Stopnie naukowe w carskiej Rosji

Piotr Flin,

Elena Panko

Abstrakt

Wielu polskich uczonych uzyskiwało stopnie naukowe w uniwersytetach carskiej Rosji. W związku z powyższym pozwalamy sobie na przypomnienie akademickiej hierarchii w carskiej Rosji, które przydać się może osobom zainteresowanym historią nauki.

Słowa kluczowe: stopnie naukowe, hierarchia stopni: student, kandydat nauk uniwersytetu, magister, doktor nauk
References

BIBLIOGRAFIA

Flin, Piotr; Panko, Elena 2011: Tadeusz Banachiewicz in Tartu (1915 to 1918). Baltic Astronomy 20, pp. 305–309.

Flin, Piotr; Panko, Elena 2012: Tadeusz Banachiewicz w Kazaniu (1910–1915) i Tartu (1915–1918). Częstochowski Kalendarz Astronomiczny, ss. 145–149.

Schiller, Joanna 2008: Universitas rossica. Koncepcja uniwersytetu rosyjskiego 1863–1917. Warszawa: Wydawnictwo IHN PAN i Wydawnictwo Retro-Ars („Monografie z Dziejów Oświaty”, t. XLI).

Уставы Императорских Московского, Харьковского и Казанского Университетов 5 ноября 1804 года 1864: Сборник постановление по Министерству народного просвещения. 1802–1825. Т. 1. Стб. 275–279, 283–285, 287–290. СПб.: тип. Имп. Академии Наук.

Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).