pp. 107–116. Available online: http://www.portlandpress.com/pp/books/online/wg87/087/0107/0870107.pdf.

Ziman, John 2000: Real Science: what it is, and what it means. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77229-7.

Zirkle, Conway 1964: Some oddities in the delayed discovery of mendelism. Journal of Heredity 55(2), pp. 65–72. Available online: http://jhered.oxfordjournals.org/content/55/2/65.extract.

Znaniecki, Florian 1925/1982: Przedmiot i zadania nauki o wiedzy. Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój V(1925), ss. 1–78. English translation 1982: ”The Subject Matter and Tasks of the Science of Knowledge) by Christopher Kasparek. [In:] Bohdan Walentynowicz (ed.), Polish Contributions to the Science of Science (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1982; ISBN 83-01-03607-9), pp. 1–81.

Zuccala, Alesia 2006: Modeling the Invisible College. Journal of the American Society for Information Science and Technology 57(2) (January 2006), pp. 152–168. Available online: http://individual.utoronto.ca/azuccala_web/InvisibleCollege.pdf.

Zuccala, Alesia 2013: Value of Bibliometrics. Evaluating the Humanities: Vitalizing ‘the forgotten sciences’. Research Trends 32 (March 2013). Available online: http://www.researchtrends.com/issue-32-march-2013/evaluating-the-humanities-vitalizing-the-forgotten-sciences/.

Żmigrodzki, Zbigniew 1998: Kategorie, rankingi. Forum Akademickie 10/1998. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/98/10/artykuly/06-zycie_akad.htm.

Żmigrodzki, Zbigniew 1999a: Polemiki. Profesor wypunktowany: Krytyka „listy filadelfijskiej” i listy opracowanej przez KBN. Forum Akademickie 1/1999. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/1/artykuly/09-profesor.htm.

Żmigrodzki, Zbigniew 1999b: Czy profesor jest potrzebny? Do czego wykorzystywany jest nauczyciel akademicki? Forum Akademickie 3/1999. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/3/artykuly/09-przeglad.htm.

Żmigrodzki, Zbigniew 1999c: Uroki bibliometrii. O ilościowym mierzeniu publikacji – krytycznie. Forum Akademickie 9/1999. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/9/artykuly/12-zycie_akad.htm.

Żmigrodzki, Zbigniew 1999d: Polemiki: Nie bójmy się Turcji. Nie demonizujmy metod bibliometrycznych. Forum Akademickie 10/1999. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/10/artykuly/12-polemiki.htm.

Żmigrodzki, Zbigniew 2000: Palenie zaścianka. Forum Akademickie 5/2000. Publikacja dostępna w Internecie: https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/05/index.html.

Życzkowski, Karol 2010: Citation graph, weighted impact factors and performance indices. Scientometrics 85/2010, pp. 301–315. Available online: http://arxiv.org/pdf/0904.2110.pdf.

Życzkowski, Karol 2011: Czy znaczenie nauki polskiej w świecie maleje? PAUza Akademicka 139–140, 27 października – 3 listopada 2011, s. 4. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/139_140_4_2011.pdf.

Życzkowski, Karol 2013: Pitfalls of Bibliometrics: What are the scientometric data good for? NCN, Kraków. Publikacja dostępna w Internecie: http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf2/Zyczkowski_PAN13.pdf.

Życzkowski, Karol; Błocki, Zbigiew 2012: Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych. PAUza Akademicka 160, Kraków, 22 marca 2012; ss. 1–2. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/160_1&2_2012.pdf.

Życzkowski, Karol; Błocki, Zbigiew 2013: Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki. Nauka 2/2013, ss. 37–46. Publikacja dostępna w Internecie: http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf2/BZ_Nauka13.pdf.

Życzkowski, Karol i in.: 2003–2015: Artykuły z naukometrii i bibliometrii. Centrum Informacji Forum Akademickiego Academicus Poloniae. Publikacje dostępne w Internecie: http://www.fiappl.info/2007/10/artykuly-karola-zyczkowskiego.html.

Życzkowski, Karol; Kuś, Marek; Makiewicz, Lech 2009: Porównywanie indeksów Hirscha uczonych i instytucji naukowych. Sprawy Nauki (Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 3/2009 (144), marzec 2009, ss. 30–33. Publikacja dostępna w Internecie: : http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/KMZ09.pdf.

Życzkowski, Karol; Wittlin, Aleksander 2003: Ekonomia badań naukowych. Miesięcznik Znak 353, sierpień 2003. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/wittlin579.php.

Życzkowski, Karol; Zakrzewski, Jakub 2012: Pełzający potwór bibliometrii. PAUza Akademicka 184, 7 listopada 2012, ss. 2–3. Publikacja dostępna w Internecie: http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf2/ZZPAU12.pdf.

Życzkowski, Karol; Zakrzewski, Jakub 2014–2015: Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma). PAUza Akademicka 277–279, 25 grudnia 2014 – 8 stycznia 2015, s. 6. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/277_279_6_2014.pdf.

Życzkowski, Karol; Zakrzewski, Jakub 2015: Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi. PAUza Akademicka 287, 5 marca 2015, s. 3. Publikacja dostępna w Internecie: http://pauza.krakow.pl/287_3_2015.pdf.

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).